Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 900 TI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 900 TI. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS 900 TI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 900 TI te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS 900 TI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6970 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS 900 TI QUICK GUIDE (7259 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 900 TI (6576 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS 900 TI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera gebruikt Opnamen maken Afspelen/wissen Afdruk-/verzendopties Beelden weergeven op een televisie De camera aanpassen Problemen oplossen Lijst met berichten Uitgebreide Bijlage gebruikershandleiding In deze handleiding worden de camerafuncties en -procedures gedetailleerd beschreven. Belangrijkste functies Opnamen maken Opname-instellingen automatisch aanpassen aan specifieke omstandigheden (modus Speciale opnamen) De effecten van schudden van camera of onscherpe objecten vermijden bij het maken van opnamen met een hoge ISOwaarde Een intelligente sensor herkent automatisch de stand van de camera De kleuren van het beeld wijzigen zodat een speciaal effect wordt verkregen (Kleur Accent, Kleur Wissel) Afspelen Beelden per categorie indelen Films afspelen met geluid Diashows automatisch afspelen Bewerken Effecten toepassen op stilstaande beelden met de functie My Colors Geluids memo's voor stilstaande beelden opnemen Films bewerken Afdrukken Eenvoudig afdrukken met de knop Print/Share Ook printers van een ander merk dan Canon die PictBridge-compatibel zijn, worden ondersteund Gebruik van opgenomen beelden Breng de opgenomen beelden moeiteloos over naar een computer met de knop Print/Share Pas het opstartscherm of opstartgeluid naar wens aan met de Mijn camera-instellingen Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen onder de titels geven aan in welke modi de procedure kan worden uitgevoerd. Programmakeuzewiel Continu-opnamen Opnamemodus Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. In deze handleiding wordt de Verkorte gebruikershandleiding afgekort tot Verkorte handleiding en de Uitgebreide gebruikershandleiding wordt afgekort tot Uitgebreide handleiding. Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden. Met dit symbool worden onderwerpen aangegeven die extra informatie geven naast de basisprocedures. Bij deze camera kunnen SD-geheugenkaarten, SDHCgeheugenkaarten en MultiMediaCards worden gebruikt. [. . . ] Als u een geheugenkaart met gegevens gebruikt, wordt het 7-cijferige nummer van de folder en het beeld die het laatst zijn opgenomen, vergeleken met het laatste nummer op de geheugenkaart. Het hoogste nummer wordt gebruikt als basis voor nieuwe opnamen. Continu Auto reset Het nummer van de folder en het beeld worden teruggezet naar de beginwaarde (100-0001). * Dit is handig wanneer u opnamen per folder wilt beheren. *Wanneer er een lege geheugenkaart wordt gebruikt. Als een geheugenkaart met opnamegegevens wordt gebruikt, wordt het nummer dat volgt op het 7-cijferige getal voor de laatste opnamefolder op de kaart gebruikt als basis voor nieuwe beelden. 71 Nummers van bestanden en folders Opnamen krijgen opeenvolgende bestandsnummers toegewezen, beginnend bij 0001 en eindigend bij 9999. In een folder kunnen maximaal 2000 beelden worden opgeslagen. Nieuwe folder gemaakt Geheugenkaart 1 Continu Geheugenkaart verwisseld Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Geheugenkaart 1 Auto reset Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Beelden kunnen in een andere folder worden opgeslagen als er niet genoeg ruimte meer is, ook als het totaal aantal beelden in de folder kleiner is dan 2000. De volgende beeldtypen worden namelijk altijd samen in een folder opgeslagen. - Beelden van continu-opname - Beelden die zijn gemaakt met de zelfontspanner (handmatig) - Beelden die zijn gemaakt met de opnamemodus Stitch Hulp - Stilstaande beelden die zijn gemaakt in de modus Kleur Accent/ Kleur Wissel, waarbij de categorie [Orig. Opslaan] is ingesteld op [Aan] Opnamen kunnen niet worden afgespeeld als de foldernummers zijn gekopieerd of als beeldnummers zijn gekopieerd binnen een map. Raadpleeg de Startershandleiding voor informatie over folderstructuren of beeldtypen. 72 Afspelen/wissen Als u uw vingertop boven de linker of de rechterkant van de touch control dial houdt, wordt als volgt een beeld geselecteerd. Als u uw vinger tegen de klok in beweegt, wordt het vorige beeld weergegeven en als u met de klok mee beweegt, wordt het volgende beeld weergegeven. 18). Beelden vergroten 1 Duw de zoomknop naar wordt weergegeven en op het scherm ziet u een vergroot gedeelte van het beeld. Beelden kunnen ongeveer 10 maal worden vergroot. . Afspelen/wissen Geschatte locatie van het weergegeven gebied 2 Gebruik de knop , , of om andere delen van het beeld te vergroten. Wanneer u in een vergrote weergave op de knop FUNC. / SET drukt, schakelt de camera over op de modus waarin u door de beelden kunt bladeren en wordt weergegeven. Met de knoppen of kunt u met dezelfde vergroting naar het volgende of het vorige beeld bladeren. Als u nogmaals op de knop FUNC. /SET drukt, wordt het bladeren door de beelden geannuleerd. U kunt de vergrotingsfactor met de zoomknop wijzigen. De vergrote weergave annuleren Duw de zoomknop naar . (U kunt de vergroting ook onmiddellijk annuleren door op de knop MENU te drukken. ) Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet worden vergroot. 73 Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) 1 Duw de zoomknop naar U kunt maximaal negen beelden tegelijk bekijken. Gebruik de knop , , of om een ander beeld te selecteren. . Geselecteerd beeld Film Schakelen tussen reeksen van negen beelden De springbalk wordt weergegeven wanneer u de zoomknop in de indexweergave naar drukt en u kunt schakelen tussen reeksen van negen beelden. Gebruik de knop of om naar de vorige of volgende reeks van negen beelden te gaan. Houd de knop FUNC. /SET ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop of om de eerste of laatste reeks weer te geven. Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Duw de zoomknop naar . Springbalk 74 Beelden per categorie indelen (My Category) U kunt beelden in vooraf gemaakte categorieën indelen (Mensen, Landschap, Gelegenh. , Category 1-3, To Do). 23). In afspeelmodus kunt u op de knop drukken om het scherm van Stap 2 direct weer te geven. Afspelen/wissen 2 Gebruik de knop of om een beeld voor indeling te selecteren en gebruik de knop of om een categorie te selecteren, en druk op de knop . U kun hetzelfde beeld in meer dan een categorie indelen. U kunt de indeling annuleren door nogmaals op de knop FUNC. /SET te drukken. Als u met beelden werkt (bijvoorbeeld voor een diashow, bij wissen of afdrukken) is het handig om beelden in de categorie [To Do] in te delen. 75 Naar beelden springen Wanneer u op een geheugenkaart veel beelden hebt vastgelegd, is het handig om de vijf zoekcriteria hieronder te gebruiken om door de beelden te springen om te vinden wat u zoekt. Opnamedatum My Category Folder Film 10 Beelden 100 Beelden U springt naar het eerste beeld van elke opnamedatum. U springt naar het eerste beeld in elke categorie. [. . . ] 73 Verplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte 30 Video Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Z Zelfontspanner . . . . . . . . . Verkorte 16 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte 14 142 Afwijzing van aansprakelijkheid · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. · Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS 900 TI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS 900 TI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag