Gebruiksaanwijzing CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV. Wij hopen dat dit CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV te teleladen.


CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9059 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, polystyreen onderdelen, enz. ) buiten het bereik van kinderen, aangezien deze mogelijk gevaarlijk zijn. Zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Voor verdere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat verwijzen wij u naar uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. [. . . ] € Er moet toezicht worden uitgeoefend op kinderen, om te garanderen dat ze niet spelen met het apparaat. Tijdens gebruik • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, specifiek voor het opslaan van enkel eetbare voedingsmiddelen. € Vries bevroren voedingsmiddelen niet opnieuw in nadat deze zijn ontdooid. € IJslolly’s kunnen leiden tot ‘vriesbrand' ze als direct uit het vriesvak worden geconsumeerd. € Haal geen artikelen uit het vriesvak als uw handen vochtig of nat zijn. Reiniging en onderhoud Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de • stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. € Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs en rijp weg te krabben (zie de ontdooiaanwijzingen). Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de koelkast (de voedingsmiddelenopslag), tenzij aanbevolen door de fabrikant. Reparaties • Reparaties aan dit product moeten worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. € Probeer het apparaat onder geen enkele omstandigheid zelf te repareren. Reparaties die zijn uitgevoerd door onervaren personen kunnen leiden tot letsel of een slechte werking. Aan het einde van de levensduur • Voordat u een apparaat afvoert dat u niet meer nodig hebt, schakelt u dit uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. € Zorg ervoor dat de deur niet volledig dicht kan, ongeacht of deze wel of niet van binnen kan worden geopend (verwijderen is het beste). OPMERKING: Voordat u een apparaat afvoert dat u niet meer nodig hebt, schakelt u dit uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de deur niet kan klemmen (verwijderen is het beste), ongeacht of deze wel of niet van binnen kan worden geopend. Aan het einde van de functionele levensduur van het apparaat moet dit worden afgevoerd in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (zie hieronder). uw apparaat bevat R600a-koelvloeistof en ontvlambaar gas in het isolatieschuim. Lees dit instructieboekje zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar dit, zodat u het later nog eens kunt raadplegen. [. . . ] - Als u voedingsmiddelen die veel vocht bevatten direct onder de uitvoer van koele lucht plaats, bevriezen ze gemakkelijk. - De voedingsmiddelen liggen misschien te dicht bij elkaar waardoor de stroom koude lucht wordt geblokkeerd. - U hebt mogelijk hete of veel voedingsmiddelen in de koelkast geplaatst. - Er is wellicht onvoldoende ruimte tussen de koelkast en de oppervlakken die er direct naast of boven liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CCTOS542XH & CCTOS 542XH,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag