Gebruiksaanwijzing BRANDT BO1800TR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRANDT BO1800TR. Wij hopen dat dit BRANDT BO1800TR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRANDT BO1800TR te teleladen.


BRANDT BO1800TR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1306 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRANDT BO1800TR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] a) Veiligheidsvoorschriften Installatie en aansluiting:  Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het verwarmen van water. Het mag enkel gebruikt worden in een afgedekte, gesloten en verwarmde omgeving zoals een keuken of elke andere ruimte die aan dezelfde specificaties beantwoordt. Na het uitpakken van het apparaat moet u controleren of het zich in perfecte staat bevindt en in het bijzonder of de voedingsstekker en -kabel niet beschadigd zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met onze dienst-na-verkoop van uw verkoper. [. . . ] ) Laat uw toestel nooit achter zonder toezicht wanneer het in gebruik is of laat het niet leeg werken, want dit leidt tot gevaar. Zet de ketel niet aan als het waterniveau zich onder het niveau "MIN" bevindt. Trek nooit aan het snoer, maar ontkoppel het apparaat door het stopcontact tegen te houden. Zorg ervoor dat de ketel buiten spanning wordt gezet alvorens deze van de sokkel te verwijderen. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant van het apparaat kan tot gevaar of verwondingen leiden. Voor meer details verwijzen we naar de garantievoorwaarden die u door uw verdeler werden bezorgd. Om elektrocutie te voorkomen, mag u de basis van het apparaat in geen geval in water of een andere vloeistof dompelen. Gebruik geen chemische producten, staalwol of schuurmiddelen om de buitenkant van de theekan schoon te maken, dit kan leiden tot beschadiging. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van onzorgvuldig gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik in privéwoningen. Het gebruik van dit product in gemeenschappelijke of professionele lokalen zoals koffieruimtes op kantoren of werkplaatsen, campings, hotels enz. Beantwoordt niet aan een zorgvuldig gebruik zoals bepaald door de fabrikant. 34 b) Technische gegevens Model Voeding Verbruik Afmetingen Netto gewicht BO1800T* 220-240 V ~ 50/60 Hz 1500 - 1800 W H 254 x B 153 x D 197 mm 1, 215 Kg c) Milieubescherming Aan het einde van de levensduur mag dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Dat maakt het mogelijk om de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden en materialen te recyclen waardoor er heel wat energie en middelen kunnen worden bespaard. Het product bevat een logo dat u eraan herinnert dat u het product niet mag weggooien met het huishoudelijk afval. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u dit product gekocht heeft. Deksel Schenktuit Romp Sokkel Vergrendelingshandvat Aan-/ Uit knop Handvat 35 b) Voor het eerste gebruik Pak het apparaat uit, verwijder het papier en het plastic. Ga na of er geen stukken verpakking achtergebleven zijn in het apparaat. [. . . ] Schenk het kokende water voorzichtig en aandachtig uit zonder de waterkoker te snel te kantelen, om brandwonden te voorkomen. ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN VAN UW APPARAAT Schoonmaken van de waterkoker Maak de buitenkant van de waterkoker schoon met een enigszins vochtige doek en zorg ervoor dat de elektrische onderdelen steeds droog blijven. Gebruik geen detergenten of schuurproducten om de ketel schoon te maken. Alvorens het apparaat schoon te maken, schakelt u het uit en laat u het volledig afkoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRANDT BO1800TR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRANDT BO1800TR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag