Gebruiksaanwijzing CANON HV10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON HV10. Wij hopen dat dit CANON HV10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON HV10 te teleladen.


CANON HV10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5816 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON HV10 (3803 ko)
   CANON HV10 (6131 ko)
   CANON HV10 annexe 1 (3272 ko)
   CANON HV10 BROCHURE (11234 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON HV10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HDV Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Inleiding Voorbereidingen Basisfuncties Geavanceerde functies Mini Digital Video Cassette Bewerkingsfuncties Lees ook de hieronder genoemde gebruikshandleiding (elektronische versie als PDF-bestand). · Digital Video Software Een schijf afspelen op extern apparaat Externe aansluitingen Aanvullende informatie PAL 2 Belangrijke gebruiksinstructies Inleiding WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. [. . . ] OPMERKINGEN REEKSOPNAMEN De gegevens al dan niet op het scherm weergeven 3 De snelheid en het maximale aantal continuopnamen zijn als volgt. 2, 5 beelden per seconde -[ HISPEED CONT. SHOOT. ]: Circa 4, 1 beelden per seconde - Continu-opnamen met flitser: Circa 1, 7 beelden per seconde - Maximaal aantal opnamen: 60 foto's Deze waarden zijn bij benadering gegeven en variëren al naargelang de opnameomstandigheden en onderwerpen. Het feitelijke aantal beelden per seconde is lager als het symbool " " (camcordertrillingswaarschuwing) op het scherm wordt weergegeven. Door herhaaldelijk op DISP. , Alle gegevens ingeschakeld Alle gegevens uitgeschakeld Cameragegevens + datacodering1 ingeschakeld Alleen cameragegevens ingeschakeld Alleen gegevens die betrekking hebben op de band2 (in de stopstand of afspeelpauzestand) of alle gegevens uitgeschakeld (tijdens het afspelen) Cameragegevens + histogram3 / datacodering ingeschakeld Alleen cameragegevens ingeschakeld Alle gegevens uitgeschakeld 1 2 Datacodering: De tijd, datum en gegevens op het moment van de opname. Symbolen die betrekking hebben op de band: het symbool van de bandbediening, de Overige functies 49 3 tijdcode en de resterende opnameduur op de band. Histogramgegevens: Voor foto's kunt u de complete cameragegevens weergeven die op het moment van de opname werden geregistreerd. Raadpleeg de paragraaf hierna voor bijzonderheden over hoe u de histogramgegevens leest. De datacodering selecteren Als u films afspeelt, kunt u selecteren welke datacodering u wilt weergeven. om de juiste belichting van de foto te controleren. Het gebied aan de rechterzijde van het histogram vertegenwoordigt de lichtste gebieden en het gebied aan de linkerzijde de schaduwen. Een foto waarvan het histogram naar rechts uitwijkt, is relatief helder; terwijl een foto waarvan het histogram naar links piekt, relatief donker is. Pixeltelling Ne Opties [ DATE], [ TIME] Standaardwaarde Schaduwen Lichte gebieden Toont de datum of tijd waarop de scène werd opgenomen of de foto werd gemaakt. [ CAMERA DATA] Toont de belichting (f-stop) en sluitertijd die tijdens de opname werden gebruikt. [ CAM. & D/T] Toont de belichting, de sluitertijd en de datum en tijd van de opname. MENU ( 20) MENU OPMERKINGEN Als u alle cameragegevens inschakelt met DISP. , zal het histogramdisplay ook verschijnen nadat u een foto hebt genomen als u deze bekijkt binnen de tijdsduur die u hebt ingesteld bij de optie [REVIEW] (of onmiddellijk na het maken van de foto als u [REVIEW] op [ OFF] hebt gezet). Geavanceerde functies Flitser U kunt gebruik maken van de ingebouwde flitser om op donkere plaatsen foto's te maken. WAAR U OP MOET LETTEN ( 8) DISPLAY SETUP/ DATA CODE MENU Gewenste optie Selecteer een ander opnameprogramma dan [ FIREWORKS] ( ). De histogramgegevens lezen Tijdens het bekijken van foto's kunt u het histogramdisplay weergeven, evenals de pictogrammen van alle functies die ten tijde van de opname werden gebruikt. Gebruik het histogram als een referentie Opties (auto) Standaardwaarde De flitser gaat, al naargelang de helderheid van het onderwerp, automatisch af. 50 Overige functies (rode-ogen-reductie, automatisch) De hulplamp gaat branden om het rodeogen-effect te reduceren. De flitser gaat, al naargelang de helderheid van het onderwerp, automatisch af. (flitser uit) De flitser gaat niet af. Wij raden u aan de flitser niet te gebruiken wanneer de optionele groothoekconverter of teleconverter aangesloten is. Over de AF-hulplamp: Als u PHOTO half indrukt en het onderwerp te donker is, kan de hulplamp kortdurend gaan branden om de camcorder in staat te stellen nauwkeuriger scherp te stellen (AF-hulplamp). U kunt de optie [AF AST LAMP] ook op [ OFF] zetten, zodat de hulplamp niet gaat branden. - Zelfs wanneer de AF-hulplamp ingeschakeld is, kan het voorkomen dat de camcorder niet kan scherp stellen. Het verdient aanbeveling de hulplamp uit te zetten in openbare ruimtes zoals restaurants of theaters. 1 2 Druk op (flitsertoets). · U doorloopt alle flitserstanden door herhaaldelijk op te drukken. [. . . ] Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, etc. als gevolg van defecten in niet-originele Canon-accessoires (zoals lekkage en/of explosie van een accu). Let erop dat deze garantie niet geldt voor reparaties die het gevolg zijn van defecten in niet-originele Canon-accessoires, hoewel u dergelijke reparaties wel tegen betaling kunt laten verrichten. Accu's Als u extra accu's nodig hebt, kies dan de accu BP-310 of BP-315. Acculader CG-300E Gebruik de acculader om accu's op te laden. Accu BP-310 BP-315 Oplaadduur* 105 min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON HV10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON HV10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag