Gebruiksaanwijzing BRAUN MR 5000 FS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN MR 5000 FS. Wij hopen dat dit BRAUN MR 5000 FS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN MR 5000 FS te teleladen.


BRAUN MR 5000 FS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BRAUN MR 5000 FS (11030 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN MR 5000 FS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Herhaal deze procedure nog tweemaal en laat het rundvlees zonder vacuüm gedurende drie uur marineren. Bepaalde soorten voedsel, zoals rijst, linzen, granen en meel, die niet in de koelkast worden bewaard, bederven vaak door insecten. Vacuümverpakt is de kans daarop veel kleiner en kunt u dit soort voedsel veel langer en beter bewaren. Droog voedsel als crackers, koekjes, cornflakes, gedroogd fruit en noten blijven daarom vacuümverpakt langer vers en knapperig. [. . . ] Sluit de pompbehuizing (E) aan op de vacuümpomp (D) en plaats het motorgedeelte (A) in de vacuümpomp totdat het vastklikt. De vacuümindicatie (K) staat helemaal omhoog, wat inhoudt dat er geen vacuüm in de container is. Sluit het apparaat aan op het stroomnet, druk stevig op het deksel en druk op de aan/uitschakelaar (B) om vacuümcondities te creëren. Hoe langer u de schakelaar ingedrukt houdt, des te meer de vacuümindicator zakt. Er is een volledig vacuüm gecreëerd wanneer de vacuümindicator zich geheel onder het ventielklep-oppervlak bevindt. Laat de pomp nog een paar seconden verder pompen voor een optimaal vacuüm. Als u het vacuüm wilt opheffen, opent u eenvoudig de ventielklep. Bij openen hoort u het geluid van aanzuigende lucht en de vacuümindicator stijgt. Om de vacuümpomp los te koppelen van het motorgedeelte, drukt u op de ontgrendelingsknoppen (C) en trekt u (MR 5550) of draait u (MR 4050). De combinatie van de Braun-bewaarschalen en de vacuümpomp stelt u in staat voedingswaren als rundvlees binnen een paar uur in plaats van een paar dagen te marineren. Ga in het onwaarschijnlijke geval dat het gecreëerde vacuüm binnen korte tijd weer verloren gaat na of alle onderdelen schoon zijn. Let er bij bewaren in de vriezer op dat de grote containers niet verder dan 20 mm onder de rand worden gevuld. Alvorens de containers in een oven of magnetron te gebruiken, moet u niet vergeten zowel het deksel (G) als het plateau (N) te verwijderen. Het plateau (N) dient ter bescherming van het voedsel tegen vloeistoffen die tijdens de opslag worden afgescheiden. Vloeistoffen vloeien af onder het plateau, waardoor contact met het voedsel wordt voorkomen. Na een paar minuten contact met de lucht krijgt het zijn normale kleur ten dele weer terug. Aangezien dit een normaal proces is, heeft dit geen invloed op de kwaliteit van het voedsel. De vacuümcondities tijdens het bewaren zijn acceptabel zolang de vacuümindicator op één lijn met het ventielklep-oppervlak blijft. Vooral ook de smaak gedurende de hieronder vermelde opslagperioden wordt behouden. Lasagne) Wit/bruin brood Volkoren brood Kaas Vleesschotels 15 dagen* 5 dagen 7 dagen 10-14 dagen 7 dagen Het vitamine-C-gehalte blijft na zes dagen luchtdicht verpakken 100% behouden. Voor ingebruikname van het Braun-versheidsysteem moet u alle onderdelen goed met water schoonmaken. reinig het motorgedeelte (A) en de vacuümpomp (D) uitsluitend met een vochtige doek. [. . . ] Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN MR 5000 FS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN MR 5000 FS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag