Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS I te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8613 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS I (2280 ko)
   CANON DIGITAL IXUS I (8512 ko)
   CANON DIGITAL IXUS I AUTRE NOTICE (8610 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit symbool worden onderwerpen aangegeven die extra informatie geven naast de basisprocedures. Bij deze camera kunnen SD-geheugenkaarten* en MultiMediaCards worden gebruikt. Naar deze kaarten wordt in deze handleiding gezamenlijk verwezen met geheugenkaarten. * SD staat voor Secure Digital, een systeem voor copyrightbeveiliging. Gebruik van Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canonaccessoires. Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van niet-Canonaccessoires (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij). [. . . ] Als de functie [Beeldomkeren] is ingesteld op [Aan] in de weergavemodus, worden opnamen naar de juiste stand voor weergave op het LCD-scherm gedraaid wanneer de stand van de camera wordt gewijzigd (dit geldt alleen voor opnamen die zijn gemaakt met de functie [Beeldomkeren] [Aan]). 70 Een doelmap voor beelden maken (map) Opnamemodus U kunt op ieder moment een nieuwe map maken en de opnamen worden automatisch in die map opgeslagen. [Maak nieuwe folder] [Maak autom. ] Een nieuwe map maken voor de volgende keer dat u opnamen maakt. U kunt ook een datum en tijd opgeven als u een nieuwe map wilt maken met een opnametijd na de opgegeven datum en tijd (p. 36). 1 Menu (Instellen) [Maak folder]. Zie Menu's en instellingen (p. 32). Opnamen maken Een nieuwe map maken voor de volgende keer dat u opnamen maakt. 2 Met de knop of plaatst u een vinkje naast [Maak nieuwe folder] . Op het LCD-scherm wordt weergegeven. Het pictogram verdwijnt zodra de nieuwe map is gemaakt. De datum en tijd instellen voor het automatisch maken van mappen 3 Selecteer een datum voor de optie [Maak autom. ] en een tijd voor de optie [Tijd] . wordt weergegeven als de opgegeven tijd nadert. Het pictogram verdwijnt zodra de nieuwe map is gemaakt. 71 Er kunnen maximaal 2000 beelden in een map worden bewaard. Er wordt automatisch een nieuwe map gemaakt als u meer dan 2000 opnamen maakt, zelfs als u zelf geen nieuwe map maakt. Bestandsnummering opnieuw instellen Opnamemodus Aan de opnamen die u maakt, worden automatisch bestandsnummers toegewezen. U kunt selecteren hoe bestandsnummers worden toegewezen. 1 Menu (Instellen) reset]/[Continu]. [Bestandnr. ] [Auto Zie Menu's en instellingen (p. Reset De volgende opname krijgt een nummer dat één hoger is dan de vorige opname. Dit is handig als u al uw opnamen wilt beheren op een computer, omdat dubbele bestandsnamen worden voorkomen wanneer u van map of geheugenkaart wisselt. * [Continu] De map en het beeldnummer worden opnieuw ingesteld [Auto reset] op de beginwaarde (100-0001)*. Hierdoor kunt u beelden makkelijk per map beheren. *Wanneer er een lege geheugenkaart wordt gebruikt. Zie pagina Gebruikershandleiding voor Direct Print voor meer informatie. ) Verzenden (wanneer er een computer is aangesloten, wordt er een pictogram weergegeven. Zie de Handleiding voor software en draadloze verbinding voor meer informatie. ) Afspelen Afspelen in slowmotion (u kunt het afspelen vertragen met de knop met de knop . ) Hiermee wordt het eerste beeld weergegeven Vorige beeld (Als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film teruggespoeld) Volgende beeld (Als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film vooruit gespoeld. ) Hiermee wordt het laatste beeld weergegeven Bewerken (hiermee gaat u naar de filmbewerkingsmodus) (p. 78) of versnellen 77 Gebruik de knoppen van de televisie om het gewenste volume in te stellen wanneer u een film op tv bekijkt (p. Geluid kan niet in slowmotion worden afgespeeld. Films bewerken U kunt delen van opgenomen films wissen. Films die zijn beveiligd of die korter zijn dan 1 seconde, kunnen niet worden bewerkt. 1 Selecteer (bewerken) in het filmbedieningspaneel en druk op . Het scherm voor filmbewerking en de balk met bewerkingsfuncties worden weergegeven. Bewerkingspaneel voor films Bewerkingsbalk voor films 2 Gebruik de knop of om (snijden begin) of (snijden eind) te selecteren en de knop of om het snijpunt aan te geven ( ). U kunt een film die tijdelijk is bewerkt, bekijken door de knop (afspelen) te selecteren en op de knop FUNC. /SET te drukken. Als u (uit) selecteert, worden de bewerkingen geannuleerd en keert u terug naar het filmbedieningspaneel. 3 Selecteer (opslaan) en druk op . 78 4 Selecteer [Nieuw bestand] of [Overschrijven] en druk op . Met [Nieuw bestand] slaat u de bewerkte film op met een nieuwe bestandsnaam. Als u op de knop FUNC. /SET drukt terwijl u een film opslaat, wordt het opslaan geannuleerd. Met [Overschrijven] wordt de bewerkte film met de oorspronkelijke naam opgeslagen. Als er onvoldoende ruimte over is op de geheugenkaart, kunt u alleen [Overschrijven] selecteren. Als de batterij halverwege leeg raakt, kunt u de bewerkte film niet opslaan. Het is dan ook aan te raden tijdens het bewerken van films een volledig opgeladen batterij of de afzonderlijk verkrijgbare voedingsadapterset ACK-DC10 te gebruiken (p. [. . . ] Verkorte handleiding 9 Roteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte handleiding 10 Ontspanknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte handleiding 8 Vuurwerk Verkorte handleiding 8 Opnamemodus [Stitch Hulp] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte handleiding 8 139 Afwijzing van aansprakelijkheid · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag