Gebruiksaanwijzing CANON DC301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DC301. Wij hopen dat dit CANON DC301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DC301 te teleladen.


CANON DC301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5534 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DC301 (5335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DC301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Lees ook de Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand). PAL CEL-SH7VA280 Belangrijke gebruiksinstructies Inleiding WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. [. . . ] · Op uw computer moet DVD-afspeelsoftware geïnstalleerd en geactiveerd zijn om de schijf op de computer af te kunnen spelen. U moet over een DVD-station beschikken dat dubbellaagse DVD-schijven kan lezen als u op de computer DVD-R DL-schijven wilt afspelen. OP EENDVD-SPELER 1 Zet de TV en DVD-speler aan. 3 Selecteer in het indexscherm de scène die u wilt afspelen. De finalisatie van de schijf ongedaan maken - Extra opnamen maken op een gefinaliseerde schijf Ook nadat de schijf is gefinaliseerd, kunt u hierop extra opnamen maken. ( WAAR U OP MOET LETTEN Schijftype: DVD-RW · VIDEO-stand · Gefinaliseerd Voorzie de camcorder van stroom met de compacte netadapter of een volledig opgeladen accu. 18) IN HET DVD-STATION VAN EEN COMPUTER 1 Plaats de gefinaliseerde schijf in het DVD-station. Raadpleeg ook de handleiding en helpmodules van uw DVDafspeelsoftware. Beperkingen na finalisatie van de schijf Extra opnamen DVD-R/DVD-R DL in de VIDEO-stand DVD-RW in de VIDEO-stand DVD-RW in de VR-stand 1 2 Opnamen bewerken De schijf initialiseren De finalisatie van de schijf ongedaan maken ­ ­ 1 ­ ­ 2 ­ ­ U moet de finalisatie van de schijf eerst ongedaan maken. U kunt alleen scènes in de afspeellijst splitsen. 46 · Video FUNC. ( 20) Schijven waarvan de finalisatie ongedaan kan worden gemaakt DVD-R/DVD-R DL in de VIDEO-stand DVD-RW in de VIDEO-stand ­ Zelfs zonder de finalisatie ongedaan te maken kunt u extra opnamen op de schijf maken ­ FUNC. [ DISC OPERATIONS/DISC OPERATIES] [UNFINALIZE/ONFINALISEREN] [YES/JA]* Druk op als het bevestigingsscherm verschijnt FUNC. * Tijdens het ongedaan maken van de finalisatie wordt een voortgangsbalk weergegeven. DVD-RW in de VR-stand BELANGRIJK · Zorg ervoor dat u de finalisatie ongedaan maakt bij een normale kamertemperatuur. Indien de procedure niet correct werd voltooid vanwege een te hoge temperatuur, laat de camcorder dan afkoelen voordat u het gebruik hervat. · Plaats de camcorder op een tafel of een ander stabiel oppervlak voordat u de procedure start. Als de camcorder na de start van het ongedaan maken van de finalisatie ook maar aan de geringste beweging wordt blootgesteld (bijvoorbeeld door de camcorder op een tafel te leggen of een kabel los te maken), kan dit tot gevolg hebben dat u uw gegevens voorgoed kwijtraakt. · Ontkoppel de voedingsbron niet terwijl het proces wordt uitgevoerd. Als u dat wel doet, kan het proces worden onderbroken en kunt u uw gegevens voorgoed kwijtraken. · U kunt alleen de finalisatie ongedaan maken van schijven die zijn gefinaliseerd met deze camcorder. NL Video · 47 Foto's Raadpleeg dit hoofdstuk voor bijzonderheden over het maken van foto's ­ van het vastleggen en weergeven van beelden tot het afdrukken hiervan. Elementaire functies voor het maken van foto's Elementaire functies voor het maken van foto's Foto's maken De rode CAMERA-indicator gaat vervolgens branden. 3 Schuif de lensafdekkingsschakelaar omlaag naar om de lensafdekking te openen. · Zodra automatisch scherp is gesteld, verandert in een groene kleur en verschijnen er een of meer AF-kaders. · De CARD-indicator gaat knipperen terwijl de foto wordt gemaakt. BELANGRIJK 4 Voordat u een geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, moet u de kaart met deze camcorder initialiseren ( 56). ( 18) Houd u aan de voorschriften hieronder terwijl op het scherm het kaarttoegangssymbool ( ) wordt weergegeven, en wanneer de CARDindicator brandt of knippert. - Open de afdekking van de geheugenkaartsleuf niet en verwijder de geheugenkaart niet. - Wijzig de stand van de / -schakelaar of de bedieningsstand niet. 1 2 Zet de (foto's). / -schakelaar op OPMERKINGEN Als het onderwerp niet geschikt is voor automatische scherpstelling, verandert in een gele kleur. Stel dan handmatig scherp ( 38). Zet de -schakelaar op ON om de camcorder in de stand CAMERA te zetten. 48 · Foto's De grootte en kwaliteit van foto's selecteren Foto's worden gemaakt op de geheugenkaart met gebruik van JPEGcompressie. Als vuistregel geldt: selecteer een grotere beeldgrootte voor een hogere kwaliteit. Selecteer de grootte [LW 1152x648] voor foto's met een hoogte/breedteverhouding van 16:9. ( 18) FUNC. ( 19) FUNC. [L [L 1152x864] (alleen 1024x768] (alleen ) Gewenste beeldgrootte* Gewenste beeldkwaliteit* ) FUNC. * Druk op om te wisselen tussen de grootteselectie en kwaliteitsselectie. [. . . ] · ELK ANDER GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAN HET PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR VOORBESPEELDE MEDIA IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE PATENTEN IN DE MPEG 2 PATENT PORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L. L. C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. 78 · Aanvullende informatie Algemene informatie Systeemschema Systeemschema (Beschikbaarheid verschilt van gebied tot gebied) Polsriem WS-20 Accu NB-2LH, BP-2L13, BP-2L14, BP-2L24H Auto-acculader CBC-NB2 Schouderriem SS-600/SS-650 Acculader CB-2LWE Mini-DVD-schijf DVD-R/DVD-RW/ DVD-R DL Compacte netadapter CA-570 SCARTadapter Stereovideokabel STV-250N TV Videorecorder DVD-speler/recorder NL SD/SDHCgeheugenkaar Kaartadapter MultiMedia Card Zachte draagtas SC-2000 Met PictBridge compatibele printers Kaartlezer/schrijver Computer Mini-DVD-schijf DVD-R/DVD-RW/ DVD-R DL Compatibele DVD-speler/recorder Aanvullende informatie · 79 Optionele accessoires Gebruik van originele Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product is ontworpen om een uitstekende prestatie neer te zetten wanneer het wordt gebruikt in combinatie met Canon-accessoires. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, etc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DC301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DC301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag