Gebruiksaanwijzing BRAUN KF7125BK PURAROMA 7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN KF7125BK PURAROMA 7. Wij hopen dat dit BRAUN KF7125BK PURAROMA 7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN KF7125BK PURAROMA 7 te teleladen.


BRAUN KF7125BK PURAROMA 7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1761 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN KF7125BK PURAROMA 7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen. € De reiniging van het toestel moet gebeuren volgens de instructies in het betreffende hoofdstuk. Indd 24 • Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het verwerken van huishoudelijke hoeveelheden. € Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat. [. . . ] 25 Gebruiksaanwijzing Aan-/uitzetten • Om de koffiemachine in te schakelen , drukt u op de Aan/Uit-knop (1). Het groene lampje zal branden om aan te geven dat de koffiemachine in modus «gereed» is. € Om de koffiemachine uit te schakelen, drukt u opnieuw op de Aan/Uit-knop. Het groene lampje uitgaan om aan te geven dat de koffiemachine in modus «stand-by» is. Functie Auto Off (automatisch Uit) Voor uw comfort en extra veiligheid zal het apparaat automatisch uitgeschakeld worden 1 minuut nadat de cyclus van het koffie zetten is voltooid. 16 13:48 • Indien tijdens het instellen geen enkele knop wordt ingedrukt gedurende 10 seconden, zal de op dat moment ingestelde tijd worden opgeslagen. Deze functie kan enkel worden geactiveerd indien de timer en het huidige tijdstip zijn ingesteld. De groene led boven de knop zal branden en de koffiemachine zal beginnen koffie te zetten op de vooraf ingestelde tijd. € Druk opnieuw op de knop TIMER (b) om de functie uit te schakelen: de groene led gaat uit. OPMERKING: De timerfunctie blijft ook geactiveerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld (1). Het peil van waterhardheid instellen Stel het peil van waterhardheid op de koffiemachine in volgens het peil van het gebied waar u woont. € De vooraf ingestelde waterhardheid zal na 3 seconden verdwijnen en het huidige tijdstip wordt getoond op het led-bedieningspaneel. € De groene led gaat uit nadat de cyclus van koffie zetten is beëindigd. Selectieschakelaar van de sterkte van de koffie • Druk op de knop STRONG (sterk) (f) om de sterkte van de koffie «sterk» te selecteren. € Indien de knop STRONG (sterk) niet wordt ingedrukt, is de normale sterkte van de koffie automatisch geselecteerd. € Wanneer u het waterreservoir (3) vult met koud drinkwater, kijk dan naar de waterpeilindicator (in het waterreservoir) en vul tot het gewenste aantal kopjes. € Om de precieze hoeveelheid koffie voor de Thermosbeker van Braun voor te bereiden (afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire), vult u tot de overeenkomstige watermarkering (330 ml) in het reservoir. • Steek een papierfilter (kegeltype #4) in het filtermandje (4). € Als alternatief kunt u ook het afzonderlijk verkrijgbare, goudkleurige permanente filter gebruiken. € Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe, overeenkomstig het aantal kopjes. Het gebruik van één grote eetlepel of één maatschepje gemalen koffie per kopje wordt aanbevolen, maar gebruik meer of minder naargelang uw persoonlijke smaak. € Druk op de knop START (a) om meteen koffie te zetten of op TIMER (b) om op een vooraf ingesteld tijdstip koffie te beginnen zetten. [. . . ] € Wanneer het ontkalkingsprogramma is beëindigd, gaat de groene led uit. Laat de koffiemachine twee volledige cycli van koffie zetten doorlopen om de eenheid te spoelen na het ontkalken. Herhaal de procedure zo vaak als nodig is om de tijd voor het koffie zetten per kopje is teruggebracht naar een normaal niveau. (C) Reiniging en onderhoud • Zet de koffiemachine altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór elke reiniging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN KF7125BK PURAROMA 7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN KF7125BK PURAROMA 7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag