Gebruiksaanwijzing BRAUN KF47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN KF47. Wij hopen dat dit BRAUN KF47 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN KF47 te teleladen.


BRAUN KF47 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN KF47

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan/uit schakelaar Aan = } Uit = ~ " Warmhoudplaat # Kan met deksel $ Filterhouder met druppelstop % Waterreservoir & Waterniveau-aanduiding ' Snoer/snoer opbergruimte ( Schakelaar voor het warm houden van minder dan 4 kopjes (alleen KF 47) Koffie zetten Vul het reservoir met water, breng een papieren koffiefilter no. 4 aan, en doe de gemalen koffie in het filter, zet de kan op het warmhoudplaatje en schakel het apparaat in. Schoonmaken Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact trekken. [. . . ] Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. Nederlands Let op Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u dit apparaat gaat gebruiken!Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen te houden. Voordat u de stekker van het koffiezetapparaat in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de lichtnetspanning overeenkomt met de lichtnetspanning die op de onderkant van het apparaat staat aangegeven. Zorg ervoor dat het lichtnetsnoer nooit in aanraking komt met de warmhoudplaat. Zet de kan nooit op andere verwarmde oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten etc. Als u twee keer na elkaar koffie zet, laat de koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten afkoelen (zet de koffiezetter uit). Indien u niet wacht, kan er stoom ontstaan als u koud water in het waterreservoir giet. elektrische apparaten van Braun voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan het apparaat of vervanging van het snoer mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig service-personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan aanzienlijk gevaar opleveren voor de gebruiker. Dit apparaat is geschikt voor normaal, voor hiushoudelijk gebruik bestemde hoeveelheden. [. . . ] De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen. Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre. Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN KF47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN KF47 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag