Gebruiksaanwijzing CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763. Wij hopen dat dit CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763 te teleladen.


CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1278 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor. Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs : 1- Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel). 2- Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder waarborg. [. . . ] Wanneer u het strijkijzer op het strijkijzerplateau zet, controleer dan of het oppervlak waarop u deze plaatst stabiel is. € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon. € Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Laat het apparaat nooit zonder toezicht: - wanneer de stekker nog in het stopcontact zit, - zolang het apparaat nog niet gedurende 1 uur is afgekoeld. € De strijkzool van uw strijkijzer en het strijkijzerplateau van de stoomtank kunnen zeer hoge temperaturen bereiken en brandwonden veroorzaken: deze onderdelen van uw apparaat daarom niet aanraken. Ga voorzichtig met uw strijkijzer om, vooral wanneer u verticaal strijkt. € Wacht voor het legen van het verzamelstaafje altijd 2 uur na het uitschakelen en afkoelen van de generator, alvorens het verzamelstaafje los te draaien. € Bij verlies of beschadiging van het verzamelstaafje kunt u dit vervangen bij een erkend servicecentrum. € Het apparaat nooit in water of andere vloeistof dompelen of onder de kraan afspoelen. Het apparaat nooit zelf demonteren: laat het nakijken door de servicedienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA om ieder risico uit te sluiten. In sommige regio’s aan zee kan het zoutgehalte in uw water hoog zijn. € Gebruik nooit de onderstaande soorten water, zij bevatten namelijk organische afvalstoffen of mineralen die waterdruppels, bruine vlekken, lekkage of een voortijdige slijtage van uw strijkijzer kunnen veroorzaken: puur gedemineraliseerd water, water uit wasdrogers, geparfumeerd water, water dat verzacht is, water uit koelkasten, accuwater, water uit airconditioners, puur gedistilleerd water en regenwater, gekookt en gefiltreerd water, water uit flessen. Als het water echter heel hard is, mengt u het voor de helft met gedemineraliseerd of gedistilleerd water, dat in de handel verkrijgbaar is. € Controleer of de stekker uit het stopcontact gehaald is en open de klep van het reservoir. Tijdens het eerste gebruik kan er rook en een geur ontstaan die niet schadelijk zijn. Dit verschijnsel, dat geen gevolgen voor het gebruik van het apparaat heeft, zal snel verdwijnen. 4 - GEBRUIK Strijken met stoom • Stel de temperatuurregelaar van het strijkijzer in op het type stof dat u gaat strijken (zie onderstaande tabel). Het apparaat is op temperatuur wanneer het controlelampje van het strijkijzer is gedoofd en wanneer het groene lampje op het bedieningspaneel continu brandt. [. . . ] € Instellen van de temperatuurregelaar van het strijkijzer: - Begin met de stoffen die op een lage temperatuur worden gestreken (•) en strijk daarna de stoffen die een hogere temperatuur verdragen (••• of max). - Bij het strijken van een stof van gemengde vezels, stelt u de temperatuur in op de teerste stof. - Indien u wollen kleding strijkt, druk dan met tussenpozen op de stoomknop zonder het strijkijzer op de stof te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL GV763 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag