Gebruiksaanwijzing BRAUN MULTIQUICK 5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN MULTIQUICK 5. Wij hopen dat dit BRAUN MULTIQUICK 5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN MULTIQUICK 5 te teleladen.


BRAUN MULTIQUICK 5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2158 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER (2138 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MINCER (3001 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER 2 (2287 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 JUICE EXTRACTOR (2852 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MULTIFUNCTION ROBOT (13031 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 (2897 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER (2138 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MINCER (3001 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER 2 (2287 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER 4 (4125 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MIXER 3 (4147 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 TOASTER (4196 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 JUICE EXTRACTOR (2852 ko)
   BRAUN MULTIQUICK 5 MULTIFUNCTION ROBOT (13031 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN MULTIQUICK 5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] â· Indien u het roosteren voortijdig wilt stoppen, druk u op de handmatige schakelaar (B). Het brood wordt dan omhoog getild en het broodrooster schakelt automatisch uit. â· Indien het broodrooster voortijdig uitschakelt, kunt u het apparaat simpelweg nogmaals aanzetten. [. . . ] Dek de opening van het broodrooster nooit af, plaats geen voedsel dat in (aluminium)folie gewikkeld is in het broodrooster. Gebruik het apparaat alleen wanneer de kruimellade op zijn plaats zit. Gebruik dit apparaat daarom niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen. de elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig service-personeel. ondeskundig , oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden. Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huishoudelijk bestemde hoeveelheden. Indien u toast die reeds is afgekoeld weer wilt opwarmen, druk de lift (D) naar beneden, druk vervolgens op de schakelaar voor opwarmen (C). Gebruik het niet om cake, pizza, conserven of een heel brood mee op te warmen, aangezien hierdoor de hitte in de toaster sterk toeneemt. Bakbroodjes en varianten mogen niet in een folie zitten van welke aard dan ook. Om op te warmen, draai de schakelaar (E) tot in de positie van het bakbrood symbool en druk schakelaar (D) in. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is genomen en dat het apparaat is afgekoeld voor u het gaat schoonmaken. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water, dompel het apparaat ook nooit onder in water. Wijzigingen voorbehouden Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. [. . . ] Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN MULTIQUICK 5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN MULTIQUICK 5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag