Gebruiksaanwijzing CANDY CSC9LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CSC9LF. Wij hopen dat dit CANDY CSC9LF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CSC9LF te teleladen.


CANDY CSC9LF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5537 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CSC9LF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 65 IT Lees deze nstruct es zorgvuld g door en gebru k deze mach ne op bas s van deze aanw jz ngen. ricambi Utilizzare sempre ricambi originali , disponibili direttamente presso il Servizio Assistenza GIAS. Bewaar alle documentatie op een veilige plek zodat u of de toekomstige eigenaars van de machine ze in de toekomst opnieuw kunnen raadplegen. Controleer dat de volgende tems samen met de wasmach ne werden geleverd: Index 1. [. . . ] Gemaakt van polyester of polyamide, evenals voor gemengd katoen/synthetisch. Grote stukken kunnen wanneer ze nat zijn de maximaal toegelaten waslading overschrijden (bijvoorbeeld: slaapzakken, donsdekens). om het reservoir in de deur te verwijderen Het reservoir onderaan de droger verwijderen 1. K a n t e l h e t waterreservoir om het reservoir via de gietbek leeg te maken (B) Wanneer leeg, plaats het waterreservo r terug zoals getoond; (C) Plaats eerst de onderkant van de tank n de stand zoals weergegeven (1) en duw vervolgens zachtjes het bovenste deel op z jn plaats (2). Open de deur n et t j d e n s d e automat sche programma's om een goede drog ng te behouden. Trek voorz cht g aan de onderkant van de beschermplaat zodat ze los kl kt van de droger. Daarna kunt u het bovengedeelte u t de hengsels t llen, zodat u de plaat v o l l e d g k u n t wegnemen. Trek stev g aan de handgreep en schu f het waterreservo r u t de droger. P l a a t s d e beschermplaat terug door de bovenkant terug n de hengsels te bevest gen en het onderste gedeelte terug op z jn plaats te 'kl kken'. Wanneer de droger n gebru k s, kunnen de trommel en de deur erg heet z jn. Draai de twee sluithendels tegen de klok in en haal de condensator uit de machine. Haal voorzichtig alle stof of pluizen met een doek weg, was de unit daarna door hem onder een stromende kraan te houden en draai hem zo dat er water tussen de platen stroomt, waardoor alle stof of pluizen verwijderd worden. F lter BELANGRIJK:Om ervoor te zorgen dat de droger efficiënt blijft werken, controleer voor iedere droogcyclus of de pluizenfilter schoon is. Haal de pluizen met een zacht borsteltje of met uw vingertoppen voorzichtig weg. 2 Filter Schoonmaken Indicatielampje brandt wanneer het f lter schoongemaakt moet worden. Als het wasgoed niet droog wordt, controleer dan of de filter verstopt is. ALS U DE FILTER ONDER WATER SCHOONMAAKT, vergeet dan niet om deze te drogen. A l s u d e d e u r halverwege de cyclus opent, voordat de koelcyclus s voltoo d, kan het handvat heet z jn. Wees u terste voorz cht g b j een pog ng om het waterreservo r te legen t jdens de cyclus. Zorg ervoor dat u hem in de juiste richting plaatst (volgens de pijl) en druk hem stevig aan. BEDIENINGSKNOPPEN EN INDICATIELAMPJES 220' DRY END 120' 90' klaar te maken om op te hangen - Droog kleerkast: voor wasgoed dat d rect kan worden opgeborgen - Extra droog: voor volled g droge kled ng, deaal voor volle beladen cycl . In geval van onveren gbaarhe d, gaan alle LED's snel 3 keer kn pperen. [. . . ] Achterkant, batter j, etc…) met n et or g nele stukken zou kunnen resulteren n een NFC antenne verw jder ng, waardoor het volled g gebru k van de App voorkomen wordt. De App s alleen mogel jk als u n de buurt bent van het apparaat: bed en ng op afstand s n et mogel jk (bv. DRAADLOZE PARAMETERS Parameter Spec f cat es Draadloos Standaard ISO/IEC 14443 Type A en NFC Forum Type 4 OPMERKINGEN: Plaats uw smartphone met de NFC sensor op de achterkant ter hoogte van het Smart Touch-logo op uw apparaat (z e afbeeld ng h eronder). Frequency band Magnet c f eld l m t 13, 553-13, 567 MHz (centre frequency 13, 560 MHz) < 42dBμA/m (op 10 meter) Met deze parameter, verklaart Candy Hoover GroupSrl, dat dit product gemarkeerd is en voldoet aan de essent ële e sen van de r chtl jn2014/53/EU. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CSC9LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CSC9LF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag