Gebruiksaanwijzing CANON HV20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON HV20. Wij hopen dat dit CANON HV20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON HV20 te teleladen.


CANON HV20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8743 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON HV20 (9360 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON HV20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HDV Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Inleiding Voorbereidingen Basisfuncties Geavanceerde functies Mini Digital Video Cassette Bewerkingsfuncties Lees ook de hieronder genoemde gebruikshandleiding (elektronische versie als PDF-bestand). · Digital Video Software Externe aansluitingen Digital Video Software Versie 24 Gebruikshandleiding NL Aanvullende informatie PAL CEL-SG7QA280 2 Belangrijke gebruiksinstructies Inleidin g WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. [. . . ] (rode-ogen-reductie, automatisch) De hulplamp gaat branden om rode ogen tegen te gaan. De flitser gaat automatisch af al naargelang de helderheid van het onderwerp. (flitser uit) De flitser gaat niet af. Schaduwen Lichte gebieden OPMERKINGEN Het histogram verschijnt ook na het maken van een foto terwijl u deze bekijkt binnen de tijdsduur die u hebt ingesteld bij de optie [REVIEW/BEKIJKEN] (of onmiddellijk nadat u de foto hebt gemaakt als de optie [REVIEW/ BEKIJKEN] op [ OFF/UIT] ingesteld is). 1 2 Als de joystickaanduiding niet op het scherm wordt weergegeven, druk dan op ( ) om deze op te roepen. Als niet verschijnt op de joystickaanduiding, druk ( ) op de joystick dan herhaaldelijk naar [NEXT/VOLGENDE] om de joystickaanduiding in de bovenstaande afbeelding op te roepen. · Druk ( ) op de joystick herhaaldelijk naar om te wisselen tussen de flitserstanden. · Het pictogram " " verdwijnt na 4 seconden. Overige functies 57 3 Druk PHOTO in, eerst half om de automatische scherpstelling te activeren en vervolgens volledig om de foto te maken. GEBRUIK VAN DE OPTIONELE VIDEOFLITSLAMP VFL-1 U kunt de optionele videoflitslamp VFL-1 aansluiten op de geavanceerde accessoireschoen als u een flitser wilt gebruiken die krachtiger is dan de ingebouwde flitser. De procedure voor het instellen van de flitserstand is dezelfde als hierboven beschreven. Voor bijzonderheden over het aansluiten en gebruiken van de flitser, verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van de VFL-1. Op het scherm verschijnt als op de geavanceerde accessoireschoen een video-accessoire is aangesloten. OPMERKINGEN Het praktische bereik van de ingebouwde flitser is circa 1 tot 2 meter. Het praktische bereik met de aangesloten videoflitslamp VFL-1 is circa 1 tot 4 meter. Het feitelijke bereik zal in ieder geval afhangen van de opnameomstandigheden. Het bereik van de flitser neemt af bij gebruik van de functie continu-opnamen. Rode ogen kunnen alleen worden gereduceerd als het onderwerp naar de hulplamp kijkt. De flitser gaat niet af onder de volgende omstandigheden: - Als u de belichting handmatig instelt in de stand (automatisch) of (rode-ogen-reductie). De flitserstand kan niet worden geselecteerd als de belichting vergrendeld is. Het verdient aanbeveling geen gebruik te maken van de flitser als de optionele groothoekconverter of teleconverter aangesloten is, omdat de schaduw hiervan anders op het scherm kan verschijnen. Wat u moet weten over de AF-hulplamp: Als u PHOTO half indrukt en het onderwerp te donker is, kan de hulplamp kortdurend gaan branden om de camcorder in staat te stellen nauwkeuriger scherp te stellen (AF-hulplamp). U kunt de optie [AF AST LAMP/AFHULPLAMP] ook op [ OFF/UIT] zetten, zodat de hulplamp niet gaat branden. - Ook als de AF-hulplamp brandt, is het mogelijk dat de camcorder niet kan scherp stellen. Op publieke plaatsen, zoals restaurants of theaters, is het meestal beter de AF-hulplamp niet te gebruiken. NL Minivideolamp U kunt, ongeacht het opnameprogramma, altijd de minivideolamp (hulplamp) aanzetten. · Druk nogmaals op LIGHT om de minivideolamp uit te zetten. GEBRUIK VAN DE OPTIONELE VIDEOLAMP VL-3 U kunt de optionele videolamp VL-3 aansluiten op de geavanceerde accessoireschoen als u een videolamp wilt gebruiken die krachtiger is dan de ingebouwde minivideolamp. [. . . ] Deze lamp bevestigt u op de geavanceerde accessoireschoen van de camcorder, zonder gebruik van kabels. Videolamp VL-3 Met deze videolamp kunt u zelfs op donkere plaatsen opnamen in heldere kleuren maken. Deze lamp bevestigt u op de geavanceerde accessoireschoen van de camcorder, zonder gebruik van kabels. Richtingsgevoelige stereomicrofoon DM-50 Deze uiterst richtingsgevoelige microfoon bevestigt u op de geavanceerde accessoireschoen van de camcorder. Deze microfoon kan worden gebruikt als richtingsgevoelige microfoon (mono) of als stereomicrofoon. · Als u bij een aangesloten DM-50 voor het opnemen van video de zoeker gebruikt, doet u zichzelf mogelijk tekort (het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u per abuis de microfoon aanraakt, met als gevolg dat in de opname ruis hoorbaar zal zijn). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON HV20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON HV20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag