Gebruiksaanwijzing CANDY CWC 154 EM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CWC 154 EM. Wij hopen dat dit CANDY CWC 154 EM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CWC 154 EM te teleladen.


CANDY CWC 154 EM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2741 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CWC 154 EM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Wees bij het reinigen/verplaatsen van het apparaat voorzichtig om de metalen condensatordraden aan de achterkant van het apparaat niet aan te raken, omdat u daardoor uw vingers en handen kunt verwonden of uw product kunt beschadigen. 89 VEILIGHEIDSINFORMATIE In deze handleiding staat veel belangrijke veiligheidsinformatie. We raden u aan om deze instructies op een veilige plaats te bewaren om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen en optimaal van uw apparaat gebruik te kunnen maken. De koelkast bevat een koelgas (R600a: isobutaan) en een • Dit apparaat is niet ontworpen om op andere apparaten te stapelen. [. . . ] • Gebruik geen andere mechanische toestellen of apparaten om het ontdooiingsproces te versnellen. € Gebruik absoluut geen open vuur of elektrische apparatuur, zoals verwarmers, stoomreinigers, kaarsen, olielampen en dergelijke om de ontdooiingsfase te versnellen. Veeg deze na het reinigen goed af met een droge doek 94 • • • • • om roest te voorkomen. Het wordt aanbevolen om de stekker schoon te houden, te veel stof op de stekker kan brand veroorzaken. Het product is alleen ontworpen en gebouwd voor huishoudelijk gebruik. De garantie vervalt als het product wordt geïnstalleerd of gebruikt in commerciële of nietresidentiële huishoudelijke omgevingen. Het product moet op de juiste manier worden geïnstalleerd, geplaatst en gebruikt, volgens de instructies in de bijgeleverde handleiding. De garantie geldt alleen op nieuwe producten en is niet overdraagbaar als het product wordt doorverkocht. € Ons bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade van de hand. • De garantie vermindert op geen enkele wijze uw statutaire of wettelijke rechten. € Als u een oud product dat een slot of grendel op de deur heeft weggooit, zorg er dan voor dat het veilig wordt achtergelaten, 95 zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. € Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits deze geschikt toezicht hebben of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren die erbij betrokken zijn te kunnen begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Zorg voor 5 inch ruimte tussen de achterkant en de zijkanten van het apparaat, zodat er voldoende luchtcirculatie is om de compressor te koelen. Plaats het apparaat niet in de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen (kachel, verwarming, radiator, enz. Extreme koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet naar behoren werkt. Verwijder de derde (aard)pin nooit, onder geen enkele omstandigheid, uit de stekker van het netsnoer. Alle vragen met betrekking tot de stroomvoorziening en/of aarding dienen te worden gericht aan een erkende elektricien of een erkend productenservicecenter. iNSTALLATIE-INSTRUCTIES Voordat u uw wijnkoeler gebruikt • Verwijder de buiten- en binnenverpakking , inclusief beschermschuim op deurpanelen. € Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: o 6 uittrekbare schappen o 2 wijnrek o 1 gebruikershandleiding • Laat het apparaat, voordat u het aansluit op het stroomnet, ongeveer 2 uur rechtop staan. Dit verkleint de mogelijkheid van een storing in het koelsysteem door hantering tijdens het transport. Waarschuwing: Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot het risico van een elektrische schok. [. . . ] Individuen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat WEEE geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om enkele basisregels te volgen: WEEE mag niet worden behandeld als huishoudafval. WEEE moet ingeleverd worden bij relevante inzamelpunten die worden beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In landen kan, wanneer u een nieuw apparaat koopt, het oude teruggegeven worden aan de detailhandelaar die het gratis moet verzamelen met dien verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CWC 154 EM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CWC 154 EM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag