Gebruiksaanwijzing CANON HR10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON HR10. Wij hopen dat dit CANON HR10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON HR10 te teleladen.


CANON HR10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON HR10 (6249 ko)
   CANON HR10 Instruction Manual (4465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON HR10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HR10 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Lees ook de Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand). CEL-SG9PA280 Belangrijke gebruiksinstructies Inleiding WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. [. . . ] Als vanwege een te hoge temperatuur de procedure niet goed werd uitgevoerd, laat de camcorder dan afkoelen voordat u het opnieuw probeert. · Plaats de camcorder op een tafel of een ander stabiel oppervlak voordat u de procedure start. Al bij de geringste camcordertrillingen kan het gebeuren dat u gegevens voorgoed kwijtraakt (bijvoorbeeld wanneer u de camcorder op een tafel legt of een kabel verwijdert) nadat u het proces voor het ongedaan maken van de finalisatie hebt gestart. · U kunt de finalisatie van een schijf met deze camcorder alleen ongedaan maken als de schijf op deze camcorder is gefinaliseerd. Schijven waarvan de finalisatie ongedaan kan worden gemaakt DVD-R/DVD-R DL ­ DVD-RW HD-kwaliteit DVD-RW SD-kwaliteit (VIDEO-modus) ­ U kunt extra scènes DVD-RW opnemen zonder dat u de SD-kwaliteit finalisatie van de schijf (VR-modus) ongedaan hoeft te maken WAAR U OP MOET LETTEN ( 23) Schijftype: DVD-RW, gefinaliseerd Schijfkwaliteit: HD of SD (alleen VIDEOmodus) FUNC. ( 25) FUNC. MENU DISC OPERATIONS/ Bedieningsfuncties schijf UNFINALIZE/Finalisatie ongedaan maken FUNC. * YES/Ja * Tijdens het ongedaan maken van de finalisatie wordt een voortgangsbalk weergegeven. Sluit het menu alleen nadat het schermdisplay is teruggekeerd naar het menu [DISC OPERATIONS/ BEDIENINGSFUNCTIES SCHIJF]. OPMERKINGEN Het verdient aanbeveling de camcorder van stroom te voorzien via de compacte netadapter. 68 Foto's Raadpleeg dit hoofdstuk voor bijzonderheden over het maken van foto's ­ van het vastleggen en weergeven van beelden tot het afdrukken hiervan. NL Basishandelingen voor het maken van foto's Basishandelingen voor het maken van foto's Foto's maken · Zodra automatisch scherp is gesteld, verandert in een groene kleur en verschijnen er een of meer AF-kaders. · Als u op PHOTO van de draadloze afstandsbediening drukt, wordt de foto onmiddellijk gemaakt. 4 Voordat u een geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, moet u de kaart met deze camcorder initialiseren ( 81). Druk PHOTO volledig in. De CARD-indicator (kaarttoegangsindicator) gaat knipperen terwijl de foto wordt gemaakt. BELANGRIJK ( 23) Als op het scherm het kaarttoegangsdisplay ( ) wordt weergegeven, en als de CARD-indicator brandt of knippert, moet u zich aan de hieronder genoemde voorschriften houden. - Open de afdekking van de geheugenkaartsleuf niet en verwijder de geheugenkaart niet. - Wijzig de stand van de schakelaar / of de bedieningsstand niet. 1 Verplaats de schakelaar naar ON en zet de camcorder in de stand CAMERA. / naar de OPMERKINGEN · Als het onderwerp niet geschikt is voor automatische scherpstelling, verandert in een gele kleur. scherp ( · Als het onderwerp te helder is, begint "OVEREXP. /Overbelicht" te knipperen. In een dergelijk geval kunt u beter het optionele ND-filter FS-H37U gebruiken. 2 3 69 Foto's Standaardwaarde De grootte en kwaliteit van foto's selecteren Foto's worden gemaakt op de geheugenkaart met gebruik van JPEGcompressie. Als vuistregel geldt: selecteer een grotere beeldgrootte voor een hogere kwaliteit. Selecteer de grootte [LW 1920x1080] voor foto's met een hoogte/breedteverhouding van 16:9. ( 23) L FUNC. ( 24) 2048x1944/FINE -FIJN FUNC. Pictogram van de momenteel geselecteerde Beeldkwaliteit/grootte Gewenste beeldgrootte* Druk op ( ) Opties In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de beeldgroottes en het aantal foto's dat bij benadering kan worden gemaakt op geheugenkaarten van verschillende groottes. FUNC. Gewenste beeldkwaliteit* * Het getal in de rechterhoek geeft bij benadering aan hoeveel foto's kunnen worden gemaakt bij de huidige instelling van de kwaliteit en grootte. Aantal foto's dat bij benadering kan worden gemaakt op een geheugenkaart Geheugenkaart Beeldkwaliteit* Beeldgrootte LW 1920x1080 L 2048x864 M 1440x1080 SW 848x480** S 640x480 20 10 25 105 140 30 20 40 150 205 60 40 80 305 375 90 60 120 450 600 135 85 180 635 865 265 180 350 1275 1560 350 235 470 1775 2320 525 350 700 2515 3355 1040 700 1370 5030 6040 32 MB 128 MB 512 MB * : [SUPER FINE/SUPERFIJN], : [FINE/FIJN], : [NORMAL/NORMAAL] ** Deze grootte is alleen beschikbaar als tegelijkertijd op de schijf en geheugenkaart opnamen 70 OPMERKINGEN · Afhankelijk van het aantal foto's op de geheugenkaart (Windows: 1800 beelden of meer; Macintosh: 1000 beelden of meer), kan het gebeuren dat u naar de computer geen beelden kunt kopiëren. · De aansluiting op een PictBridgecompatibele printer werkt niet als de geheugenkaart 1800 beelden of meer bevat. Het verdient aanbeveling het aantal foto's op de geheugenkaart niet hoger te laten worden dan 100. · Gebruik bij het afdrukken van foto's de richtlijnen hieronder voor het bepalen van de afdrukgrootte. Beeldgrootte L 2048x1536 M 1440x1080 Aanbevolen gebruik Voor het afdrukken van foto's tot A4-grootte. Voor het afdrukken van foto's tot L-grootte (9 x 13 cm) of ansichtkaartgrootte (10 x 14, 8 cm). [. . . ] Let erop dat deze garantie niet geldt voor reparaties die het gevolg zijn van defecten in niet-originele Canon-accessoires, hoewel u dergelijke reparaties wel tegen betaling kunt laten verrichten. Accu's Als u extra accu's nodig hebt, maak dan een keuze uit een van de volgende modellen: BP-208, BP-214 of BP-218. Acculader CG-300E Gebruik de acculader om accu's op te laden. Oplaadduur De oplaadduur voor de diverse accu's in de volgende tabel is bij benadering gegeven en varieert al naargelang oplaadomstandigheden en de aanvankelijke laadstatus van de accu. Accu Oplaadomstandigheden Bij gebruik van de camcorder Bij gebruik van de acculader CG-300Er BP-208 170 min. 205 min. 115 Aanvullende informatie Opname- en afspeelduur De opname- en afspeelduur in de tabel hieronder is bij benadering gegeven en varieert al naargelang de opnamestand en oplaad-, opname- en afspeelomstandigheden. De effectieve gebruikstijd van de accu kan afnemen als u opnamen maakt in koude omstandigheden, bij gebruik van de meer heldere scherminstellingen, etc. Accu Scherm dat wordt gebruikt BP-208 Zoeker LCD BP-214 Zoeker LCD BP-218 Zoeker LCD High Definition Maximale opnameduur XP+ XP SP LP Gebruikelijke opnameduur* XP+ XP SP LP Afspeelduur XP+ XP SP LP Standard Definition Maximale opnameduur XP SP LP Gebruikelijke opnameduur* XP SP LP Afspeelduur XP SP LP 65 min. 220 min. * Geschatte tijden voor het opnemen met herhaalde bedieningshandelingen, zoals starten/ stoppen, zoomen, stroom aan/uit. 116 Teleconverter TL-H37 Deze teleconverterlens vergroot de brandpuntsafstand van de camcorderlens met een factor 1, 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON HR10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON HR10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag