Gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP3200. Wij hopen dat dit CANON LASER SHOT LBP3200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP3200 te teleladen.


CANON LASER SHOT LBP3200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7316 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASER SHOT LBP3200 (7317 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASER SHOT LBP3200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter Gebruikershandleiding Handleidingen voor de printer De handleidingen voor deze printer zijn als volgt opgedeeld. Raadpleeg deze handleidingen voor gedetailleerde informatie. CD-ROM Handleidingen die worden aangeduid met dit pictogram, zijn PDF-handleidingen die u aantreft op de begeleidende CD-ROM. • Installatie • Aansluiten op een computer • Afdrukmethoden • Basisbediening • Oplossen van problemen Handleiding Aan de slag Gebruikershandleiding (deze handleiding) CD-ROM CD-ROM • Om de handleiding in de . pdf-indeling te bekijken hebt u Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nodig. Als deze software nog niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze downloaden van de website van Adobe Systems Incorporated. • De afbeelding van de printer op de voorzijde kan enigszins afwijken van uw printer. Indeling van deze handleiding Hoofdstuk 1 Voordat u deze printer gaat gebruiken Hoofdstuk 2 Papier bijvullen en uitvoeren Hoofdstuk 3 De afdrukomgeving instellen Hoofdstuk 4 Documenten afdrukken Hoofdstuk 5 Geregeld onderhoud Hoofdstuk 6 Oplossen van problemen Hoofdstuk 7 Bijlage Deze handleiding is met zorg samengesteld om te garanderen dat deze vrij is van onnauwkeurigheden en ontbrekende informatie. [. . . ] 3-39), klikt u op [Toevoegen] en selecteert u de gebruikers die de printer mogen gebruiken. • Gebruik bij de gegevens in [Gedeeld als] geen spatie of speciale tekens. 4 Klik op [OK]. Het pictogram verandert in een pictogram van een gedeelde printer. Gebruik van de printer in een netwerk 3-41 Voor Windows 2000/XP OPMERKING De schermafbeeldingen in deze paragraaf zijn afkomstig uit Windows 2000. ■ Netwerkinstellingen 1 3 De afdrukomgeving instellen Voor Windows 2000: Selecteer ➞ [Instellingen] ➞ [Netwerk- en inbelverbindingen] in het menu [Start]. Voor Windows XP: Select ➞ [Configuratiescherm] ➞ [Netwerken Internet-verbindingen] ➞ [Netwerkverbindingen] in het menu [Start]. In Windows 2000 wordt het dialoogvenster [Netwerk- en inbelverbindingen] weergegeven. In Windows XP wordt het dialoogvenster [Netwerkverbindingen] weergegeven. 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [LAN-verbinding] en selecteer vervolgens [Eigenschappen] in het snelmenu. Het dialoogvenster [Eigenschappen voor LAN-verbinding] wordt weergegeven. 3-42 Gebruik van de printer in een netwerk 3 Controleer of [Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken] is geselecteerd en klik vervolgens op [OK]. 3 De afdrukomgeving instellen ■ Instellingen voor het delen van de printer OPMERKING Voor Windows XP geldt dat de instellingen voor delen niet vastgelegd kunnen worden tijdens de standaardconfiguratie (de configuratie onmiddellijk na de installatie). U moet deze instellingen configureren met [Wizard Netwerk instellen]. Raadpleeg de on-line Help van Windows voor meer informatie hierover. 1 Voor Windows 2000: Klik in het menu [Start] op ➞ [Instellingen] ➞ [Printers]. Voor Windows XP Professional: Klik in het menu [Start] op ➞ [Printers en faxapparaten]. Voor Windows XP Home Edition: Klik in het menu [Start] op ➞ [Configuratiescherm] ➞ [Printers en andere hardware] ➞ [Printers en faxapparaten]. De map [Printers] of [Printers en faxapparaten] wordt weergegeven. Gebruik van de printer in een netwerk 3-43 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Canon LBP3200] en selecteer vervolgens [Delen] in het snelmenu. 3 De afdrukomgeving instellen Het dialoogvenster [Eigenschappen] voor deze printer verschijnt. 3 Selecteer [Gedeeld als] (voor Windows XP, [Deze printer delen]). Wijzig naar wens de sharenaam. OPMERKING • U kunt de instellingen voor delen ook opgeven tijdens de lokale installatie. • Voer geen spaties of speciale tekens in het invoervak [Gedeeld als] in. 3-44 Gebruik van de printer in een netwerk 4 Klik op [Extra stuurprogramma's]. 3 De afdrukomgeving instellen Het dialoogvenster [Extra stuurprogramma's] wordt dan weergegeven. 5 Kies [Windows 95 of 98] voor Windows 2000, of [Windows 95, 98 of ME] voor Windows XP, en klik vervolgens op [OK]. 6 Plaats de meegeleverde "User Software for LBP3200" CD-ROM in de CD-ROM-speler. Klik op [OK] wanneer het dialoogvenster [Schijf plaatsen] wordt weergegeven. Gebruik van de printer in een netwerk 3-45 7 Als station [D:] het CD-ROM-station is, selecteert u [D:\Dutch\Win98] en klikt u op [OK]. De bestanden worden gekopieerd. 3 De afdrukomgeving instellen 8 Klik op [Sluiten]. Het pictogram verandert in een pictogram van een gedeelde printer. 3-46 Gebruik van de printer in een netwerk Installatie op de clients In deze paragraaf wordt de downloadinstallatie beschreven als methode om het printerstuurprogramma te installeren op de clients. OPMERKING • Voor de clients kan zowel Windows 98/Me als Windows 2000/XP worden gebruikt. • Als de afdrukserver Windows 98/Me als besturingssysteem heeft, kan de downloadinstallatie naar Windows 2000/XP niet worden uitgevoerd. Installeren vanuit het venster [Wizard Printer toevoegen] BELANGRIJK Als u Windows 2000/XP gebruikt, moet u zich bij het opstarten aanmelden als gebruiker met administrator-rechten. OPMERKING De schermafbeeldingen in deze paragraaf zijn afkomstig uit Windows 2000. 3 De afdrukomgeving instellen 1 Selecteer [Instellingen] ➞ [Printers] in het menu [Start]. Dubbelklik vervolgens op het pictogram [Printer toevoegen]. Voor Windows XP Professional: Kies ➞ [Printers en faxapparaten] ➞ [Een printer toevoegen] in het menu [Start]. Voor Windows XP Home Edition: Klik in het menu [Start] op ➞ [Configuratiescherm] ➞ [Printers en andere hardware] ➞ [Printers en faxapparaten] ➞ [Een printer toevoegen]. Het dialoogvenster [Wizard Printer toevoegen] wordt weergegeven. 2 Klik op [Volgende]. Gebruik van de printer in een netwerk 3-47 3 Selecteer [Netwerkprinter] en klik op [Volgende]. 3 De afdrukomgeving instellen 4 Klik voor Windows 2000/XP op [Volgende]. Klik op [Bladeren] voor Windows 98/Me. 5 Selecteer map van de afdrukserver en klik op [Volgende]. 3-48 Gebruik van de printer in een netwerk Ga voor Windows 98/Me door met stap 7. 6 Geef aan of u deze printer wilt gebruiken als standaardprinter en klik dan op [Volgende]. 3 De afdrukomgeving instellen Gebruik van de printer in een netwerk 7 Klik op [Voltooien]. OPMERKING Klik op [Ja] als het dialoogvenster [Kan digitale handtekening niet vinden] wordt weergegeven. 3-49 Installatie vanuit [Windows Verkenner] 1 Voor Windows Me/2000/XP: Kies ➞ [Programma's] ([Alle programma's] voor Windows XP) ➞ [Bureau-accessoires] ➞ [Windows Verkenner] in het menu [Start]. Voor Windows 98: Kies ➞ [Programma's] ➞ [Windows Verkenner] in het menu [Start]. Het dialoogvenster [Windows Verkenner] wordt dan weergegeven. 3 De afdrukomgeving instellen 2 Selecteer de afdrukserver uit [Mijn netwerklocaties] (uit [Netwerkomgeving] voor Windows 98) en dubbelklik vervolgens op het pictogram [Canon LBP3200]. Of verplaats het pictogram [Canon LBP3200] door middel van slepen en neerzetten naar de map [Printers]. 3 Het dialoogvenster [Printers] wordt weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm. 3-50 Gebruik van de printer in een netwerk De installatie van de CAPT-software ongedaan maken Met het ongedaan maken van de installatie wordt de CAPT-software verwijderd van uw computer. De CAPT-software kan worden verwijderd aan de hand van de volgende stappen. BELANGRIJK Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd in Windows 2000/XP door een gebruiker met administrator-rechten, kan het ook uitsluitend worden verwijderd door een gebruiker met administrator-rechten. Wanneer u het printerstuurprogramma wilt verwijderen uit Windows 2000/XP, moet u zich bij Windows 2000/XP hebben aangemeld als gebruiker met administrator-rechten. 3 De afdrukomgeving instellen 1 Sluit alle onderstaande bestanden en programma's. • Help-bestanden • Het Printerstatusvenster • Configuratiescherm • Andere toepassingen 2 Open de map [Canon LBP3200] op het bureaublad en dubbelklik op het pictogram [Canon LBP3200 verwijderen]. Het dialoogvenster [Canon LBP3200 verwijderen] wordt dan weergegeven. Het dialoogvenster [Canon LBP3200 verwijderen] wordt ook geopend als u ➞ [Programma's] ([Alle programma's] voor Windows XP) ➞ [Canon LBP3200] De installatie van de CAPT-software ongedaan maken 3-51 selecteert in het menu [Start] en vervolgens op [Canon LBP3200 verwijderen] klikt. 3 Klik op [OK]. 3 De afdrukomgeving instellen Het stuurprogramma wordt verwijderd en er wordt een dialoogvenster weergegeven met de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten. 4 Klik op [OK]. Windows wordt opnieuw opgestart. OPMERKING • Als de CAPT-software niet verwijderd kan worden, lees dan "Installatie ongedaan maken is mislukt, " op pag. [. . . ] Verwijder het bestand "CAP4MNU. EXE" van de harde schijf en start het CD-ROM-menu vanaf de meegeleverde CD-ROM met gebruikerssoftware voor de LBP3200. Het bericht <Opgegeven papier niet correct> wordt weergegeven in het Printerstatusvenster. Oorzaak De instelling van [Uitvoerformaat] voor een uit te voeren afdruktaak verschilt van de instelling van [Uitvoerformaat] voor een afdruktaak die het laatst is uitgevoerd. Controleer of het formaat van het papier dat in de cassette is geladen correct is en plaats de cassette vervolgens opnieuw in de printer. (De printer begint dan automatisch met afdrukken. ) Als u afdrukt op papier dat wordt ingevoerd via de handmatige invoersleuf, controleert u het formaat van het papier in de handmatige invoersleuf en klikt u vervolgens op [ ] in het Printerstatusvenster. Oplossing 6 Oplossen van problemen Als u de functie gebruikt die uw computer heeft voor het delen van de printer, duurt het lang voordat het Printerstatusvenster de printerstatus weergeeft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASER SHOT LBP3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASER SHOT LBP3200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag