Gebruiksaanwijzing CANDY CVMA90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CVMA90N. Wij hopen dat dit CANDY CVMA90N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CVMA90N te teleladen.


CANDY CVMA90N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CVMA90N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er moet voldoende ventilatie zijn in de ruimte wanneer de afzuigkap tegelijkertijd met gastoestellen of andere brandstoffen werkt. De lucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afzuigen van rook van apparaten met brandend gas of andere brandstoffen Richtlijnen betreffende de afvoer van lucht moeten worden gevolgd. Het toestel kan niet gebruikt worden door personen (kinderen inbegrepen) met lage fysische, sensoriële en mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden begeleid door een volwassen persoon voor het gebruik van het apparaat en dit voor hun veiligheid. De afzuigkap is niet geschikt voor kookplaten met meer dan 4 branders. [. . . ] Om de koolfilter aan te leggen moet u eerst de vetfilter van de afzuigkap halen. Hiervoor dient u op de vergrendeling te drukken en de vetfilter naar beneden te trekken. NOTA: o Zorg ervoor dat de filter veilig vast staat zodat het niet loskomt omdat het gevaarlijk kan zijn. o Wanneer u de koolstoffilter inschakelt , zal de zuigkracht verlagen. 179 191 BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN WERKING Toets Lage snelheid Kan gebruikt worden om de keuken te ventileren. Toets Hoge snelheid Gebruik deze toets als er tijdens het koken veel rook of stoom wordt geproduceerd. Toets Lamp NOTA:Indien u de toetsen voor Lage/ Medium / Hoge snelheid samen indrukt, dan zal het toestel alleen werken op de hoogste snelheid. 180 192 Aan / uit-knop Het wordt gebruikt voor het draaien aan / uit de ventilator Snelheid plus-knop Voor het verhogen van de snelheid van de ventilator Snelheidstoets Voor het verminderen van de snelheid van de ventilator. Light-knop Digitaal beeld Ventilatorsnelheid weergave: "1" voor lage snelheid, "2" voor middelgrote snelheid, "3" voor hoge snelheid, "4" voor de Booster functie. Quick timer: Druk op en te houden voor 1 seconde, digitale displayzal knipperen en in 5 minuten aftellen, na 5 minuten motor en licht uitautomatische & Buzzer geluid zal veranderen gedurende 1 seconde. + - + 181 193 ONDERHOUD Voor een onderhoud, schakel het toestel uit en haal de stekker van het stopcontact. Regelmatig onderhoud Gebruik een zacht doekje, die u vochtig maakt met behulp van warm water gemengd met zeep of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, om het toestel te reinigen. Gebruik nooit metalen, chemische en schurende materialen of harde borstels om de afzuigkap schoon te maken. De filters vangen vet, rook en vuil op die geproduceerd worden tijdens het koken. de filters hebben een rechtstreekse invloed op de werking van de afzuigkap. Indien ze niet worden gereinigd zal het vet (ontvlambaar) de filter verzadigen. Jaarlijks onderhoud voor de koolstoffilters Gebruik SOLELY voor het toestel die aangelegd wordt als hercirculatie toestel ( niet geventileerd naar buiten). De filter vangt geuren op die mintens eenmaal per jaar, afhankelijk van de gebruiksfrequentie van het toestel, vervangen moet worden. Een gloeilamp vervangen Verwijder de schroeven van het glas en haal de glazen kap van de afzuigkap weg. U vindt het in de lamp-fitting in het blootgestelde deel van de luifel. [. . . ] Het is van belang om de productcode en het serienummer te melden aan de dienst na verkoop (een code van 16 tekens die begint met het nummer 3); die u terugvindt op het garantiebewijs of het typeplaatje. DIENST NA VERKOOP MILIEUBESCHERMING Defecte elektrische toestellen horen niet weggegooid te worden met huishoudelijk afval. Neem contact op met uw plaatselijke Autoriteit of handelaar voor 183 195 recyclage advies. op dit apparaat staat het merkteken van de Europese richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot de afvalwerking van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CVMA90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CVMA90N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag