Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 500. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS 500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 500 te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS 500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7795 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS 500 (2481 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 500 (7696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS 500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikshandleiding voor Direct Print. Stroomdiagram en naslaghandleidingen Deze handleiding Opnemen met de camera Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] De software installeren Deze handleiding De camera aansluiten op een computer Deze handleiding Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] Beelden downloaden naar een computer Gebruikershandleiding voor Direct Print Gebruikershandleiding van de printer Afdrukken en het gebruik van de printer Canon raadt u aan om originele accessoires van het merk Canon te gebruiken. Dit product werkt het beste in combinatie met accessoires van het merk Canon. Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product en/of ongelukken zoals brand, enzovoorts, die worden veroorzaakt door defecten in accessoires van andere merken dan Canon (bijvoorbeeld een lekkende of geëxplodeerde batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties ten gevolge van defecten aan accessoires van andere merken dan Canon. U kunt dergelijke reparaties tegen betaling laten uitvoeren. Temperatuur van de camerakast Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast warm worden. [. . . ] 76), omdat de camera alleen het middelste AFkader gebruikt om scherp te stellen. · De AF lock is handig, omdat u de sluiterknop los kunt laten om de gewenste compositie van de opname te kiezen. Bovendien blijft de AF lock actief nadat de opname is gemaakt, zodat u een tweede opname kunt maken met dezelfde focus. · U kunt de AF lock ontgrendelen door op de zoomknop of de knop MENU te drukken, de opnamemethode te wijzigen of het LCDscherm uit te schakelen. 73 De belichting vergrendelen (AE Lock) U kunt de belichting en de focus afzonderlijk instellen. Dit is handig wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te groot is of wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht. Stel de flitser in op . U kunt de belichting niet vergrendelen wanneer de flitser wordt gebruikt. 1 2 3 Druk op de knop DISP. Stel scherp op het onderwerp waarvan u de belichting wilt vergrendelen. Druk de sluiterknop half in (u hoort twee pieptonen) en druk op de knop . · De instelling voor de belichting is vergrendeld. · Het pictogram wordt weergegeven. 4 Wijzig de stand van de camera om de gewenste beeldcompositie te krijgen en druk de sluiterknop volledig in. De belichtingsvergrendeling opheffen Druk op de knop . 74 U kunt de belichtingsvergrendeling ontgrendelen door op de zoomknop, de knop MENU of de knop te drukken, de witbalans, de ISO-waarde, het foto-effect of de opnamemethode te wijzigen, of het LCD-scherm uit te schakelen. De flitserbelichting vergrendelen (FE Lock) U kunt de belichting door de flitser vergrendelen, zodat de belichting juist is ingesteld voor een bepaald gedeelte van het onderwerp. 1 2 Druk op de knop DISP. om de flitser in Opname 3 4 Stel scherp op het onderwerp waarvan u de flitserbelichting wilt vergrendelen. Druk de sluiterknop half in (u hoort twee pieptonen) en druk op de knop . · De flitser maakt een proefflits en de flitserbelichting wordt vergrendeld op de sterkte die vereist is voor de belichting van het onderwerp. · Het pictogram wordt weergegeven. 5 Wijzig de stand van de camera om de gewenste beeldcompositie te krijgen en druk de sluiterknop volledig in. De vergrendeling van de flitserbelichting opheffen Druk op de knop . 75 U kunt de flitsbelichtingsvergrendeling ontgrendelen door op de zoomknop, de knop MENU of de knop te drukken, de witbalans, de ISO-waarde, het foto-effect of de opnamemethode te wijzigen, of het LCD-scherm uit te schakelen. Een andere scherpstelmodus kiezen Hoewel de autofocus vooraf is ingesteld op AiAF (9 AF-kaders), kunt u ook alleen het middelste AF-kader gebruiken. Als [AiAF] is ingesteld op [Aan], wordt het AF-kader niet weergegeven. Als [AiAF] is ingesteld op [Uit], wordt het AF-kader wel weergegeven. Geen Aan kader Uit De camera detecteert het onderwerp en markeert de AF-kaders vanaf 9 beschikbare punten die worden gebruikt om de focus te bepalen. Dit is handig wanneer u nauwkeuriger wilt scherpstellen op een bepaald deel van een onderwerp. Het pictogram geeft de AF-kaders weer op het LCD-scherm. 1 Selecteer in het menu (Opname) de optie . Zie Menu's en instellingen selecteren (p. 43). 2 3 Gebruik de knop of of [Uit] te selecteren. om [Aan] U kunt een opname maken nadat u een optie hebt geselecteerd. Druk op de knop MENU. U keert terug naar het opnamescherm. Wanneer u de digitale zoom gebruikt, wordt de focus vergrendeld op het middelste AF-kader. 76 Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken U kunt schakelen tussen beide lichtmeetmethodes, zodat u de gewenste methode kunt toepassen op de opname. Geschikt voor standaard-opnameomstandigheden, waaronder objecten die van achter worden belicht. De camera beoordeelt complexe belichtingsfactoren, zoals de positie van het object, helderheid, direct licht en belichting van achteren, en past de belichting van het hoofdobject vervolgens automatisch aan. De gemiddelde belichting van het gehele beeld wordt berekend, maar het object in het midden krijgt meer gewicht. Het gebied binnen het spotmetingpunt midden op het LCD-scherm wordt gemeten. Gebruik deze instelling wanneer u de belichting wilt instellen op het onderwerp midden op het scherm. Deelmeting Opname Centrumgeoriënteerd gemiddelde Spotmeting 1 Druk op de knop om een andere methode voor lichtmeting te kiezen. De geselecteerde methode wordt op het LCD-scherm weergegeven. 77 De belichtingscompensatie aanpassen Pas de belichtingscompensatie aan om te voorkomen dat het onderwerp te donker wordt als het van achteren wordt belicht of als de achtergrond erg helder is, of om te voorkomen dat lichtjes te helder worden weergegeven in nachtopnamen. 1 Selecteer * in het menu Functie. Zie Menu's en instellingen selecteren (p. 43). * De huidige instelling wordt weergegeven. 2 Gebruik de knop of om de belichtingscompensatie aan te passen. · U kunt de instellingen aanpassen met stappen van 1/3 stop in het bereik van ­2 tot en met +2. · Als het LCD-scherm is ingeschakeld, kunt u het effect van de instelling controleren aan de hand van het beeld dat op het scherm wordt weergegeven. [. . . ] Macintosh, PowerBook, Power Macintosh en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer Inc. · Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. · Eventuele andere bedrijfs- en productnamen die in dit document worden gebruikt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Copyright © 2004 Canon Inc. Alle rechten voorbehouden. · · · · 158 159 Beschikbare functies per opnamemodus In de volgende tabel ziet u welke instellingen u per opnamemodus kunt gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS 500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS 500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag