Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS V3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS V3. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS V3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS V3 te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS V3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS V3 (3624 ko)
   CANON DIGITAL IXUS V3 (3311 ko)
   CANON DIGITAL IXUS V3 AUTRE NOTICE (4018 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS V3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Naar deze kaarten wordt in deze handleiding gezamenlijk verwezen met geheugenkaarten. * SD staat voor Secure Digital, een systeem voor copyrightbeveiliging. Gebruik van Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canonaccessoires. Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van niet-Canonaccessoires (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij). Opmerking: deze garantie is niet van toepassing op reparaties die voortkomen uit een slechte werking van niet-Canon-accessoires, hoewel u deze reparaties wel tegen betaling kunt laten uitvoeren. 1 Inhoudsopgave Items die zijn gemarkeerd met een zijn lijsten of tabellen met overzichten van de camerafuncties of procedures. Conventies die in deze handleiding worden gebruikt . [. . . ] Als u de camera verticaal houdt bij het maken van een opname, weet de intelligente sensor dat de bovenkant 'boven' is en de onderkant 'onder'. De instellingen voor optimale witbalans, belichting en focus worden vervolgens aangepast voor verticale fotografie. Deze functie werkt onafhankelijk van het feit of de functie [Beeldomkeren] is in- of uitgeschakeld. De functie Beeldomkeren kan apart worden ingesteld voor de modi Opnamen maken en Afspelen. - Wanneer de functie Beeldomkeren in de opnamestand is ingesteld op [Aan], wordt de stand van de camera vastgelegd en wordt de opname in de weergavemodus automatisch omgezet naar de juiste stand. - Als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan] in de weergavemodus, worden opnamen naar de juiste stand voor weergave op het LCD-scherm gedraaid volgens de stand van de camera. 68 Een doelmap voor beelden maken Opnamemodus U kunt op ieder moment een nieuwe map maken en de opnamen worden automatisch in die map opgeslagen. Een nieuwe map maken voor de volgende keer dat Maak nieuwe folder u opnamen maakt. nieuwe map wilt maken met een opnametijd na de opgegeven datum en tijd (p. 29). Een nieuwe map maken voor de volgende keer dat u opnamen maakt. Opnamen maken 1 Menu (Instellen) [Maak folder]. Zie Menu's en instellingen (p. 26). 2 Gebruik de knop of om een vinkje te plaatsen naast [Maak nieuwe folder] . wordt weergegeven op het LCDscherm. Het pictogram verdwijnt zodra de nieuwe map is gemaakt. De datum en tijd instellen voor het automatisch maken van mappen 1 Menu (Instellen) [Maak folder]. Zie Menu's en instellingen (p. 26). 69 2 Selecteer een datum voor de optie [Maak autom. ] en een tijd voor de optie [Tijd] . wordt weergegeven als de opgegeven tijd nadert. Afspelen/wissen De locatie van het beeld dat op dat moment wordt weergegeven. Het aantal beelden dat voldoet aan de zoekcriteria. 2 Gebruik de knop of om een zoekcriterium te selecteren en druk vervolgens op de knop of . Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Druk op de knop MENU. 75 Films bekijken U kunt geen films afspelen als de indexweergave is geactiveerd. 1 Geef een film weer en druk op . Beelden met het pictogram zijn films. Filmbedieningspaneel Volume (Aanpassen met de knop of ) 2 Selecteer (afspelen) en druk op . De film wordt gepauzeerd wanneer u tijdens het afspelen op de knop FUNC. / SET drukt. Wanneer het afspelen is voltooid, wordt het laatste beeld weergegeven. Druk op de knop FUNC. /SET om het filmbedieningspaneel weer te geven. Werken met het filmbedieningspaneel Hiermee beëindigt u het afspelen en keert u terug naar de enkelvoudige weergave. Afdrukken (wanneer er een printer is aangesloten, wordt er een pictogram weergegeven. Zie de Gebruikershandleiding voor Direct Print voor meer gegevens. ) Afspelen Afspelen in slowmotion (u kunt het afspelen vertragen met de knop of versnellen met de knop . ) Hiermee wordt het eerste beeld weergegeven Vorige beeld (als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film teruggespoeld) Volgende beeld (als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film vooruit gespoeld) Hiermee wordt het laatste beeld weergegeven Bewerken (hiermee gaat u naar de filmbewerkingsmodus) (p. 77) 76 Gebruik de knoppen van de televisie om het gewenste volume in te stellen wanneer u een film op tv bekijkt (p. Geluid kan niet in slowmotion worden afgespeeld. Films bewerken U kunt delen van opgenomen films wissen. Beveiligde films en films korter dan 1 seconde kunnen niet worden bewerkt. 1 Selecteer (bewerken) in het filmbedieningspaneel en druk op . Het scherm voor filmbewerking en de balk met bewerkingsfuncties worden weergegeven. Bewerkingspaneel voor films Bewerkingsbalk voor films 2 Gebruik de knop of om (snijden begin) of (snijden eind) te selecteren en de knop of om het snijpunt aan te geven ( ). U kunt een film die tijdelijk is bewerkt, bekijken door de knop (Afspelen) te selecteren en op de knop FUNC. /SET te drukken. Als u (uit) selecteert, worden de bewerkingen geannuleerd en keert u terug naar het filmbedieningspaneel. Afspelen/wissen 3 Selecteer (opslaan) en druk op . 77 4 Selecteer [Nieuw bestand] of [Overschrijven] en druk op . Met [Nieuw bestand] slaat u de bewerkte film op met een nieuwe bestandsnaam. Als u op de knop FUNC. /SET drukt terwijl u een film opslaat, wordt het opslaan geannuleerd. [. . . ] 14, Verkorte gebruikershandleiding 10 Map maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding 8 Portret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding 7 Sneeuw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding 7 Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS V3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS V3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag