Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 700. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS 700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 700 te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS 700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS 700 (4557 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 700 (10052 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS 700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding voor Direct Print. Stroomdiagram en referentiehandleidingen Deze handleiding Opnamen maken met de camera Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] De software installeren Deze handleiding De camera aansluiten op een computer Deze handleiding Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] Beelden downloaden naar een computer Gebruikershandleiding voor Direct Print Gebruikershandleiding van de printer Afdrukken en het gebruik van de printer Gebruik van Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires. Canon is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die worden veroorzaakt door de slechte werking van niet-Canon-accessoires (bijvoorbeeld lekkage en/of explosie van een batterij). Opmerking: deze garantie is niet van toepassing op reparaties die voortkomen uit een slechte werking van niet-Canon-accessoires, hoewel u deze reparaties wel tegen betaling kunt laten uitvoeren. Temperatuur van de camerakast Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. [. . . ] · Nadat u de instelling hebt geselecteerd, kunt u direct een opname maken door de sluiterknop in te drukken. Na de opname wordt het menu opnieuw weergegeven zodat u de instelling desgewenst weer kunt aanpassen. 85) wijzigen. 3 Druk op de knop FUNC. /SET. U keert terug naar het opnamescherm en het pictogram van de geselecteerde filmmodus wordt op het LCD-scherm weergegeven. 4 Druk de sluiterknop half in. De belichting, focus en witbalans worden automatisch ingesteld. 5 Druk de sluiterknop volledig in. · Het opnemen van beeld en geluid wordt gelijktijdig gestart. · Tijdens de opname worden de opnametijd (in seconden) en een rode cirkel weergegeven op het LCD-scherm. 82 6 Druk de sluiterknop opnieuw geheel in om de opname te beëindigen. De maximale opnametijd is afhankelijk van het onderwerp en de opnameomstandigheden. Net voordat het maximum wordt bereikt of net voordat de SD-kaart vol raakt, wordt de teller rechtsonder op het LCD-scherm rood weergegeven en wordt de opname na ongeveer 10 seconden automatisch stopgezet. Opnamen maken · Bij de volgende typen SD-kaarten wordt de opnametijd tijdens het filmen mogelijk niet goed weergegeven of wordt de opname onverwacht gestopt. - Kaarten waarop langzaam wordt opgenomen - Kaarten die zijn geformatteerd op een andere camera of op een computer - Kaarten waarop vaak beelden zijn opgenomen en gewist Hoewel de opnametijd mogelijk niet goed tijdens het filmen wordt weergegeven, wordt de film goed opgenomen op de SD-kaart. De opnametijd wordt wel goed weergegeven als u de SD-kaart in deze camera formatteert (trage SD-kaarten uitgezonderd). · U wordt aangeraden voor het opnemen van films SD-kaarten te gebruiken die in uw camera zijn geformatteerd (p. De kaart die bij de camera wordt geleverd, kunt u gebruiken zonder deze te formatteren. · Druk tijdens het filmen niet op andere knoppen dan de sluiterknop om ongewenste opname van camerageluiden te voorkomen. · De instellingen voor autofocus en in-/uitzoomen die u voor het eerste beeld hebt geselecteerd, worden ook voor de volgende beelden gebruikt. · Tijdens het filmen worden de instellingen voor de belichting en de witbalans automatisch door de camera aan de opnameomstandigheden aangepast. De geluiden die tijdens het automatisch aanpassen van de instellingen door de camera worden gemaakt, kunnen ook worden opgenomen. · Als het lampje groen knippert na een filmopname, betekent dit dat de film naar de SD-kaart wordt geschreven. U kunt geen opnamen maken zolang het lampje knippert. 83 Zie Beschikbare functies per opnamemodus (p. U kunt de instelling van de belichting vergrendelen (AE lock) of de instelling van de belichtingscompensatie wijzigen voordat u de opname maakt. Druk op de knop om de belichtingsinstelling te vergrendelen (AE lock) en de belichtingscompensatiebalk op het LCD-scherm weer te geven. De belichtingscompensatie wordt geannuleerd als u op de knop MENU drukt of de witbalans, het foto-effect of de opnamemodus wijzigt. · De opnametijd en de opnamecapaciteit kunnen variëren al naar gelang het cameragebruik en de prestaties van de SD-kaart. Als er weinig ruimte vrij is in het interne geheugen van de camera, verschijnt een rood uitroepteken (!) rechtsonder op het LCD-scherm en wordt het filmen kort daarna automatisch gestopt, zelfs als er meer dan voldoende opnametijd of capaciteit beschikbaar is. Als het uitroepteken (!) regelmatig wordt weergegeven, kunt u de volgende procedures proberen. 26) - Stel de resolutie in op (320 x 240) of het aantal beelden op (15 beelden/sec. ) - Gebruik een supersnelle SD-kaart (SDC-512MSH, enzovoort) · U hebt QuickTime 3. 0 of hoger nodig om films (gegevenstype: AVI/compressiemethode: Motion JPEG) op een computer af te spelen. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. OPMERKING 191 Beschikbare functies per opnamemodus In de volgende tabel ziet u welke instellingen u per opnamemodus kunt gebruiken. De instellingen die u voor een opnamemodus selecteert, worden opgeslagen wanneer u de opname beëindigt. Functie Pagina Hoog Normaal 1 Normaal 2 Resolutie Normaal 3 Laag Briefkaart Film Superfijn Compressie Fijn Normaal * * * * * * ­ * ­ * ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ * ­ ­ * ­ * ­ ­ ­ * ­ ­ ­ ­ ­ * ­ ­ ­ ­ * ­ * ­ ­ ­ * ­ ­ ­ ­ * ­ ­ ­ ­ ­ ­ (1) p. 62 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (4) (4) p. 62 (2) Aantal beelden Auto Automatische rode-ogenreductie Aan met Flitser (3) rode-ogenreductie Aan Uit Slow sync p. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS 700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS 700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag