Gebruiksaanwijzing CANON L410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON L410. Wij hopen dat dit CANON L410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON L410 te teleladen.


CANON L410 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13909 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON L410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] If these substances come in contact to the electrical parts inside the machine could ignite these substances and cause a fire or increase your risk of electric shock. • Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come into contact with electrical parts inside the machine, this may result in a fire or electrical shock. If any of these substances falls into the machine, turn off the power to the machine immediately and contact your local Canon dealer. [. . . ] Ͽ • We vragen de gebruiker om medewerking aan het zogenaamde Product Extended Survey Program. 78 Nuttige taken uitvoeren U kunt diverse functies gebruiken op dit apparaat. In het volgende overzicht worden de hoofdfuncties weergeven die u kunt gebruiken. U kunt de opgeslagen documenten op elk gewenst moment afdrukken of (als u ze niet nodig hebt) verwijderen. Kopiëren Vergrote/verkleinde kopieën U kunt documenten van standaardformaat vergroten of verkleinen om te kopiëren op papier van standaardformaat of u kunt de kopieerverhouding opgeven als percentage. Wanneer een bericht wordt weergegeven Wanneer de toner bijna of volledig op raakt tijdens een taakbewerking van deze machine, verschijnt er een bericht op het scherm. > Wanneer het bericht op het scherm wordt weergegeven Wanneer de tonercartridge op korte termijn moet worden vervangen. beschrijving en oplossingen Schud de tonercartridge om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. We raden u aan om de tonercartridge te vervangen voordat u een groot aantal document gaat afdrukken. Als dit bericht wordt weergegeven, wordt de inkomende fax in het geheugen opgeslagen zonder te worden afgedrukt. Bovendien worden rapporten mogelijk niet afgedrukt, zelfs als automatisch afdrukken is ingesteld voor rapporten. Als toner bijna op is> in <RX afdrukinstellingen> is ingesteld op <Aan>, wordt het afdrukken echter voortgezet, maar kunnen er witte strepen of vlekken op de afdrukken voorkomen. e-Handleiding “Het rapport automatisch afdrukken” e-Handleiding “Doorgaan met afdr. Als toner bijna op is” e-Handleiding “De tonercartridge vervangen” e-Handleiding “Voordat u de tonercartridge vervangt” Nl Wanneer er witte strepen op de afdrukken verschijnen, of de afdrukken gedeeltelijk vaag zijn Wanneer er witte strepen op de afdrukken voorkomen of als de afdrukken gedeeltelijk vaag zijn, is de tonercartridge bijna op, zelfs als er geen bericht op het scherm verschijnt. Raadpleeg de volgende documentatie wanneer de afdrukkwaliteit onacceptabel wordt om het probleem op te lossen. Wanneer er witte strepen verschijnen op de afdrukken of als de afdrukken gedeeltelijk vaag zijn Wanneer de toner bijna op is, verschijnen er witte strepen op de afdrukken of zijn de afdrukken gedeeltelijk vaag. Vervang de toner wanneer er witte strepen op de afdrukken verschijnen of de afdrukken gedeeltelijk vaag zijn. Wanneer dit probleem zich voordoet Volg de stappen in onderstaande procedure voordat u de tonercartridge vervangt. E-Handleiding “Voordat u de tonercartridge vervangt” Wanneer de afdrukkwaliteit nog steeds onaanvaardbaar is Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de stappen in onderstaande procedure hebt gevolgd, moet u de tonercartridge vervangen. E-Handleiding “De tonercartridge vervangen” 81 Symbolen in deze handleiding Geeft een waarschuwing aan voor handelingen die lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben als de handelingen niet juist worden uitgevoerd. Let altijd goed op deze waarschuwingen zodat u het apparaat veilig gebruikt. Dit symbool vraagt om extra aandacht voor handelingen die, indien niet correct uitgevoerd, lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben. [. . . ] Hieronder wordt een beknopte lijst met dit soort documenten weergegeven. Als u twijfelt of het bij wet verboden is een bepaald document met dit product te scannen, af te drukken of op andere wijze te reproduceren en/of een gescande, afgedrukte of op andere wijze gereproduceerde afbeelding te gebruiken, dient u vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. ˆ− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− Papiergeld Travellercheques Postwissels Voedselbonnen Depositocertificaten Paspoorten Postzegels (gestempeld of ongestempeld) Immigratiedocumenten Identificatiebadges of -insignes Accijnszegels (gestempeld of ongestempeld) Bepaalde militaire dienst- of oproeppapieren Schuldbekentenissen of andere bewijzen van schuldplichtigheid Door overheidsinstellingen uitgegeven cheques of wissels Aandeelbewijzen Autopapieren en eigendomsbewijzen Auteursrechtelijk beschermde werken/kunstwerken zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht Onderhoud en inspecties WAARSCHUWING • Schakel de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON L410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON L410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag