Gebruiksaanwijzing CANON DC330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DC330. Wij hopen dat dit CANON DC330 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DC330 te teleladen.


CANON DC330 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6139 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DC330 (6029 ko)
   CANON DC330 BROCHURE (11234 ko)
   CANON DC330 DC330 INSTRUCTION MANUAL (4114 ko)
   CANON DC330 FULL LINE PRODUCT GUIDE SUMMER/FALL 2008 (16888 ko)
   CANON DC330 FULL LINE PRODUCT GUIDE WINTER/SPRING 2008 (3928 ko)
   CANON DC330 DIGITAL VIDEO SOFTWARE (WINDOWS) VER.29 INSTRUCTION MANUAL (5517 ko)
   CANON DC330 DIGITAL VIDEO SOFTWARE (MACINTOSH) VER.29 INSTRUCTION MANUAL (2821 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DC330

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Lees ook de Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand). PAL CEL-SH7VA280 Belangrijke gebruiksinstructies Inleiding WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. [. . . ] BELANGRIJK · Houd u aan de voorschriften hieronder terwijl op het scherm het kaarttoegangssymbool ( ) wordt weergegeven, en wanneer de CARDindicator brandt of knippert. - Open de afdekking van de geheugenkaartsleuf niet en verwijder de geheugenkaart niet. 1 2 Verplaats de zoomregelaar naar W. · Verplaats het groene selectiekader naar de foto die u wilt bekijken. · Als u veel foto's hebt, vindt u het wellicht gemakkelijker om door gehele indexpagina's te bladeren. Verplaats de zoomregelaar naar W om het groene selectiekader te vergroten tot de gehele pagina, en ga met ( ) van de ene naar de andere indexpagina. Verplaats de zoomregelaar naar T als u terug wilt keren naar het bladeren tussen individuele foto's. Het indexscherm wordt gesloten en de geselecteerde foto verschijnt op het scherm. Foto's · 53 NL 3 Foto's tijdens weergave vergroten Foto's kunnen tijdens weergave tot 5x worden vergroot. ( 20) Eén enkele foto wissen ( 20) 1 Indien de joystickaanduiding niet op het scherm wordt weergegeven, druk dan op om deze op te roepen. · De foto wordt tweemaal zo groot weergegeven en er verschijnt een kader dat de positie van het vergrote gebied aanduidt. · Verplaats de zoomregelaar naar T als u het beeld verder wilt vergroten. Verplaats de zoomregelaar naar W als u de vergroting wilt verminderen tot minder dan tweemaal. Verplaats met ( , ) het kader naar het deel van het beeld dat u wilt vergroten. Als u de vergroting wilt annuleren, verplaats de zoomregelaar dan naar W totdat het kader verdwijnt. 2 3 4 ) op de joystick naar Selecteer met ( ) de optie [ERASE/WISSEN] en druk op Alle foto's wissen ( FUNC. ( 22) 20) 2 FUNC. [ MENU] [ STILL IMG OPER. / STIL B. OPER] [ERASE ALL IMAGES/ WIS ALLE BEELDEN] [YES/JA] FUNC. Foto's wissen U kunt foto's wissen die u hebt gemaakt op de geheugenkaart. U kunt één enkele foto of alle foto's wissen. BELANGRIJK Wees voorzichtig als u foto's wilt wissen. Gewiste foto's bent u voor altijd kwijt. OPMERKINGEN Beveiligde foto's op de geheugenkaart kunt u niet wissen. 54 · Foto's Aanvullende informatie Aanvullende functies Opties [ SINGLE/ENKEL] Standaardwaarde Voor het maken van één enkele foto. Continu-opnamen en reeksopnamen (beeldopnamestand) Maak een reeks foto's van een bewegend onderwerp of maak dezelfde foto met 3 verschillende belichtingen om later de foto te kiezen die u het best bevalt. ( WAAR U OP MOET LETTEN Programmakeuzeschakelaar: (behalve het opnameprogramma [ FIREWORKS/VUURWERK]). ( [ CONT. SHOOT. /CONT. OPNAME] (Continuopnamen maken), [ HISPEED CONT. SHOOT. / HOGESNELH. C. OPNAME ] (Continu-opnamen maken met hoge snelheid) Maakt een reeks foto's zolang u Start/Stop ingedrukt houdt. [ AEB] (Auto Exposure BracketingReeksopnamen De camcorder maakt een foto met drie verschillende belichtingen (donker, normaal, licht in stappen van 1/2 EV), zodat u de opname kunt kiezen die u het best bevalt. 20) FUNC. 21) FUNC. [ SINGLE/ENKEL] Gewenste optie FUNC. NL Maximaal aantal continu-opnamen Aantal beeldjes (opnamen) per seconde Normale snelheid Hoge snelheid 2, 5 beeldjes 4, 2 beeldjes Maximaal aantal continu-opnamen LW 1152x648, L 1152x864 S 640x480 20 beelden 60 beelden Deze waarden zijn bij benadering gegeven en zijn afhankelijk van de opnameomstandigheden en onderwerpen. Het feitelijke aantal beeldjes per seconde zal lager zijn wanneer op het scherm het symbool (camcordertrillingswaarschuwing) wordt weergegeven. Foto's · 55 CONTINU-OPNAMEN/CONTINU-OPNAMEN MET HOGE SNELHEID Opties [ ON:AiAF/AAN:AiAF] (Programmakeuzeschakelaar: Standaardwaarde Houd Start/Stop ingedrukt. Er wordt op de geheugenkaart een reeks foto's gemaakt zolang u de toets ingedrukt houdt. *, ) Afhankelijk van de opnameomstandigheden worden uit de negen beschikbare kaders automatisch één of meer AF-kaders geselecteerd en vindt hierop de scherpstelling plaats. [ ON:CENTER/AAN:CENTRUM] (Programmakeuzeschakelaar: *) In deze stand verschijnt in het midden van het scherm één enkel scherpstellingskader en het beeld wordt hierop automatisch scherp gesteld. [. . . ] DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L. L. C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. Aanvullende informatie · 89 Algemene informatie Systeemschema Systeemschema (Beschikbaarheid verschilt van gebied tot gebied) Polsriem WS-20 Auto-acculader CBC-NB2 Schouderriem SS-600/SS-650 Accu NB-2LH, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H Acculader CB-2LWE Mini-DVD-schijf DVD-R/DVD-RW/ DVD-R DL Compacte netadapter CA-570 SCARTadapter Draadloze afstandsbediening WL-D86 Stereovideokabel STV-250N TV Videorecorder DVD-speler/recorder USB-kabel IFC-300PCU Met PictBridge compatibele printers Kaartadapter MultiMedia Card Zachte draagtas SC-2000 Kaartlezer/schrijver Computer Mini-DVD-schijf DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL SD/SDHCgeheugenkaart Compatibele DVD-speler/recorder 90 · Aanvullende informatie Optionele accessoires Gebruik van originele Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, etc. als gevolg van defecten in niet-originele Canon-accessoires (zoals lekkage en/of explosie van een accu). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DC330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DC330 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag