Gebruiksaanwijzing CANON IXUS 150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON IXUS 150. Wij hopen dat dit CANON IXUS 150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON IXUS 150 te teleladen.


CANON IXUS 150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8743 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON IXUS 150 (8638 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON IXUS 150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Basishandelingen van de camera Auto-modus Andere opnamemodi Gebruikershandleiding NEDERLANDS • Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen” (= 7), voordat u de camera in gebruik neemt. • Door deze handleiding te lezen, leert u de camera correct te gebruiken. • Bewaar deze handleiding goed zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. • Klik op de knoppen rechtsonder om andere pagina’s te openen. [. . . ] U kunt in plaats hiervan de camera beperken tot scherpstellen op het moment waarop u de ontspanknop half indrukt. Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Basishandelingen van de camera Auto-modus Andere opnamemodi P-modus Afspeelmodus Menu Instellingen Accessoires 1 Configureer de instelling. zz op de knop <n>, selecteer Druk zz op de knop <n>, kies [Continu] Druk op het tabblad [4] en kies vervolgens [Uit] (= 23). [AF-Punt Zoom] op het tabblad [4] en selecteer vervolgens [Aan] (= 23). 2 Controleer de scherpstelling. zz AF-stand [Gezichts-AiAf] wordt het In gezicht dat als hoofdonderwerp wordt waargenomen, vergroot wanneer de ontspanknop halverwege wordt ingedrukt. In AF-stand [Centrum] wordt het AF-kader in het midden vergroot. Aan Uit Helpt te voorkomen dat u onverwachte fotokansen mist, doordat de camera continu scherpstelt op onderwerpen totdat u de ontspanknop half indrukt. De camera stelt niet continu scherp, zodat de batterij minder snel leeg is. Bijlage Index • Het gebied waarop wordt scherpgesteld, wordt in de volgende gevallen niet vergroot wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. - [Gezichts-AiAf]: als er geen gezicht is waargenomen of wanneer personen zich te dicht op de camera bevinden waardoor hun gezicht te groot is voor het scherm. - [Centrum]: wanneer de camera niet op het onderwerp kan scherpstellen - [AF Tracking]: wordt in deze stand niet vergroot - Digitale zoom (= 31): wordt met deze functie niet vergroot 55 Foto’s Films Opnamen maken met AF lock U kunt de focus vergrendelen. Als de focus is vergrendeld, wordt de focuspositie niet gewijzigd, zelfs niet als u de ontspanknop loslaat. Flitser Foto’s Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Basishandelingen van de camera Auto-modus Andere opnamemodi P-modus Afspeelmodus Menu Instellingen Accessoires Bijlage Index Flitsermodus wijzigen U kunt de flitsermodus wijzigen en aanpassen aan de opnamecompositie. Zie “Flitsbereik” (= 114) voor meer informatie over het flitsbereik. 1 Vergrendel de focus. druk op de knop <q>. zz Houd de ontspanknop half ingedrukt en zz focus is nu vergrendeld en [%] De wordt weergegeven. zz de focus te ontgrendelen laat u de Om ontspanknop los en drukt u opnieuw op de knop <q>. In dit geval wordt [%] niet meer weergegeven. zz op de knop <r>, druk op de Druk knoppen <q><r> om een flitsmodus te kiezen en druk vervolgens op de knop <m>. Er wordt geflitst om de helderheid van het hoofdonderwerp (zoals mensen) te verbeteren terwijl er opnamen gemaakt worden met een langere sluitertijd, zodat de achtergrond buiten het flitsbereik verlicht wordt. • Plaats de camera op een statief of neem andere maatregelen om de camera stil te houden en camerabeweging te voorkomen in de modus [Z]. • In de modus [Z] mag het hoofdonderwerp niet bewegen totdat het geluid van de ontspanknop stopt, zelfs nadat de flitser geflitst heeft. • Stel [IS modus] in op [Uit] als u opnamen maakt met een statief of een andere manier om de camera stil te houden (= 59). IXUS 155   IXUS 150 2 Kies de compositie en maak een opname. [ ] Auto [h] Aan [Z] Slow sync 56 Voor het maken van opnamen zonder flitser. • Als bij omstandigheden die ervoor zorgen dat de camera bewogen wordt of bij situaties met weinig licht een knipperend pictogram [ ] wordt weergegeven wanneer u de ontspanknop half indrukt, plaatst u de camera op een statief of neemt u andere maatregelen om de camera stil te houden. Foto’s [!] Uit Eco-modus gebruiken Met deze functie kunt u batterijvermogen sparen in de opnamemodus. Wanneer de camera niet in gebruik is, wordt het scherm snel donker om het batterijverbruik te beperken. Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Basishandelingen van de camera Auto-modus Andere opnamemodi P-modus Afspeelmodus Menu Instellingen Accessoires Bijlage Index 1 Configureer de instelling. zz op de knop <q> en daarna op de Druk Opnamen maken met FE-lock Net als met de AE lock (= 49) kunt u de belichting vergrendelen voor het maken van opnamen met de flitser. 1 Stel de flitser in op [h] (=  6). 5 2 Vergrendel de flitsbelichting. zz Richt de camera met vergrendelde belichting op het onderwerp waarvan u een opname wilt maken. zz flitser gaat af en wanneer [(] wordt De weergegeven, blijf het flitsuitvoerniveau behouden. zz FE te ontgrendelen, laat u de Om ontspanknop los en drukt u opnieuw op de knop <r>. knoppen <q><r> om [ zz ] verschijnt nu op het opnamescherm [ (= 103). zz scherm wordt donkerder wanneer Het de camera gedurende ongeveer twee seconden niet wordt gebruikt. De camera wordt na ongeveer drie minuten inactiviteit uitgeschakeld. 2 Maak de opname. zz het scherm is uitgeschakeld Als maar de lens nog niet is ingetrokken, kunt u het scherm weer inschakelen en gereedmaken voor het maken van opnamen door de ontspanknop half in te drukken. 3 Kies de compositie en maak een opname. • FE: Flitsbelichting 57 Overige instellingen Foto’s Films Foto’s Vóór gebruik Raster weergeven Als verticale en horizontale referentie tijdens het opnemen kunnen op het scherm rasterlijnen worden weergegeven. De weergavestijl van het beeld na opnamen wijzigen U kunt instellen hoe lang na de opname beelden worden weergegeven en welke informatie wordt weergegeven. Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Basishandelingen van de camera Auto-modus Andere opnamemodi P-modus Afspeelmodus Menu Instellingen Accessoires Bijlage Index De weergaveduur van het beeld na opnamen wijzigen direct bekijken]. zz op de knop <n>, kies [Raster] Druk op het tabblad [4] en kies [Aan] (= 23). zz Zodra de instelling is voltooid, wordt het raster op het scherm weergegeven. 1 Open het scherm [Afbeelding zz op de knop <n>, kies Druk [Afbeelding direct bekijken] op het tabblad [4] en druk op de knop <m> (= 23). • Rasterlijnen worden niet opgeslagen bij de opname. Foto’s Films 2 Configureer de instelling. de gewenste optie (= 23). zz [Weergavetijd] en kies vervolgens Kies De digitale zoomfunctie uitschakelen Als u de digitale zoomfunctie niet wilt gebruiken (= 31), kunt u deze als volgt uitschakelen. Snel zz op de knop <n>, kies Druk Geeft beelden alleen weer totdat u weer kunt fotograferen. [. . . ] 101 B Batterij Eco-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 57 Level. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Batterijen → Datum/tijd (datum/tijd-batterij) Batterijlader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 82 Beelden Afspelen → Bekijken Beveiligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Opnamen maken Opnamedatum/-tijd → Datum/tijd Opname-informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON IXUS 150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON IXUS 150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag