Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS WIRELESS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS WIRELESS. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS WIRELESS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS WIRELESS te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS WIRELESS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS WIRELESS (7753 ko)
   CANON DIGITAL IXUS WIRELESS (4407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS WIRELESS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera gebruikt Opnamen maken Weergeven/wissen Afdruk-/verzendopties Beelden weergeven op een televisie De camera aanpassen Draadloze verbinding Problemen oplossen Berichten Uitgebreide Bijlagen Gebruikershandleiding In deze handleiding worden de camerafuncties en -procedures gedetailleerd beschreven. Belangrijkste functies Opnamen maken Opname-instellingen automatisch aanpassen aan specifieke omstandigheden (modus Speciale opnamen) Een intelligente sensor herkent automatisch de stand van de camera De kleuren van het beeld wijzigen zodat een speciaal effect wordt verkregen (My Colors-modi) Afspelen Films afspelen met geluid Diashows automatisch afspelen Bewerken Geluidsmemo's voor stilstaande beelden opnemen Films bewerken Afdrukken via een draadloze verbinding Beelden afdrukken door de meegeleverde draadloze print adapter aan te sluiten op een printer die compatibel is met Canon PictBridge Beelden via een draadloze verbinding naar een computer* verzenden Alle beelden die op de camera zijn opgeslagen tegelijk naar de computer verzenden Opnamen maken en deze direct naar een computer verzenden * Het tot stand brengen van een draadloze verbinding tussen de camera en de computer is alleen mogelijk met het besturingssysteem Windows XP SP2. Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen onder de titels geven aan in welke modi de procedure kan worden uitgevoerd. Modusschakelaar Continu-opnamen Opnamemodus Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. In deze handleiding wordt naar de Verkorte gebruikershandleiding verwezen met Verkorte handleiding. Naar de Uitgebreide gebruikershandleiding wordt verwezen met Uitgebreide handleiding. Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden. [. . . ] Als u een geheugenkaart met gegevens gebruikt, wordt het 7-cijferige nummer van de map en het beeld die het laatst zijn opgenomen, vergeleken met het laatste nummer op de kaart. Het hoogste nummer wordt gebruikt als basis voor nieuwe opnamen. 72 Nummers van bestanden en mappen Opnamen krijgen opeenvolgende bestandsnummers toegewezen, beginnend bij 0001 en eindigend bij 9999. In een map kunnen maximaal 2000 beelden worden opgeslagen. Nieuwe map gemaakt Geheugenkaart 1 [Continu] Geheugenkaart verwisseld Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Geheugenkaart 1 [Auto reset] Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Opnamen maken Beelden kunnen in een andere map worden opgeslagen als er niet genoeg ruimte meer is, ook als het aantal beelden in de map kleiner is dan 2000. De volgende beeldtypen worden namelijk altijd samen in een map opgeslagen. - Beelden van continu-opname - beelden die zijn gemaakt met de zelfontspanner (handmatig) - beelden die zijn gemaakt met de opnamemodus Stitch Hulp - My Colors-opnamen ([Orig. Opslaan] ingesteld op [Aan]) Opnamen kunnen niet worden afgespeeld als de mapnummers zijn gekopieerd of als beeldnummers zijn gekopieerd binnen een map. Raadpleeg de Handleiding voor software en draadloze verbinding voor informatie over mapstructuren of beeldtypen. 73 Weergeven/wissen Raadpleeg ook de Verkorte handleiding (p. 11). Beelden vergroten 1 Duw de zoomknop naar wordt weergegeven en op het scherm ziet u een vergroot gedeelte van het beeld. Beelden kunnen ongeveer 10 maal worden vergroot. . Geschatte locatie van het weergegeven gebied 2 Gebruik de knop , , of om andere delen van het beeld te vergroten. Wanneer u in een vergrote weergave op de knop FUNC. / SET drukt, schakelt de camera over naar de modus waarin u door de beelden kunt bladeren en wordt weergegeven. Met de knoppen of kunt u met dezelfde vergroting naar het volgende of het vorige beeld bladeren. Als u nogmaals op de knop FUNC. /SET drukt, wordt het bladeren door de beelden geannuleerd. U kunt de vergrotingsfactor met de zoomknop wijzigen. De vergrote weergave annuleren Duw de zoomknop naar . (U kunt de vergroting ook onmiddellijk annuleren door op de knop MENU te drukken. ) Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet worden vergroot. 74 Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) 1 Duw de zoomknop naar U kunt maximaal negen beelden tegelijk bekijken. Gebruik de knop , , of om een ander beeld te selecteren. . Geselecteerd beeld Film Afspelen/wissen Schakelen tussen reeksen van negen beelden De springbalk wordt weergegeven wanneer u de zoomknop in de indexweergave naar drukt en u kunt schakelen tussen reeksen van negen beelden. Gebruik de knop of om naar de vorige of volgende reeks van negen beelden te gaan. Houd de knop FUNC. /SET ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop of laatste reeks weer te geven. Springbalk om de eerste of Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Duw de zoomknop naar . 75 Naar beelden springen Wanneer u op een geheugenkaart veel beelden hebt vastgelegd, is het handig om de vijf zoekcriteria hieronder te gebruiken om door de beelden te springen om te vinden wat u zoekt. Volgende 10 Volgende 100 Ga naar datum Ga naar film Ga naar folder U springt met 10 beelden tegelijk. Hiermee wordt het eerste beeld in elke map weergegeven. 1 Druk in de modus Enkelvoudige weergave op de knop . De camera schakelt over naar de modus Springen. Het scherm varieert enigszins, afhankelijk van de zoekcriteria. De locatie van het beeld dat op dat moment wordt weergegeven. Het aantal beelden dat voldoet aan de zoekcriteria. 2 Gebruik de knop of om een zoekcriterium te selecteren en druk vervolgens op de knop of . Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Druk op de knop MENU. 76 Films bekijken U kunt geen films afspelen als de indexweergave is geactiveerd. 1 Geef een film weer en druk op . Beelden met het pictogram zijn films. Filmbedieningspaneel Volume (Aanpassen met de knop of ) 2 Selecteer (afspelen) en druk op . Afspelen/wissen De film wordt gepauzeerd wanneer u tijdens het afspelen op de knop FUNC. /SET drukt. Wanneer het afspelen is voltooid, wordt het laatste beeld weergegeven. Druk op de knop FUNC. /SET om het filmbedieningspaneel weer te geven. Werken met het filmbedieningspaneel Hiermee beëindigt u het afspelen en keert u terug naar de enkelvoudige weergave. Afdrukken (wanneer er een printer is aangesloten, wordt er een pictogram weergegeven. [. . . ] · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. · Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. · Canon biedt geen garantie voor schade die het gevolg is van beschadigde of verloren gegevens door verkeerd gebruik of het niet naar behoren functioneren van de camera, de software, de SD-geheugenkaarten (SD-kaarten), pc's, randapparatuur of het gebruik van SD-kaarten van andere fabrikanten dan Canon. Informatie over handelsmerken · Canon, PIXMA en SELPHY zijn handelsmerken van Canon Inc. · Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS WIRELESS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS WIRELESS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag