Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 950 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 950 IS. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS 950 IS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 950 IS te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS 950 IS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7209 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS 950 IS (7361 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 950 IS QUICK GUIDE (7361 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS 950 IS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Windows/Macintosh Startershandleiding (Voor de cd Canon Digital Camera Solution Disk versie 30) U moet de software installeren (deze staat op de cd Canon Digital Camera Solution Disk) voordat u de camera aansluit op de computer. Windows Installeer de software. Sluit de camera aan op de computer. Macintosh Windows Macintosh p. 44 · In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de softwareprogramma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven. U kunt mogelijk beelden downloaden zonder de softwareprogramma's te installeren als u bepaalde besturingssysteemsoftware gebruikt (p. (Met uitzondering van Windows 2000. ) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om u te wijzen op een veilig en juist gebruik van de producten om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. [. . . ] Herhaal zo nodig de stappen 1 tot en met 4. De software gebruiken op het Windows-platform - geavanceerde technieken 42 Nieuwe gegevens aan het venster [My Camera/Mijn camera] toevoegen U kunt een nieuw beeld- of geluidsbestand maken en dit toevoegen aan het venster [My Camera/Mijn camera]. · Beeld- en geluidbestanden toevoegen nadat u ze hebt gemaakt Oorspronkelijke opstartschermen en -geluiden toevoegen nadat u ze hebt gemaakt U kunt in een handomdraai opstartschermbestanden en opstartgeluidsbestanden maken met het programma 'My Camera Maker'. 1 2 Klik op het menu [Edit/Bewerken] in het hoofdvenster van ZoomBrowser EX en selecteer [Manage My Camera/Mijn camera beheren]. Selecteer het tabblad [Set individually/Afzonderlijk instellen] in het venster [My Camera/Mijn camera] en klik vervolgens op de knop [Create My Camera Data/ Gegevens voor mijn camera maken]. My Camera Maker wordt gestart. Windows Knop [Add File/Bestand toevoegen] Hiermee voegt u beeld- en geluidbestanden toe die kunnen worden gebruikt als instellingsbestanden. Toegevoegde bestanden worden in de lijst weergegeven. Knop [Connect to camera/Camera verbinden] Hiermee maakt u verbinding met de camera. 3 Volg de instructies in het bovenste gedeelte van het venster [My Camera Maker] en maak beeld- of geluidsbestanden. Instructies De software gebruiken op het Windows-platform - geavanceerde technieken 4 5 43 Wanneer u het bestand hebt opgeslagen, klikt u op en sluit u het venster My Camera Maker. U hebt het bestand nu als een instellingsbestand aan de computer toegevoegd. Als u verbinding wilt maken met de camera, klikt u op [Connect to Camera/ Camera verbinden]. U kunt de instellingsbestanden die u zojuist aan de computer hebt toegevoegd, ook aan de camera toevoegen met behulp van de procedures in De instellingen voor [My Camera/Mijn camera] opslaan op de camera (p. 41). · Gebruik de volgende instellingen wanneer u een beeldbestand maakt voor het opstartscherm met behulp van een ander beeldbewerkingsprogramma dan "My Camera Maker". Compressiemethode : JPEG (Baseline JPEG) Gegevens samplen : 4:2:0 of 4:2:2 Pixels (b x h) : 320 x 240 pixels · Gebruik de volgende instellingen wanneer u een geluidsbestand maakt met een ander geluidsopnameprogramma dan "My Camera Maker". Compressiemethode : WAV (Monaural) Samplegrootte : 8 bits Samplesnelheid : 11, 025 kHz of 8, 000 kHz Gebruik de volgende waarden als richtlijn voor de lengte van het geluidsbestand dat op de camera kan worden opgeslagen. Type Opstartgeluid Sluitergeluid Werkgeluid Geluid zelftimer Duur in seconden 11, 025 kHz 1, 0 sec. of minder Windows 44 De software gebruiken op het Macintoshplatform - voorbereidingen In dit hoofdstuk worden de basisprocedures voor het installeren van de software beschreven. Lees dit hoofdstuk voordat u de camera de eerste keer op de computer aansluit. De software installeren Installeer de software vanaf de cd Canon Digital Camera Solution Disk. Wat hebt u hierbij nodig · Uw camera en computer · Cd Canon Digital Camera Solution Disk · Bij camera meegeleverde interfacekabel Installatieprocedure 1 Sluit alle toepassingen af. 2 Plaats de cd Canon Digital Camera Solution Disk 3 in het cd-romstation van de computer. Dubbelklik op het pictogram [Canon Digital Camera Installer/Installatieprogramma voor digitale Canon-camera] in het cd-romvenster. 4 Klik onder [Digital Camera Software/ Software voor digitale camera] op de knop [Install/Installeren]. Macintosh Installatiescherm De software gebruiken op het Macintosh-platform - voorbereidingen 5 45 Selecteer [Easy Installation/Eenvoudige installatie] en klik op [Next/Volgende]. Selecteer [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u programma's afzonderlijk voor installatie wilt selecteren. 6 Klik op [Agree/Akkoord] als u akkoord gaat met alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst. 7 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Next/Volgende]. Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie. 8 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op [OK]. 9 Klik op [Exit/Afsluiten] in het installatiescherm en verwijder de cd uit het cd-romstation. Hiermee is de installatie van de software voltooid. Macintosh Raadpleeg het gedeelte De software verwijderen (p. 72) om de software te verwijderen die u volgens deze procedure hebt geïnstalleerd. 46). 46 De software gebruiken op het Macintoshplatform - grondbeginselen In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u ImageBrowser gebruikt om beelden van de camera naar de computer te downloaden en af te drukken. Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het Macintosh-platform - voorbereidingen zijn voltooid. Beelden downloaden naar de computer U wilt beelden downloaden naar uw computer. [. . . ] Voer eerst de bovenstaande stappen 1 tot en met 3 uit en ga vervolgens verder met stap 4 om deze bestanden weer te geven. Gebruik Windows Verkenner om de map met de beelden van de map [Program Files/Programmabestanden] naar een andere map te kopiëren. (Kopieer bijvoorbeeld de mappen met beelden vanuit C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Library One naar een andere locatie) U kunt de verplaatste beelden nu selecteren en weergeven met ZoomBrowser EX 5. Bijlagen 82 Beelden downloaden zonder de software te installeren Als u Windows Vista, Windows XP of Mac OS X (versie 10. 3/10. 4) gebruikt, kunt u beelden downloaden door de camera aan te sluiten op een computer zonder dat u de software op de cd Canon Digital Camera Solution Disk hoeft te installeren. U moet het volledige softwarepakket installeren als u downloads wilt uitvoeren onder dit platform. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS 950 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS 950 IS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag