Gebruiksaanwijzing CANDY CCOLS5162WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CCOLS5162WH. Wij hopen dat dit CANDY CCOLS5162WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CCOLS5162WH te teleladen.


CANDY CCOLS5162WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4251 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CCOLS5162WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Voor verdere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat verwijzen wij u naar uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. informatie: Dit apparaat bevat geen CFK’s (het koelcircuit bevat R134a) of HFK’s (het koelcircuit bevat R600a) (zie het plaatje in de koelkast). Apparaten met isobutaan (R600a): Isobutaan is een natuurlijk en niet schadelijk gas, maar is wel ontvlambaar. [. . . ] € IJslolly’s kunnen leiden tot ‘vriesbrand' ze als direct uit het vriesvak worden geconsumeerd. € Haal geen artikelen uit het vriesvak als uw handen vochtig of nat zijn. Reiniging en onderhoud Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de • stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. € Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs en rijp weg te krabben (zie de ontdooiaanwijzingen). Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de koelkast (de voedingsmiddelenopslag), tenzij aanbevolen door de fabrikant. Reparaties • Reparaties aan dit product moeten worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. € Probeer het apparaat onder geen enkele omstandigheid zelf te repareren. Reparaties die zijn uitgevoerd door onervaren personen kunnen leiden tot letsel of een slechte werking. Aan het einde van de levensduur • Voordat u een apparaat afvoert dat u niet meer nodig hebt, schakelt u dit uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. € Zorg ervoor dat de deur niet volledig dicht kan, ongeacht of deze wel of niet van binnen kan worden geopend (verwijderen is het beste). OPMERKING: Voordat u een apparaat afvoert dat u niet meer nodig hebt, schakelt u dit uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de deur niet kan klemmen (verwijderen is het beste), ongeacht of deze wel of niet van binnen kan worden geopend. Aan het einde van de functionele levensduur van het apparaat moet dit worden afgevoerd in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (zie hieronder). uw apparaat bevat R600a-koelvloeistof en ontvlambaar gas in het isolatieschuim. Lees dit instructieboekje zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar dit, zodat u het later nog eens kunt raadplegen. CORRECT PLAATSEN Goed ventilere Een goede ventilatie rond de koelkast is vereist voor een eenvoudige afvoer van warmte, een goed koelvermogen en een laag energiegebruik. De achterzijde moet minstens 100 mm van de wand staan, de zijkanten een ruimte van 100 mm rondom hebben en de hoogte vanaf de bovenzijde mag niet minder dan 200 mm bedragen. Er moet een vrije ruimte zijn om de deuren minimaal 160 graden te kunnen openen. stroomtoevoer De koelkast is voorzien van een wisselstroomvoeding (220-240)V~/50Hz;230V~/60Hz. Als de spanningsfluctuaties dusdanig groot zijn dat het bovenstaande bereik wordt overschreden, moet u om veiligheidsredenen een automatische spanningsregelaar aansluiten op de koelkast. De koelkast moet worden aangesloten op een apart stopcontact, niet samen met andere elektrische apparatuur. Netsnoer Het netsnoer mag niet worden verlengd of op een haspel worden gerold als de koelkast in werking is. [. . . ] - Het zijpaneel van het apparaat warmt op als de deur vaak wordt geopend of gesloten, als de koelkast wordt opgestart en als de koelkast in de zomer werkt bij een hoge buitentemperatuur. Technische specificaties *Voor de gedetailleerde technische specificaties verwijzen wij u naar het typeplaatje aan de achterzijde van de koelkast. *De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 69 FRIDGE Wacht ten minste twee uur voordat u het apparaat inschakelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CCOLS5162WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CCOLS5162WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag