Gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 30. Wij hopen dat dit CANON DIGITAL IXUS 30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DIGITAL IXUS 30 te teleladen.


CANON DIGITAL IXUS 30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8996 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DIGITAL IXUS 30 (8896 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 30 (3819 ko)
   CANON DIGITAL IXUS 30 AUTRE NOTICE (3817 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DIGITAL IXUS 30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding voor Direct Print. Stroomdiagram en referentiehandleidingen Deze handleiding Opnamen maken met de camera Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] De software installeren Deze handleiding De camera aansluiten op een computer Deze handleiding Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] Beelden downloaden naar een computer Gebruikershandleiding voor Direct Print Gebruikershandleiding van de printer Afdrukken en het gebruik van de printer Canon raadt u aan om originele accessoires van het merk Canon te gebruiken. Dit product werkt het beste in combinatie met accessoires van het merk Canon. Canon is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product en/of ongelukken zoals brand enzovoorts, die worden veroorzaakt door defecten in accessoires van andere merken dan Canon (bijvoorbeeld een lekkende of geëxplodeerde batterij). Houd er rekening mee dat deze garantie niet van toepassing is op reparaties ten gevolge van defecten aan accessoires van andere merken dan Canon. [. . . ] 49). 2 Gebruik de knop of om [Datum] of [Datum & Tijd] te selecteren. · U keert terug naar het opnamescherm. · Als u de datum niet wilt afdrukken, selecteert u [Uit]. · Wanneer de datumstempel eenmaal in de beeldgegevens is opgenomen, kan deze niet meer worden verwijderd. · Een deel van de datum wordt mogelijk niet afgedrukt wanneer u het creditcardformaat (54 x 86 mm) selecteert om af te drukken op een Compacte Fotoprinter (SELPHY CP-serie) of een Fotokaartprinter. 75 De zelfontspanner gebruiken Opnamemodus Met deze functie wordt de opname gemaakt 10 of 2 seconden nadat u op de sluiterknop hebt gedrukt. Dit is handig wanneer u een foto wilt maken waarop iedereen staat, inclusief uzelf. U kunt de zelfontspanner in elke opnamemodus gebruiken. 1 Druk op de knop weer te geven. om of · Wanneer u de sluiterknop volledig indrukt, wordt de zelfontspanner geactiveerd en knippert het lampje van de zelfontspanner. · Als de zelfontspanner is ingesteld op ( ), wordt de sluiter geactiveerd 10 (2) seconden nadat u de sluiterknop volledig hebt ingedrukt. De zelfontspanner annuleren Druk op de knop om weer te geven. 76 De afteltijd van de zelfontspanner wijzigen 1 Selecteer in het menu (Opname) de optie [Zelfontspanner]. Zie Menu's en instellingen selecteren (p. 49). 2 Gebruik de knop of om of te selecteren en druk vervolgens op de knop MENU. · U keert terug naar het opnamescherm. · Als is geselecteerd, worden het geluid en het knipperen van de zelfontspanner twee seconden vóór activering van de sluiter versneld. · Als is geselecteerd, klinkt het geluid van de zelfontspanner op het moment dat u op de sluiterknop drukt. De sluiter wordt na twee seconden geactiveerd. Opnamen maken · U kunt het geluid van de zelfontspanner wijzigen met de optie Geluid zelftimer in het menu (Mijn camera) (p. 164). 77 Een filmopname maken De volgende drie filmmodi zijn beschikbaar. U kunt zelf de resolutie en het aantal beelden* instellen. U kunt opnamen maken totdat de SD-kaart vol is (met gebruikmaking van zeer snelle SD-kaarten (SDC-512MSH Standaard wordt aanbevolen)). · Resolutie: (640 x 480), (320 x 240) · Aantal beelden: (30 beelden/sec. ), (15 beelden/sec. ) Hoge opnamesnelheid Deze modus gebruikt u om onderwerpen die snel bewegen vast te leggen, bijvoorbeeld wanneer u sporters fotografeert. · Resolutie: (320 x 240) · Aantal beelden: (60 beelden/sec. ) · Maximumlengte filmclip: 1 minuut Bij deze modus is de resolutie laag. Daarom is deze modus geschikt als u films als bijlagen bij e-mailberichten wilt verzenden of als de capaciteit van de SD-kaart laag is. · Resolutie: (160 x 120) · Aantal beelden: (15 beelden/sec. ) · Maximumlengte filmclip: 3 minuten Compact * Met het aantal beelden wordt het aantal beelden aangeduid dat in één seconde wordt opgenomen of afgespeeld. Hoe hoger het aantal beelden, hoe vloeiender de beelden in elkaar overlopen. * De opnametijd varieert al naar gelang de capaciteit van de SD-kaart die u gebruikt. Zie pagina 160 voor meer informatie. 1 2 Schuif de modusschakelaar naar (Film). De maximale opnametijd (in seconden) wordt weergegeven. Selecteer * in het menu Functie. · Zie Menu's en instellingen selecteren (p. 49). * De huidige instelling wordt weergegeven. 78 3 Gebruik de knop of of te selecteren. om , · Nadat u de instelling hebt geselecteerd, kunt u direct een opname maken door de sluiterknop in te drukken. Na de opname wordt het menu opnieuw weergegeven zodat u de instelling desgewenst weer kunt aanpassen. 81) wijzigen. Opnamen maken 4 Druk op de knop FUNC. /SET. U keert terug naar het opnamescherm en het pictogram van de geselecteerde filmmodus wordt op het LCD-scherm weergegeven. 5 Druk de sluiterknop volledig in. · Het opnemen van beeld en geluid wordt gelijktijdig gestart. [. . . ] Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggoolen maar inleveren als KCA 170 OPMERKING 171 OPMERKING 172 OPMERKING 173 Afwijzing van aansprakelijkheid · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. · Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. · Canon biedt geen garantie voor schade die het gevolg is van beschadigde of verloren gegevens door verkeerd gebruik of het niet naar behoren functioneren van de camera, de software, de SDgeheugenkaarten (SD-kaarten), pc's, randapparatuur of het gebruik van SD-kaarten van andere fabrikanten dan Canon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DIGITAL IXUS 30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DIGITAL IXUS 30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag