Gebruiksaanwijzing CANON L150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON L150. Wij hopen dat dit CANON L150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON L150 te teleladen.


CANON L150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15888 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON L150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. Geef vervolgens de instellingen voor het apparaat op en instelleer de software. Die e-Anleitung ist thematisch gegliedert, sodass Sie die gewünschten Informationen problemlos finden. [. . . ] Het binnenwerk van het apparaat bevat onderdelen die zeer warm zijn of onder hoge spanning staan, wat brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben. –▪ Elektrische apparatuur kan gevaar opleveren bij onjuist gebruik. voorkom dat kinderen het netsnoer , kabels , inwendige tandwielen of elektrische onderdelen aanraken. –▪ Als het apparaat een vreemd geluid maakt of rook, warmte of een vreemde geur produceert, moet u het apparaat en de computer direct uitschakelen en de kabel tussen het apparaat en de computer loskoppelen. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Canon-dealer. Als u het apparaat onder die omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. –▪ Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Als deze stoffen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. -- Als de laserstraal onverhoopt toch vrijkomt en u in de straal kijkt, kan dit oogbeschadiging tot gevolg hebben. ▪▪ Dit apparaat is geclassificeerd als een klasse 1 laserproduct conform IEC60825-1:2007. Informatie over de laserdiode -- golflengte: 780-800 nm -- maximaal vermogen: 10 mW Nederlands 153 Onderhoud en inspecties WAARSCHUWING ▪▪ Als u het apparaat gaat schoonmaken, moet u eerst het en de computer apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en alle kabels en snoeren loskoppelen. Als u dat niet doet, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. –▪ Haal regelmatig de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maak vervolgens de metalen pennen van de stekker en het stopcontact schoon met een droge doek om al het stof en vuil te verwijderen. In vochtige, stoffige of rokerige omgevingen kan er zich stof verzamelen rond de stekker. Als dit stof vervolgens vochtig wordt, kan er kortsluiting ontstaan, met brand als gevolg. –▪ Reinig het apparaat met een doek die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel dat is verdund met water. Zorg ervoor dat de doek goed is uitgewrongen Gebruik geen alcohol, benzeen, verfverdunner of andere brandbare stoffen. Als deze stoffen in aanraking komen met elektrische onderdelen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier of het inspecteren van de binnenzijde van het apparaat voor dat kettingen, armbanden en andere metalen voorwerpen de binnenzijde van het apparaat niet raken. Dat zou namelijk brandwonden of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Dat kan tot gevolg hebben dat de nog resterende toner in de cartridges ontbrandt, wat tot brand leidt. –▪ Als u per ongeluk toner morst, ruim het dan op met een zachte, vochtige doek zodat de deeltjes niet worden ingeademd. [. . . ] 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een zoeksysteem of vertaald naar een taal of computertaal in welke vorm of met welke middelen dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc. international ENERGY STAR-programma Als partner van het ENERGY STAR®-programma heeft Canon Inc. Vastgesteld dat dit product voldoet aan het ENERGY STAR-programma voor energiebesparing. Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma ter bevordering van energiebesparing bij computers en andere kantoorapparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON L150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON L150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag