Gebruiksaanwijzing CANON FAX-L2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON FAX-L2000. Wij hopen dat dit CANON FAX-L2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON FAX-L2000 te teleladen.


CANON FAX-L2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON FAX-L2000 (15684 ko)
   CANON FAX-L2000 BROCHURE (160 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON FAX-L2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, verzonden, gecodeerd of opgeslagen in een documentatiesysteem, of vertaald in een taal of computertaal, ongeacht methodiek of systeem, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc. Handelsmerken Canon is een geregistreerd handelsmerk en UHQ is een handelsmerk van Canon Inc. Alle andere product- en merknamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaren. Als partner aan het ENERGY STARH programma heeft Canon vastgesteld dat de FAX-L2000/L240 voldoet aan de ENERGY STARH richtlijnen inzake energieverbruik. ii Voorwoord Super G3 is een uitdrukking om de nieuwe generatie faxapparaten te beschrijven die gebruikmaken van standaard ITU-T V. 34, 33, 6 Kbps* modems. drie seconden* per pagina mogelijk waardoor de telefoonkosten aanzienlijk worden gereduceerd. * Verzendduur van drie seconden per pagina gebaseerd op de standaard Canon faxkaart nr. [. . . ] Om door te gaan met het afdrukken van andere voor uitgestelde verzending ingestelde documenten, herhaalt u de procedure vanaf stap 5. -ofDruk op Stop om terug te keren naar de standby mode. 6 8 Voorbeeld: 15:00 Fax 7-16 Verzenden van faxberichten Hoofdstuk 7 Volg deze procedure om een voor uitgestelde verzending in het geheugen opgeslagen document te wissen: 1 2 3 4 5 Open het snelkiespaneel. 0 001 _ #0 003 _ Gebruik w of v om het transactienummer (TX/RX NR. ) te selecteren van het document dat u wilt wissen. · Als u het transactienummer (TX/RX NR. ) niet kent, drukt u de DOC. · Een "#" voor een transactienummer (TX/ RX NR. ) geeft aan dat het document op dat moment wordt verzonden. Als u een document wilt wissen dat wordt verzonden, volg dan de instructies op het display. · Gebruik of om informatie over de transactie te laten verschijnen (bijvoorbeeld bestemming). Voorbeeld: OP 6 Druk op Instellen. WISSEN OK?· Als u zich bedenkt en het document voor uitgestelde verzending in het geheugen wilt bewaren, drukt u op #. Om door te gaan met het wissen van andere voor uitgestelde verzending ingestelde documenten, herhaalt u de procedure vanaf stap 5. -ofDruk op Stop om terug te keren naar de standby mode. 6 EINDE WISSEN 8 Voorbeeld: 15:00 Fax Hoofdstuk 7 Verzenden van faxberichten 7-17 Verzenden van faxberichten Wissen van een document dat is ingesteld voor uitgestelde verzending 7-18 Verzenden van faxberichten Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Ontvangen van faxberichten t Ontvangstmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 · Automatisch faxberichten ontvangen: ALLEEN FAX MODE. . . . . . . . . . . . . De instelling kan op elk gewenst moment worden gewijzigd. 8-2 Ontvangen van faxberichten Hoofdstuk 8 Automatisch faxberichten ontvangen: ALLEEN FAX MODE Indien u een aparte telefoonlijn heeft voor uw fax, sluit uw FAX dan aan op deze lijn en geef de instelling ALLEEN FAX MODE aan. Uw fax beantwoordt oproepen nu als faxoproepen. Instellen van de ALLEEN FAX MODE 1 Druk op Ontvangst mode om FAX MODE te selecteren. · Na enkele seconden wijzigt het display als volgt: Voorbeeld: ALLEEN FAX MODE 15:00 Fax Als geen FAX MODE op het display verschijnt nadat u op Ontvangst mode heeft gedrukt, volgt u deze procedure om deze mode in te stellen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Open het snelkiespaneel. Gebruik w of v om FAX MODE te selecteren. FAX/TEL AUTO SCH ALLEEN FAX MODE TELEFOONBEL Druk op Instellen. Druk op Stop om terug te keren naar de standby mode. Voorbeeld: 15:00 Fax Hoofdstuk 8 Ontvangen van faxberichten 8-3 Ontvangen van faxberichten 11 Bevestig of Fax op het display is weergegeven. · Als geen Fax op het display verschijnt, drukt u op Ontvangst mode om FAX MODE te selecteren. Na enkele seconden keert het display terug naar de standby mode. Voorbeeld: 15:00 Fax De fax behandelt alle inkomende oproepen als faxoproepen. De fax ontvangt faxberichten automatisch en verbreekt alle overige verbindingen. Als u wilt worden gewaarschuwd wanneer een faxbericht wordt ontvangen, sluit u de optionele handset of een telefoon op de FAX aan en schakelt u de instelling TELEFOONBEL in ( p. U kunt ook het aantal belsignalen selecteren voordat de FAX antwoordt ( BEL AANTAL, p. 14-7). Opmerking 8-4 Ontvangen van faxberichten Hoofdstuk 8 Automatisch ontvangen van zowel faxberichten als telefoongesprekken: Fax/Tel mode Stel deze mode in wanneer u slechts één telefoonlijn heeft voor zowel fax- als telefoongebruik en u wilt dat uw FAX automatisch schakelt tussen faxoproepen en gesprekken. Om deze mode te kunnen gebruiken, dient u de optionele handset of een extra telefoon op uw FAX aan te sluiten ( p. [. . . ] Raadpleeg Papieruitvoer vastgelopen papier 13-3 t/m 13-7 waarschuwingsetiket voor bijvullen van papier 2-2, 2-5 PAPIER BIJVULLEN melding 13-10 PAPIERFORMAAT instelling 5-7, 14-8 PAPIERSTORING melding 13-3, 13-10 Papieruitvoer opening, vastgelopen papier in 13-3 selecteren 5-4 t/m 5-6 selector 2-11, 5-5 tekstzijde omhoog 5-4, 5-5, 5-6 tekstzijde omlaag 5-4, 5-5 Pauze, invoeren 9-2 PAUZEDUUR instelling 14-6 PBX definitie 3-9 instellen 3-9, 14-4 plaatsen document 4-3, 4-4 papier 2-16 t/m 2-18 POLL. WWRD. GEWEIG melding 13-11 Polling ander faxapparaat 9-10, 9-11 definitie 9-10 ontvangst. Raadpleeg Polling ontvangst postbus Raadpleeg Polling postbus toets 2-12, 9-11, 9-15 verzenden. Raadpleeg Polling verzending POLLING BUS Polling bus instelling 9-12, 9-16 menu 14-3, 14-9 instellen 9-12 t/m 9-14 N N toets 2-12, 14-3 NET SW. Raadpleeg NET SWITCH instelling NET SWITCH beschrijving 8-2 instelling 14-7 NIET BESCHIKBAAR melding 13-11 Numerieke toetsen 2-12, 3-2 Nummerherhaling 7-9 t/m 7-11 Nummerherhaling/Pauze toets 2-12, 7-9, 9-2 O O toets 2-12, 3-4 ONDERBREKEN instelling 3-9, 3-10 Onderdelen, FAX 2-11, 2-12. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON FAX-L2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON FAX-L2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag