Gebruiksaanwijzing CALOR CV5346C1 STUDIO DRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CALOR CV5346C1 STUDIO DRY. Wij hopen dat dit CALOR CV5346C1 STUDIO DRY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CALOR CV5346C1 STUDIO DRY te teleladen.


CALOR CV5346C1 STUDIO DRY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1315 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CALOR CV5346C1 STUDIO DRY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. € Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. € De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. [. . . ] € Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. € De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. € WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs. € Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. € Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. € Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice. € De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat , bij storingen tijdens het gebruik, zodra u het apparaat niet meer gebruikt. € Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen. € Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep. € De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan. [. . . ] € De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen. € WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs. € Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CALOR CV5346C1 STUDIO DRY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CALOR CV5346C1 STUDIO DRY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag