Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS II te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9976 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS II (8048 ko)
   CANON DIGITAL IXUS II (7880 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Handleiding voor persoonlijk afdrukken Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een printer om foto's af te drukken. · Startershandleiding Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een computer. · Er is geen geheugenkaart bijgesloten. · Adobe Reader moet zijn geïnstalleerd om de PDF-handleidingen te kunnen lezen. U kunt Microsoft Word Viewer 2003 installeren om Word-handleidingen te lezen (alleen in het Midden-Oosten). [. . . ] · U kunt de modus Servo AF niet instellen als u de optie [AF-Punt Zoom] op het tabblad 4 hebt ingesteld op [Aan]. 64). Stel scherp. 82 De lichtmeetmethode wijzigen U kunt de meetmethode (functie voor meten van de helderheid) aanpassen aan de opnameomstandigheden. Selecteer de meetmethode. Druk op de knop m en selecteer Druk vervolgens op de knop m. . Selecteer een optie. Druk op de knoppen op of draai aan het keuzewiel  om een optie te selecteren. De instelling verschijnt op het scherm. Geschikt voor standaardomstandigheden, inclusief objecten die van achter worden belicht. De belichting wordt automatisch aangepast aan de opnameomstandigheden. centrum De gemiddelde belichting van het gehele beeld wordt berekend, meeting maar het midden krijgt meer gewicht. Er wordt alleen gemeten binnen (spotmeetpunt) in het Spot midden van het scherm. Deelmeting & Opnamen maken met AE lock Als u meerdere opnamen wilt maken met dezelfde belichting, kunt u de belichting en scherpstelling apart instellen met AE lock. AE staat voor Auto Exposure (automatische belichting). Vergrendel de belichting. Richt de camera op het onderwerp en druk op de knop o terwijl u de sluiterknop half ingedrukt houdt. Als u de sluiterknop loslaat en nogmaals op de knop o drukt, verdwijnt & en wordt de automatische belichting ontgrendeld. Kies de beeldcompositie en maak een opname. 83 ( Opnamen maken met FE-vergrendeling Net als met AE-vergrendeling (p. Als dit gebeurt, stelt u de flitser in op !. 87 De kleur wijzigen en opnamen maken U kunt uw foto's een speciale sfeer meegeven wanneer u de opname maakt. Afhankelijk van de omstandigheden kan het beeld enigszins grof worden of kunnen de kleuren er anders uitzien dan verwacht. T Kleur Accent U kunt ervoor kiezen om één kleur te behouden en de rest van de compositie te wijzigen in zwart-wit. Selecteer T. Volg stap 2 op p. 56 en selecteer T. Houd de knop n ingedrukt. Het ongewijzigde beeld en het beeld met het aangepaste Kleur Accent worden beide weergegeven. De standaardinstelling voor de accentkleur is groen. Geef de kleur op. Plaats het middelste kader zo dat het is gevuld met de gewenste kleur. De opgegeven kleur wordt opgenomen. Opgenomen kleur Geef het kleurengamma op. Druk op de knoppen op of draai aan het keuzewiel  om het gewenste kleurengamma te bepalen. Selecteer een positieve waarde om het kleurengamma uit te breiden met gelijksoortige kleuren. Druk op n om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het opnamescherm. · Als u in deze modus de flits gebruikt, kan dat onverwachte resultaten opleveren. · Ook als u de camera uitschakelt, wordt de opgenomen kleur opgeslagen. 88 De kleur wijzigen en opnamen maken Y Kleur Wissel Bij het vastleggen van een opname kunt u een kleur in het beeld vervangen door een andere kleur. U kunt slechts één kleur wisselen. Selecteer Y. Volg stap 2 op p. 56 en selecteer Y. Houd de knop n ingedrukt. gewisselde kleur worden beide weergegeven. Standaard wordt groen omgezet in grijs. Het ongewijzigde beeld en het beeld met de Geef de kleur op die u wilt wisselen. Plaats het middelste kader zo dat het is gevuld met de gewenste kleur. [. . . ] 56 Kleur Accent (modus voor speciale opnamen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 92 Kleur Wissel (modus voor speciale opnamen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Lange sluitertijd (modus voor speciale opnamen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 LCD-scherm Scherm Lichtmeetmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag