Gebruiksaanwijzing CANON DC211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON DC211. Wij hopen dat dit CANON DC211 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON DC211 te teleladen.


CANON DC211 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON DC211 (4501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON DC211

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Inleiding Voorbereidingen Basisfuncties Geavanceerde functies Bewerkingsfuncties Een schijf afspelen op een extern apparaat Externe aansluitingen Aanvullende informatie PAL CEL-SG6SA280 2 Belangrijke gebruiksinstructies Inleiding WAARSCHUWING!IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. [. . . ] [ NORMAL TV/NORMALE TV]: TV's met een hoogte/breedteverhouding van 4:3. Menu-opties - Overzicht 39 [ WIDE TV/BREEDBEELD-TV]: TV's met een hoogte/breedteverhouding van 16:9. Als het TV-type ingesteld is op [ NORMAL TV/NORMALE TV] en u een opname afspeelt die is gemaakt in breedbeeldformaat (16:9), zal het beeld op het LCD-scherm kleiner zijn dan het volledige displaygebied. FIRMWARE Datum/tijd instellen DATUM/TIJD INSTELLEN NL T. ZONE/DST-Tijdzone/zomertijd DATE/TIME-Datum/tijd DATE FORMAT/Datumnotatie ( ( 23) 24) U kunt controleren wat de huidige versie is van de camcorderfirmware. Deze menu-optie is gewoonlijk gedimd. [Y. M. D (2007. 1. 1 AM 12:00)/J. M. D (2007. 1. 1 AM 12:00)], [M. D, Y (JAN. 1, 2007 12:00 AM)], [D. M. Y (1. JAN. 2007 12:00 AM)/D. M. J (1. JAN. 2007 12:00 AM)] Wijzigt de datumnotatie voor weergave op het scherm. Geavanceerde functies 40 Opnameprogramma's Opnameprogramma's De opnameprogramma`s gebruiken AUTO De camcorder stelt automatisch scherp, stelt automatisch de belichting in en selecteert automatisch de overige instellingen. : Flexibele opnameprogramma's [ PROGRAM AE/ AE-PROGRAMMA] ( Speciale scènes: [ PORTRAIT/PORTRET] De camcorder maakt gebruik van een groot diafragma. Details die de aandacht afleiden, worden tijdens de scherpstelling van het onderwerp waziger. [ SNOW/SNEEUW] Gebruik deze stand om opnamen te maken op heldere skipistes. [ SPOTLIGHT] Gebruik deze stand om opnamen te maken van scènes onder spotlights. 41) [ SHUTTER-PRIO. AE/ SLUITERTIJDVOORKEUZE AE] ( 41) [ SPORTS/SPORT] Gebruik deze stand om sportscènes zoals tennis of golf op te nemen. [ BEACH/STRAND] Gebruik deze stand om opnamen te maken op een zonnig strand. Hiermee voorkomt u dat het onderwerp onderbelicht wordt. [ FIREWORKS/ VUURWERK] Gebruik deze stand om vuurwerk op te nemen. [ NIGHT/NACHT] Gebruik dit programma op plaatsen met weinig licht. [ SUNSET/ ZONSONDERGANG] Gebruik dit programma om in felle kleuren opnamen te maken van zonsondergangen. Opnameprogramma's 41 Flexibel opnemen: Het diafragma en de sluitertijd wijzigen Gebruik het programma met automatische belichting (AE) of geef prioriteit aan de belichtingswaarde of de sluitertijd. WAAR U OP MOET LETTEN ( Programmakeuzeschakelaar: P 10) DE SLUITERTIJD OF DIAFRAGMAWAARDE INSTELLEN NL Opties [ Standaardwaarde PROGRAM AE/AE-PROGRAMMA] De camcorder stelt automatisch het diafragma en de sluitertijd zo af dat voor het onderwerp een optimale belichting wordt verkregen. [ SHUTTER-PRIO. AE/ SLUITERTIJDVOORKEUZE AE] Stel de sluitertijdwaarde in. Gebruik een hogere sluitertijd om snel bewegende onderwerpen op te nemen of een lagere sluitertijd om aan een beweging een bepaalde wazigheid toe te voegen, waardoor het gevoel van beweging wordt overgebracht. FUNC. ( 22) Als u [ SHUTTER-PRIO. AE/ SLUITERTIJDVOORKEUZE AE] selecteert, verschijnt naast het pictogram van het opnameprogramma een numerieke waarde. 1 Als de joystickaanduiding op het scherm wordt weergegeven, druk dan op ( ) om deze te verbergen. Er verschijnen kleine pijlen naast het getal als de numerieke waarde kan worden gewijzigd. 2 Wijzig met ( ) de numerieke waarde (sluitertijd of diafragmawaarde). Het weergegeven getal zal knipperen als de sluitertijd voor de opnameomstandigheden niet geschikt is. OPMERKINGEN Geavanceerde functies Wijzig tijdens het opnemen de stand van de programmakeuzeschakelaar niet. [ SHUTTER-PRIO. AE/ SLUITERTIJDVOORKEUZE AE] - Als u op donkere plaatsen een lange sluitertijd gebruikt, kunt u een helderder beeld krijgen, maar kan de beeldkwaliteit minder zijn, en werkt de automatische scherpstelling mogelijk niet goed. - Het beeld kan flikkeren wanneer u opneemt met hoge sluitertijden. FUNC. Pictogram van het momenteel geselecteerde Opnameprogramma Gewenste optie FUNC. 42 Opnameprogramma's Richtlijnen voor sluitertijden FUNC. 1/6, 1/12, 1/25 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 Voor het maken van opnamen van onderwerpen op donkere plaatsen. 1/250, 1/500, 1/1000 1/250, 1/500 Voor het opnemen vanuit een auto of trein, of voor het opnemen van bewegende objecten zoals achtbanen. [. . . ] Bij plotselinge temperatuurschommelingen kan zich op het oppervlak van het scherm condens voordoen. Wanneer een koude kamer snel wordt verwarmd Wat u wel en niet moet doen 73 CONDENSVORMING VOORKOMEN Stel de camcorder niet bloot aan plotselinge of extreme temperatuurveranderingen. Haal de schijf uit de camcorder, plaats de camcorder in een luchtdichte plastic zak en laat de camcorder langzaam aan temperatuurveranderingen wennen voordat u deze weer uit de zak haalt. De camcorder gebruiken in het buitenland Stroombronnen U kunt de compacte netadapter in elk land met een netvoeding tussen 100 en 240 V wisselstroom, 50/60 Hz gebruiken om de camcorder te bedienen en de accu op te laden. Raadpleeg het Canon Service Center voor informatie over stekkeradapters voor gebruik in het buitenland. NL ALS CONDENS WORDT ONTDEKT De camcorder schakelt zichzelf automatisch uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON DC211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON DC211 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag