Gebruiksaanwijzing CANDY CMW2070M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CMW2070M. Wij hopen dat dit CANDY CMW2070M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CMW2070M te teleladen.


CANDY CMW2070M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7938 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CMW2070M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet bedoeld is een industrieel gebruik of gebruik in een laboratorium. Gebruik deze apparatuur niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als de apparatuur niet goed werkt of is beschadigd of gevallen. Als het netsnoer is beschadigd moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn servicecentrum of door iemand die in gelijke mate is gekwalificeerd, zodat risico's worden vermeden. € Verwijder bindertjes met metalen kern van papieren of kunststof zakken voordat u deze in de oven plaatst. [. . . ] Controleer dat het netsnoer niet beschadigd is en niet onder de oven doorloopt of over een heet of scherp oppervlak ligt. Het stopcontact moet direct bereikbaar zijn zodat in geval van nood de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Wanneer er storing is, kan die misschien worden verminderd of worden verholpen door de volgende maatregelen te nemen: 1. Steek de stekker van de magnetron in een ander stopcontact zodat de magnetron en de ontvanger op verschillende groepen van het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Houd de kortste tijd aan, die wordt aangegeven en verleng de tijd als dat nodig is. Wanneer voedsel veel te lang wordt bereid kan dat leiden tot rookontwikkeling en brand. Wanneer u het voedsel afdekt, voorkomt u spatten en zorgt u ervoor dat het voedsel gelijkmatig wordt bereid. Draai voedsel eenmaal om tijdens de bereiding in de magnetron, zodat de bereiding sneller verloopt, bijvoorbeeld bij gerechten zoals kip en hamburgers. Grote hoeveelheden voedsel aan één stuk, zoals braadstukken moeten ten minste eenmaal worden omgedraaid. Verplaats gerechten zoals gehaktballen halverwege het bereidingsproces van boven naar onder en van het midden van de schaal naar de buitenzijde. Deze oven is voorzien van een snoer met een aardedraad en een geaarde stekker. De stekker van het snoer moet in een stopcontact worden worden gestoken dat goed is geïnstalleerd en geaard. Wanneer er kortsluiting optreedt in het elektrische circuit, vermindert aarding het risico van een elektrische schok doordat er een draad is waardoor de elektrische stroom kan wegvloeien. Aanbevolen wordt te zorgen voor een aparte groep waarop alleen de oven is aangesloten. Hoge spanning gebruiken is gevaarlijk en kan brand of een ander ongeval tot gevolg hebben waardoor de oven wordt beschadigd. WAARSCHUWING Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan het risico van een elektrische schok tot gevolg hebben. Opmerking: 4 Als u vragen hebt over de aarding of de elektrische voorschriften, vraag dan advies aan een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur. De fabrikant noch de leverancier kan aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen van de oven of persoonlijk letsel die het gevolg zijn van nalatigheid de procedures voor de aansluiting op het elektriciteitsnet te volgen. De draden in deze kabel zijn voorzien van de volgende kleurcodering: Groen en Geel = AARDE Blauw = NUL Bruin = FASE 1. Als dat niet zo is, trek de stekker dan uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker dan weer stevig in het stopcontact. Als die goed lijken te werken, test het stopcontact dan met een ander apparaat. Controleer dat het controlepaneel juist is geprogrammeerd en de tijdklok is ingesteld. [. . . ] Voorkom beschadiging van de functionele onderdelen binnen in de oven: laat geen water door de ventilatieopeningen binnendringen. Veeg de deur en het venster aan beide zijden, de afdichting van de deur en de onderdelen in de buurt daarvan vaak schoon met een vochtige doek zodat u de resten en spetters verwijdert. Laat, wanneer u het controlepaneel reinigt, de deur open zodat u niet per ongeluk de oven kunt inschakelen. Dit kan zich voordoen wanneer de magnetron wordt gebruikt bij een hoge luchtvochtigheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CMW2070M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CMW2070M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag