Gebruiksaanwijzing CANON FS100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON FS100. Wij hopen dat dit CANON FS100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON FS100 te teleladen.


CANON FS100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1750 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON FS100 (3583 ko)
   CANON FS100 BROCHURE (11234 ko)
   CANON FS100 PIXELA IMAGEMIXER SOFTWARE (1430 ko)
   CANON FS100 FS10/FS11/FS100 INSTRUCTION MANUAL (3699 ko)
   CANON FS100 FULL LINE PRODUCT GUIDE SUMMER/FALL 2008 (16888 ko)
   CANON FS100 FS11, FS10, AND FS100 INSTRUCTION MANUAL (3654 ko)
   CANON FS100 FULL LINE PRODUCT GUIDE WINTER/SPRING 2008 (3928 ko)
   CANON FS100 DIGITAL VIDEO SOFTWARE (WINDOWS) VER.30 INSTRUCTION MANUAL (10903 ko)
   CANON FS100 DIGITAL VIDEO SOFTWARE (MACINTOSH) VER.30 INSTRUCTION MANUAL (2828 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON FS100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. Als de compacte netadapter ingeschakeld is, mag u deze niet in een doek wikkelen of met een doek afdekken, of in een besloten, te krappe ruimte leggen. Doet u dat wel, dan kan de compacte netadapter te heet worden of de plastic behuizing vervormd raken, waardoor u mogelijk bloot komt te staan aan elektrische schokken of brand kan optreden. De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-590E wordt gebruikt. [. . . ] De camcorder kiest dan voor die specifieke situatie automatisch de optimale instellingen. · Snel starten ( 32): Met de snelstartfunctie (Quick Start) kunt u na opening van het LCD-paneel binnen circa 1 seconde beginnen met opnemen!De camcorder doet de rest! NL 3 Inhoudsopgave Inleiding ________________________________ 3 8 Kennismaking met de camcorder Wat u moet weten over deze handleiding 9 9 10 13 Overzicht Bijgeleverde accessoires Overzicht van bedieningselementen Schermgegevens Voorbereidingen __________________________ 16 16 18 20 Beginnen De accu opladen De draadloze afstandsbediening en accessoires voorbereiden De stand en helderheid van het LCD-scherm instellen 21 21 21 22 22 Basisbediening van de camcorder Bedieningsstanden De -toets: de stand of flexibele opnamestand Joystick en joystickaanduiding Gebruik van de menu's 24 24 25 25 Eerste instellingen De datum en tijd instellen De taal wijzigen De tijdzone wijzigen 26 26 26 27 27 Gebruik van een geheugenkaart Aanbevolen geheugenkaarten Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen / Het geheugen voor de opnamen selecteren Het interne geheugen (alleen / ) of de geheugenkaart initialiseren 4 Inhoudsopgave Video ____________________________________ 29 29 30 30 32 32 Elementaire functies voor het maken van foto's Video opnemen De videokwaliteit (opnamemodus) selecteren Zoomen: Optische, Geavanceerde en Digitale Zoom Snelstartfunctie (Quick Start) De laatst opgenomen scène bekijken en verwijderen 33 33 35 36 37 38 Elementaire weergavefuncties De video afspelen Speciale afspeelstanden Scènes selecteren op basis van opnamedatum In de tijdlijn van de film het punt selecteren waar met afspelen moet worden begonnen Scènes verwijderen. 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 Geavanceerde functies Opnameprogramma voor Speciale Scènes Tijdens het maken van opnamen de sluitertijd en andere functies regelen Minivideolamp Zelfontspanner Automatische tegenlichtcorrectie en handmatige instelling van de belichting Handmatige scherpstelling Witbalans Beeldeffecten Digitale effecten Schermgegevens en datacodering Gebruik van een externe microfoon NL 48 48 49 49 50 Scènes en het geheugen beheren Een afspeellijst maken Scènes verwijderen uit de afspeellijst Scènes verplaatsen in de afspeellijst / Scènes kopiëren 5 Foto's ___________________________________ 51 51 51 53 Elementaire functies voor het maken van foto's Foto's maken De grootte en kwaliteit van foto's selecteren Een foto wissen direct nadat deze is gemaakt 53 53 55 55 Elementaire weergavefuncties Foto's bekijken Foto's tijdens weergave vergroten Foto's wissen 56 56 57 57 58 59 Aanvullende informatie Transportstand: Continu-opnamen en reeksopnamen (AEB) Histogramweergave Foto's beveiligen / Foto's kopiëren Overige functies die u kunt gebruiken als u foto's maakt 59 59 60 62 Foto's afdrukken Foto's afdrukken De afdrukinstellingen selecteren Afdrukopdrachten Externe aansluitingen ______________________ 64 64 Aansluitpunten op de camcorder Aansluitschema's 65 66 66 66 69 69 71 Afspelen op een TV-scherm Uw opnamen opslaan en een backup van uw opnamen maken Op uw computer een backup van uw opnamen maken Authoring van DVD-schijven en foto-DVD's Uw opnamen kopiëren naar een externe videorecorder Foto's kopiëren naar uw computer (direct kopiëren) Kopieeropdrachten 6 Inhoudsopgave Aanvullende informatie ______________________ 73 73 74 74 76 77 78 79 Bijlage: Menu-opties - Overzicht Menu FUNC. Instellingsmenu's Camera-instellingen (digitale zoom, beeldstabilisator, etc. ) Geheugenfuncties (initialiseren, etc. ) Scherm setup (LCD-helderheid, taal, etc. ) Systeem setup (luidsprekervolume, pieptoon, etc. ) Datum/tijd setup 80 80 84 Problemen? Problemen oplossen Overzicht van berichten 91 91 Wat u wel en niet moet doen Hoe u de camcorder moet behandelen 94 95 96 De batterij verwijderen Voeding/overig Gebruik van de camcorder in het buitenland 97 97 98 100 103 Algemene informatie Systeemschema Optionele accessoires Specificaties Index NL 7 Inleiding Wat u moet weten over deze handleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon FS11/FS10/FS100. Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze later altijd kunt raadplegen. camcorder niet goed werken, raadpleeg dan de tabel Problemen oplossen ( Conventies die in deze handleiding worden toegepast · BELANGRIJK: Onder BELANGRIJK in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder. · OPMERKINGEN: Onder OPMERKINGEN in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de overige functies die de basisbediening van de camcorder complementeren. · WAAR U OP MOET LETTEN: Beperkingen of eisen met betrekking tot de beschreven functie. Voor sommige bedieningshandelingen moet u ook andere handleidingen raadplegen. Dit wordt aangegeven met de hieronder getoonde pictogrammen en de naam van het betreffende hoofdstuk of gedeelte. Raadpleeg de handleiding "Digital Video Software", die u op de bijgeleverde CD-ROM DIGITAL VIDEO Solution Disk vindt als PDF-bestand. : Informatie die alleen van toepassing is op het model dat wordt afgebeeld in het pictogram. · In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt: Indien de term "geheugen" niet verder is gespecificeerd als "geheugenkaart" of "intern geheugen", dan heeft de term "geheugen" betrekking op beide (alleen / ). "Scène" heeft betrekking op één filmeenheid vanaf het punt dat u de toets Start/Stop indrukt om met opnemen te beginnen totdat u opnieuw op deze toets drukt om een pauze in te lassen. "Photo" en "still image" hebben dezelfde betekenis. · De foto's in deze handleiding zijn gesimuleerde foto's die zijn gemaakt met een fotocamera. De afbeeldingen en menupictogrammen hebben betrekking op , tenzij anders aangegeven. Namen van andere toetsen en schakelaars dan die van de joystick worden aangeduid binnen een "toets"-kader. Vierkante haakjes [ ] en hoofdletters worden gebruikt voor menu-opties zoals die op het scherm worden weergegeven. In de tabellen in deze handleiding wordt in vette letters de standaardwaarde weergegeven. Bijvoorbeeld [ON/AAN], [OFF/UIT] FUNC. ( 27) · FUNC. [ MENU] [ DISPLAY SETUP/ INSTELLING SCHERM] [LANGUAGE /TAAL] Gewenste taal FUNC. 8 Toetsen en schakelaars die moeten worden gebruikt Overzicht Bijgeleverde accessoires Compacte netadapter CA-590E (incl. [. . . ] Of een van deze situaties zich voordoet, hangt af van de opnameomstandigheden. Beeldnummer Het beeldnummer geeft de naam en locatie aan van het bestand op de geheugenkaart. Voorbeeld: de bestandsnaam van beeld 101-0107 is "IMG_0107. JPG", opgeslagen onder de map "DCIM\101CANON". 100% · Het pictogram toont als een percentage van een volledig geladen accu bij benadering hoeveel capaciteit nog resteert. De resterende opname/ afspeelduur van de accu wordt naast het pictogram in minuten weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON FS100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON FS100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag