Gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1210. Wij hopen dat dit CANON LASER SHOT LBP1210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1210 te teleladen.


CANON LASER SHOT LBP1210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2534 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASER SHOT LBP1210 (2443 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASER SHOT LBP1210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald naar enige taal of computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. Opmerking Canon geeft geen enkele garantie ten opzichte van deze handleiding. Canon is niet aansprakelijk voor fouten in deze handleiding of voor eventuele schade die kan voorvloeien uit informatie in deze handleiding. De informatie in deze handleiding mag niet geheel noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. [. . . ] 90 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Hoofdstuk 3 Het tabblad Pagina-indeling Hier specificeert u het papierformaat, de schaal, het aantal afdrukken, de afdrukrichting, het aantal pagina’s per vel en het soort papier. Achter Paginaformaat selecteert u het papierformaat dat u in de toepassing gebruikt. Als u een ander uitvoerformaat instelt dan Paginaformaat, moet overeenkomen wordt de afbeelding automatisch verkleind of vergroot, zodat deze op de pagina past. achter Afdrukstand selecteert u de afdrukrichting ten opzichte van het papier in de printer (Staand , Liggend). Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken 91 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Achter Pagina-opmaak selecteert u het aantal pagina’s per vel (1, 2, 4, 8, 9). als u dan 1 pagina per vel selecteert , kan de afbeelding worden verkleind , zodat deze op het geselecteerde uitvoerformaat past. Wanneer u 2, 4, 8 of 9 pagina’s per vel selecteerd, verdwijnt de optie Handmatig schalen en wordt deze vervangen door Paginavolgorde. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer 1 pagina per vel is geselecteerd als Pagina-opmaak. Schakel het selectievakje in als u een verkleinings- of vergrotingspercentage (10-200) wilt instellen. Instellingen weergeven Als u snel een overzicht van de huidige instellingen wilt bekijken, klikt u op de knop Instellingen weergeven, die u vindt op de tabbladen Paginaindeling, Afwerking en Kwaliteit. klik op de tabs in het dialoogvenster Instellingen weergeven om de instellingen op elk tabblad te bekijken. 92 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Hoofdstuk 3 In Papiersoort verschijnt het menu Papiersoort en hierin kunt u het gewenste papier voor afdrukken selecteren. De volgende papiersoorten kunnen worden opgegeven: Normaal papier Transparanten Speciaal papier 1 (Papier van circa 64-90 gr/m2) (Transparant) (Papier van 64 gr/m2 of zwaarder, van A4- of Letter-formaat, of groter. ) De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Speciaal papier 2 (Papier van 91 gr/m2 of zwaarder, van A4- of Letter-formaat, of groter) Als u afdrukt op A4-papier of een kleiner formaat, geeft het stuurprogramma opdracht om dit af te drukken op Normaal papier, zelfs als u Speciaal papier 1 of Speciaal papier 2 heeft opgegeven. Overlay Met behulp van een overlay kunt u gegevens die u vaak gebruikt, zoals een logo, toevoegen aan de gegevens die u via een toepassing afdrukt. Wanneer u een overlay gebruikt, kunt u bijvoorbeeld automatisch uw logo afdrukken in brieven die u maakt. De knop Overlay op het tabblad Pagina-indeling biedt toegang tot instellingen waarmee u kunt aangeven hoe de overlay en de afdrukgegevens moeten worden afgedrukt, zoals de positie, de grootte en of de overlay wordt afgedrukt op de voorgrond of op de achtergrond (ofwel respectievelijk over of onder de gegevens uit de toepassing). Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken 93 U gebruikt de knop Bladeren… om het bestand met de overlaygegevens te selecteren. In het vak Bestandsnaam wordt de naam van het momenteel geselecteerde overlaybestand weergegeven. de knop Bladeren… opent het dialoogvenster Bestand selecteren. Wanneer u een bestand selecteert en het dialoogvenster Bestand selecteren sluit, worden de vervolgkeuzelijst Bestandsnaam en het voorbeeldvak bijgewerkt. Het overlaybestand moet een Windows-bitmap of een Windows-metabestand (WMF) zijn. [. . . ] V Vastgelopen papier Een situatie waarin papier vast komt te zitten in de papierbaan. U moet vastgelopen papier verwijderen voordat u het afdrukken kunt hervatten. Vet Een kenmerk van een gedrukt teken dat in dit geval breder en donkerder wordt weergegeven. Virtueel geheugen Ruimte op de harde schijf die Windows gebruikt voor de tijdelijke opslag van gegevens alsof het echt RAM betreft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASER SHOT LBP1210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASER SHOT LBP1210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag