Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II S. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS II S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II S te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS II S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12700 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS II S (3096 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS II S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika en Nabije Oosten CANON EUROPA N. V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical support, please contact the Canon Help Desk: P. O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, UK Tel: (08705) 143723 Fax: (08705) 143340 http://www. canon. co. uk/Support/index. asp CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S. A. 102 Avenue du Général de Gaulle, 92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France Tel: Hotline 08 25 00 29 23 http://www. cci. canon. fr CANON DEUTSCHLAND GmbH Postfach 100401, 47704 Krefeld, Germany Customer Hotline: 0180/5006022 (0, 12 / Min. ) http://www. canon. de CANON ITALIA S. P. A. [. . . ] · · · · Zie Beschikbare functies per opnamemodus (p. U hebt QuickTime 3. 0 of later nodig als u filmbestanden (AVI/Motion JPEG) wilt afspelen op een computer. QuickTime voor Windows staat op de Canon Digital Camera Solution Disk. Voor Macintosh wordt dit programma gewoonlijk meegeleverd bij het besturingssysteem Mac OS 8. 5 of later. 68 Panoramabeelden maken (Stitch Hulp) Gebruik de modus Stitch Hulp om overlappende beelden te maken die u later op een computer wilt samenvoegen tot een panoramisch beeld. De overlappende naden van meerdere aan elkaar grenzende beelden kunnen tot een volledig panorama worden samengevoegd. Opname Gebruik het bij de camera geleverde programma PhotoStitch om de beelden op de computer samen te voegen. Een object omkaderen PhotoStitch detecteert overlappende delen van aan elkaar grenzende beelden en voegt deze samen. Probeer altijd een onderscheidend element (oriëntatiepunt) op te nemen in het overlappende gedeelte van de opname. · Zorg er bij de compositie van elke opname voor dat er een overlapping van 30 tot 50% met de aangrenzende opname is. Probeer de verticale verschuiving van de camera te beperken tot minder dan 10% van de beeldhoogte. · Neem geen bewegende elementen op in het overlappende gedeelte van de compositie. · Probeer geen opnamen van objecten dichtbij samen te voegen met opnamen van objecten in de verte. Deze objecten kunnen vervormd of dubbel in het samengevoegde beeld verschijnen. Als de verschillen in helderheid te groot zijn, komt het samengevoegde beeld onnatuurlijk over. · Als u opnamen van landschappen wilt maken, draait u de camera om zijn eigen verticale as. · Wanneer u close-ups maakt, beweegt u de camera naar het onderwerp, waarbij u de camera tijdens de beweging parallel houdt. 69 Opname In de modus Stitch Hulp kunt u beelden opnemen in twee volgorden: Horizontaal, van links naar rechts Horizontaal, van rechts naar links 1 Selecteer in het menu (Opname) de optie en druk op de knop SET. Zie Menu's en instellingen selecteren (p. 42). 2 Gebruik de knop of om een beeld te selecteren en druk vervolgens op de knop SET. 3 Maak de eerste opname van de reeks. De belichting en de witbalans worden ingesteld en vergrendeld bij de eerste opname. 70 4 Maak de tweede opname zodanig dat deze een deel van de eerste opname overlapt. · Gebruik de knop of om de opgenomen beelden te controleren of opnieuw te maken. · Kleine verschuivingen in de overlappende delen kunnen worden gecorrigeerd tijdens het samenvoegen van de opnamen. Opname 5 6 Herhaal de procedure voor de overige beelden. Een opnamereeks kan maximaal 26 beelden bevatten. Druk na de laatste opname op de knop SET. Als u op de knop MENU drukt, keert u terug naar het opnamescherm. · In de modus [Stitch Hulp] kunt u geen aangepaste witbalans instellen. Als u een aangepaste witbalans wilt gebruiken, moet u deze instellen voordat u selecteert in het menu Opname (p. · De instellingen van het eerste beeld worden ook voor de volgende beelden in de reeks gebruikt. · U kunt geen beelden op de televisie weergeven wanneer u opnamen maakt in de modus Stitch Hulp. 160). 71 Onderwerpen opnemen die moeilijk scherp te stellen zijn (scherpstelvergrendeling, AF lock) Het scherpstellen van de volgende typen onderwerpen kan moeilijk zijn. · Objecten met bijzonder weinig contrast · Composities met bijzonder heldere objecten in het midden · Objecten die snel bewegen · Objecten achter glas: Houd de camera zo dicht mogelijk tegen het glas om de kans op lichtreflectie te verkleinen. · Onderwerpen met horizontale strepen Opnamen maken met focusvergrendeling 1 2 3 Zorg dat een onderwerp met dezelfde focusafstand als het hoofdonderwerp zich in het midden van de zoeker of het AF-kader in het LCD-scherm bevindt. Druk de sluiterknop half in (u hoort twee pieptonen). De brandpuntsafstand tot het object wordt vergrendeld. Wijzig de stand van de camera om de gewenste beeldcompositie te krijgen en druk de sluiterknop volledig in. Opnamen maken met de AF lock 1 2 72 Druk op de knop DISP. Zorg ervoor dat een onderwerp met dezelfde focusafstand als het hoofdonderwerp zich in het midden van het AF-kader bevindt. 3 Druk de sluiterknop half in (u hoort twee pieptonen) en druk op de knop /. · De brandpuntsafstand tot het object wordt vergrendeld. [. . . ] 60) U kunt unieke opnamen maken wanneer u de macromodus met de zoomfunctie gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een opname maakt van een bloem bij een maximale groothoek in de macromodus, kunt u zowel scherpstellen op de bloem als op de achtergrond. Als u echter opnamen maakt bij de maximale telestand, kan de achtergrond onscherp worden, zodat de bloem in het oog springt. Macro met de groothoekzoomfunctie Macro met de telestandzoomfunctie 150 Index A AF lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Berichten Berichten tijdens opnemen en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS II S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS II S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag