Gebruiksaanwijzing BRAUN CAFEHOUSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN CAFEHOUSE. Wij hopen dat dit BRAUN CAFEHOUSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN CAFEHOUSE te teleladen.


BRAUN CAFEHOUSE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1678 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BRAUN CAFEHOUSE MANUAL 2 (2229 ko)
   BRAUN CAFEHOUSE MANUAL 3 (2229 ko)
   BRAUN CAFEHOUSE MANUAL 2 (2374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN CAFEHOUSE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het waterfilter (bewaar het ruimte-opvulstuk omdat het weer aangebracht dient te worden als het waterfilter wordt verwijderd). Om u hieraan te herinneren, kunt u de waterfilter vervangingsindicator F op de maand huidige maand zetten. De maand dat u de waterfilter moet vervangen zal in het rechtergedeelte te zien zijn op heteind van de maand. : Indien u de koffezetter voor de eerste keer gebruikt of nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat er een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het apparaat met de maximale hoeveelheid koud water te laten doorstromen, zonder het koffiefilter met koffie te vullen. [. . . ] Indien u niet wacht, kan er stoom ontstaan wanneer u koud water in het waterreservoir giet. de elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig servicepersoneel. ondeskundig , oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden. Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huishoudelijk bestemde hoeveelheden. Snoer/snoeropbergruimte Ruimte opvulstuk Waterniveau indicator Waterreservoir Waterfilter Waterfilter vervangingsindicator Drukknop voor openen filterhouder Roestvrijstalen filter met druppelstop Warmhoudplaat Groen indicatielampje voor automatische werking «auto» knop voor het activeren van automatische werking L Klok M «h» knop (voor het instellen van de uren) 14 Druk om het apparaat uit te zetten op de aan/uitschakelaar. Automatische bediening Om de automatische bediening in te stellen, drukt u op de «auto» knop K totdat het groene indicatielampje J begint te knipperen. De tijd «12:00» of de vorige geprogrammeerde tijd verschijnt op het display. Programmeer vervolgens de tijd voor automatische bediening door op de «h» en «min» knoppen M / N te drukken zoals beschreven onder «de klok instellen». Nadat de programmering is voltooid, zal het groene indicatielampje J na 5 seconden uitschakelen. om de automatische werking te activeren , drukt u kort op de «auto» knop K . Het groene indicatielampje J gaat branden en de ingestelde tijd verschijnt kort op het display L . Wanneer het koffiezetten begint, zal het groene indicatielampje J uitschakelen en het rode indicatielampje P zal gaan branden om aan te geven dat het koffiezetapparaat aan staat. Instelbare automatische uitschakeling (auto-off) Het automatische uitschakelingsmechanisme is geprogrammeerd om het koffiezetapparaat na 2 uur automatisch uit te schakelen, maar kan tevens handmatig worden ingesteld voor iedere tijd tussen 20 minuten en 3 uur en 59 minuten. Indien een tijd korter dan 20 minuten wordt ingesteld, zal de klok zichzelf automatisch aanpassen naar 20 minuten (minimale uitschakelingstijd). Druk op de aan/uit knop O totdat het rode indicatielampje P begint te knipperen. Laat de aan/uit knop O los en stel de gewenste uitschakelingstijd in met de «h» en «min» knoppen M / N . als het rode indicatielampje uitschakelt , is de geprogrammeerde uitschakelingstijd opgeslagen. Reinig de koffiezetter nooit onder stromend water en dompel hem nooit onder water; gebruik alleen een vochtige doek. Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat zonder waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te worden ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te ontkalken. Echter als de zettijd langer wordt dan normaal, dient het apparaat toch ontkalkt te worden. [. . . ] Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. Garantie Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN CAFEHOUSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN CAFEHOUSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag