Gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1120. Wij hopen dat dit CANON LASER SHOT LBP1120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASER SHOT LBP1120 te teleladen.


CANON LASER SHOT LBP1120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5183 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASER SHOT LBP1120 (5214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASER SHOT LBP1120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP-1120 Laserprinter Gebruikershandleiding Handleidingen voor de printer Bij deze printer worden meerdere handleidingen geleverd. Raadpleeg de handleiding die u nodig hebt. Dit symbool geeft aan dat de handleiding een gedrukte handleiding is. CD-ROM Dit symbool geeft aan dat de handleiding een PDF-handleiding is die op de bijgeleverde cd-rom staat. • Installatie en setup van de printer • Aansluiten van de printer op een pc • Installatie van het printerstuurprogramma • Gebruik van de printer • Printerinstellingen • Onderhoud en problemen oplossen Handleiding Aan de slag Gebruikershandleiding (dit boekje) CD-ROM CD-ROM De afbeelding van de printer op de omslag kan een weinig afwijken van uw printer. Indeling van deze handleiding Hoofdstuk 1 Voordat u de printer in gebruik neemt printer Hoofdstuk 2 Papierinvoer en -uitvoer Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Hoofdstuk 4 Onderhoud Hoofdstuk 5 Problemen oplossen Hoofdstuk 6 Aanhangsel Bevat de voornaamste technische gegevens, een verklarende woordenlijst, onderhoudsinformatie en een index. • Sommige gegevens in deze handleiding zijn misschien niet volledig van toepassing op uw printermodel. Als u de nauwkeurige gegevens voor uw • Niets uit deze documentatie mag gefotokopieerd, gereproduceerd of in een andere taal vertaald worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc. [. . . ] Schakel het selectievakje [Sorteren] in als u de afdrukken wilt sorteren. I Voorkeuren [Voorkeuren] op het tabblad [Afwerking] opent het dialoogvenster [Voorkeuren] dat hieronder is aangegeven. De afdrukopties gebruiken 3-57 Execute printing even when Paper Size Mismatch detected (Afdrukken uitvoeren zelfs bij verkeerd papierformaat) Met dit selectievakje kunt u de printer dwingen de pagina's af te drukken, ook al komt het papierformaat niet overeen. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt u gevraagd ander papier te plaatsen indien het papierformaat niet overeenstemt. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Tabblad Kwaliteit Specificeert de instellingen voor de resolutie, raster, helderheid en contrast. Resolutie Hier geeft u de resolutie van de printer in punten per inch aan (600, 300). (Zie "De afdrukkwaliteit instellen" op pagina 3-75. ) Halftonen Hier geeft u het rasterpatroon op (Patroon 1, Patroon 2 of Vloeiend). (Zie "De afdrukkwaliteit instellen" op pagina 3-75. ) Helderheid Hier stelt u de relatieve verhouding tussen de lichte en donkere gebieden van een afbeelding in binnen een bereik van –80% tot +80%. (Zie "De afdrukkwaliteit instellen" op pagina 3-75. ) 3-58 De afdrukopties gebruiken Contrast Hier stelt u de hoeveelheid verschil tussen de lichtste en donkerste gedeelte van een afbeelding in. (Zie "De afdrukkwaliteit instellen" op pagina 3-75. ) Meer opties Deze knop biedt toegang tot de instellingen voor [Tonerdichtheid], [Tonerspaarstand] en [Automatische verfijning van afbeeldingen]. (Zie "De tonerdichtheid instellen" op pagina 3-76 en "De Automatische verfijning van afbeeldingen gebruiken" op pagina 3-78. ) Voor Windows 2000/XP De voorbeeldschermen zijn uit Windows 2000. Het tabblad Algemeen Hier kunt u de opdracht voor het afdrukken van een testpagina geven. Geef het dialoogvenster [Voorkeursinstellingen] weer om de instellingen voor het printerstuurprogramma op te geven. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken De afdrukopties gebruiken 3-59 Tabblad Delen Specificeert de instellingen voor de printerdeling. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Tabblad Poorten Specificeert de poort waarop de printer is aangesloten. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. 3-60 De afdrukopties gebruiken Tabblad Geavanceerd Hier kunt u de printer-spoolinstellingen definiëren. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Tabblad Beveiliging Hier kunt u de beveiligingsinstellingen opgeven. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. De afdrukopties gebruiken 3-61 Tabblad Formulieren selecteren Dit printerstuurprogramma ondersteunt drie aangepaste papierformaten. Met behulp van de aangepaste formulieren die u definieert op het tabblad [Formulieren] in het dialoogvenster [Eigenschappen] van de afdrukserver, kunt u informatie over de aangepaste papierformaten toevoegen. Formulierdefinities moeten overeenstemmen met de specificaties van de printer. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Geselecteerde formulieren Hier wordt de drie formuliernamen weergegeven. Dit dialoogvenster bevat een lijst met beschikbare formulieren en hun definities (beschikbare formulieren hebben een hoogte tussen 12, 70 en 35, 56 cm en een breedte tussen 7, 62 en 21, 59 cm) die zijn ingesteld via het tabblad [Formulieren] van het dialoogvenster Eigenschappen. Alleen formulieren die voldoen aan de specificaties van de printer, worden vermeld. Wanneer u een formulier in de lijst kiest en op [OK] klikt, wordt de informatie in het formulier gekopieerd naar het geselecteerde formulier in de lijst [Geselecteerde formulieren] op het tabblad [Formulieren selecteren]. 3-62 De afdrukopties gebruiken Tabblad Pagina-indeling Specificeert de printerinstellingen die hierna zijn beschreven. 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Profiel Hier selecteert u de printerstuurprogramma-instellingen die zijn opgeslagen als profielen. (Zie "Profielen voor afdrukken gebruiken" op pagina 3-79. ) Paginaformaat Hier selecteert u het papierformaat dat u in de toepassing gebruikt. (Letter, Legal, A4, B5, Executive, Envelope DL, Envelope nr. 10, Envelope C5, Envelope Monarch, Index Card en drie aangepaste papierformaten. De namen van de aangepaste papierformaten kunt u zelf instellen. ) Uitvoerformaat Hier selecteert u het papierformaat waarop wordt afgedrukt. OPMERKING • Selecteer [Paginaformaat moet overeenkomen] als u wilt afdrukken op het papierformaat waarmee u in de toepassing aan het werken bent. [. . . ] De resolutie wordt aangegeven door een horizontale en een verticale waarde, bijvoorbeeld 600 x 600 dpi. S Schaalbare lettertypen Schaalbare lettertypen maken het mogelijk tekens in verschillende grootten en rotatiehoeken af te drukken. Dit verschilt van bitmap-lettertypen, die worden afgedrukt met een vaste grootte en hoek. Schalen De afgedrukte afbeelding vergroten of verkleinen. Scheidingspagina Een optionele pagina die wordt afgedrukt aan het begin van elk document en zo de overgang tussen twee afdruktaken vormt. 6-10 Verklarende woordenlijst SCoA ScoA is een originele Canon-technologie voor het comprimeren en doorsturen van afdrukgegevens, waarbij gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen in uw computer voor het verkrijgen van een zeer hoge afdruksnelheid met de CAPT. Aangezien het comprimeren en doorsturen zeer efficiënt geschiedt, wordt slechts een kleine hoeveelheid geheugen gebruikt en is het, ongeacht de hoeveelheid gegevens die u verstuurt, niet nodig om de hoeveelheid RAM te vergroten. Server Een netwerkcomputer die rechtstreeks is aangesloten op de printer. De server stuurt de printer aan en handelt afdruktaken van clients af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASER SHOT LBP1120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASER SHOT LBP1120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag