Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I ZOOM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I ZOOM. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS I ZOOM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I ZOOM te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS I ZOOM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6171 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS I ZOOM (9180 ko)
   CANON DIGITAL IXUS I ZOOM (5852 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS I ZOOM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera in gebruik neemt Opnamen maken Weergeven/wissen Afdruk- en verzendinstellingen Beelden weergeven op een televisie De camera-instellingen aanpassen Problemen oplossen Overzicht van berichten Gebruikershandleiding In deze gids worden de camerafuncties en -procedures uitgebreid beschreven. Uitgebreide Bijlagen Belangrijkste functies Opnamen maken De opname-instellingen worden automatisch aangepast aan de omstandigheden (opnamemodus). De kleuren van het beeld worden gewijzigd om speciale effecten te maken (modi van My Colors). Camerastation Draadloze afstandsbediening Weergeven Films afspelen met geluid Diashows automatisch afspelen Bewerken Geluidsmemo's voor stilstaande beelden opnemen Films bewerken Afdrukken Met de knop Afdrukken/ Delen kunt u eenvoudig afdrukken maken Ondersteuning van compatibele PictBridge-printers van andere fabrikanten Gegevens overbrengen naar een computer Gegevens moeiteloos overbrengen met de knop Afdrukken/Delen. Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen die onder de titels worden weergegeven, geven aan in welke modus de procedure kan worden uitgevoerd. Modusschakelaar De zelfontspanner gebruiken Opnamemodus Zie Beschikbare functies voor de verschillende opnamemodi (p. 125). In deze handleiding wordt de Verkorte gebruikershandleiding voor de camera de Verkorte handleiding genoemd en wordt de Uitgebreide gebruikershandleiding voor de camera de Uitgebreide handleiding genoemd. Dit zijn situaties die de werking van de camera kunnen beïnvloeden. [. . . ] Als u op dit punt de knop MENU indrukt, keert u terug naar het scherm waar u een modus van My Colors kunt selecteren. Met de standaardinstelling voor de modus Kleur Wissel wordt groen veranderd in wit. Het resultaat is mogelijk niet wat u verwacht nadat u de kleureninvoermodus hebt gebruikt, als u de flitser gebruikt of de instellingen voor witbalans of lichtmeting wijzigt. De kleuren die u opgeeft in de modus Kleur Wissel blijven behouden, ook wanneer de camera wordt uitgeschakeld. De modus Custom Kleur instellen op de camera Met deze modus kunt u de kleurbalans voor rode, groene, blauwe tinten en huidtinten aanpassen. Opnamen maken 1 (Custom Kleur) . Zie Menu's en instellingen (p. 29). 2 Gebruik de knop of om [Rood], [Groen], [Blauw] of [Huidtint] te selecteren. De gewijzigde kleur wordt weergegeven. Selecteer een kleur. Pas de kleurbalans aan. 3 . De instelling is hiermee afgerond. Als u op dit punt de knop MENU indrukt, keert u terug naar het scherm waar u een modus van My Colors kunt selecteren. 63 De ISO-waarde aanpassen Opnamemodus Pas de ISO-waarde aan om het effect van camerabewegingen te verminderen, schakel de flitser uit als u opnamen wilt maken in een donkere omgeving of gebruik een korte sluitertijd. 1 Menu FUNC. *Standaardinstelling. * (ISO-waarde). Zie Menu's en instellingen (p. 29). Gebruik de knop of om een ISO-waarde te selecteren en druk vervolgens op de knop FUNC. /SET. Selecteer [AUTO] om de juiste gevoeligheid in te stellen voor een optimale beeldkwaliteit. 64 De functie Beeld omkeren instellen Opnamemodus Uw camera is uitgerust met een intelligente sensor die de stand van een beeld herkent wanneer u de camera verticaal houdt. Het beeld wordt automatisch gedraaid naar de juiste stand voor weergave op het LCD-scherm. 1 Menu (Instellen) [Aan]/[Uit]. [Beeldomkeren] Zie Menu's en instellingen (p. 30). Wanneer de functie Beeld omkeren is ingesteld op [Aan] en het LCD-scherm is ingesteld op de modus voor gedetailleerde weergave, wordt het pictogram (normaal), (rechts is onder) of (links is onder) op het scherm weergegeven. Wanneer de camera recht omhoog of recht omlaag wijst, werkt deze functie mogelijk niet naar behoren. Zelfs als de functie Beeld omkeren is ingesteld op [Aan], is de stand van beelden die naar een computer zijn gedownload afhankelijk van de software die daarbij is gebruikt. Als u de camera verticaal houdt om een opname te maken, weet de intelligente sensor dat de bovenkant 'boven' is en de onderkant 'onder'. De instellingen voor witbalans, belichting en focus worden dan aangepast voor verticale fotografie. Deze functie werkt onafhankelijk van de aan/uit-status van de functie Beeldomkeren. Als in de opnamemodus de functie Beeld omkeren wordt ingesteld op [Aan], wordt de stand van de camera vastgelegd wanneer de opname wordt gemaakt. Wanneer in de weergavemodus de functie Beeld omkeren is ingesteld op [Aan], worden de beelden op het LCD-scherm in de juiste stand gedraaid als de stand van de camera wordt gewijzigd (alleen van toepassing op beelden die zijn gemaakt met de functie Beeld omkeren ingesteld op [Aan]). 65 Opnamen maken Een doelmap voor beelden instellen Opnamemodus U kunt op elk moment een nieuwe map maken waarin de opgenomen beelden automatisch worden opgeslagen. Een nieuwe map maken wanneer u de volgende Maak nieuwe folder keer opnamen maakt. U kunt ook een datum en tijd opgeven als u een nieuwe map wilt maken wanneer u na de opgegeven datum en tijd opnamen maakt (p. 34). 1 Menu (Instellen) [Maak folder]. Zie Menu's en instellingen (p. 30). Een nieuwe map maken wanneer u de volgende keer opnamen maakt. 2 Voeg een vinkje toe naast [Maak nieuwe folder] . wordt weergegeven op het LCD-scherm. Dit symbool verdwijnt zodra de nieuwe map is gemaakt. De datum of tijd instellen waarop een nieuwe map wordt gemaakt 2 Selecteer een dag voor de optie [Maak autom. ] en een tijd voor de optie [Tijd] . wordt weergegeven op de opgegeven tijd. [. . . ] 57 FUNC. /SET, knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 G Geheugenkaart Formatteren. . . . . . . . . . . . . . . . Selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 27 77 80 78 79 K Klokdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 14 14 14 L LCD-scherm Het LCD-scherm gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 MENU, knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mijn camera, menu . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS I ZOOM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS I ZOOM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag