Gebruiksaanwijzing BRANDT BLE515R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRANDT BLE515R. Wij hopen dat dit BRANDT BLE515R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRANDT BLE515R te teleladen.


BRANDT BLE515R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1082 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRANDT BLE515R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het mag enkel gebruikt worden in een afgedekte, gesloten en verwarmde omgeving zoals een keuken of elke andere ruimte die aan dezelfde specificaties beantwoordt. Na het uitpakken van het apparaat moet u controleren of het zich in perfecte staat bevindt en in het bijzonder of de voedingsstekker en -kabel niet beschadigd zijn. In geval van twijfel neemt u contact op met onze dienst na verkoop van uw verkoper. Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de netspanning wel degelijk overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat. [. . . ] Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant van het apparaat kan tot gevaar of verwondingen leiden. voor het schoonmaken ontkoppelt u het voedingssnoer van het apparaat. Voor meer details verwijzen we naar de garantievoorwaarden die u door uw verdeler werden bezorgd. Om elektrocutie te voorkomen, mag u de basis van het apparaat in geen geval in water of een andere vloeistof dompelen. Gebruik geen chemische producten, staalwol of schuurmiddelen om de buitenkant van het apparaat schoon te maken, dit kan leiden tot beschadiging. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van onzorgvuldig gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik in privéwoningen. Het gebruik van dit product in gemeenschappelijke of professionele lokalen zoals koffieruimtes op kantoren of werkplaatsen, campings, hotels enz. Beantwoordt niet aan een zorgvuldig gebruik zoals bepaald door de fabrikant. technische gegevens Model Voeding Verbruik Afmetingen Netto gewicht BLE515R 220-240 V~ 50/60 Hz 500 W (H) 445 mm x (B) 190 mm x (D) 204 mm 3 , 03 Kg  B) c) Milieubescherming Aan het einde van de levensduur mag dit product niet samen met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Dat maakt het mogelijk om de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden en materialen te recyclen waardoor er heel wat energie en middelen kunnen worden bespaard. Het product bevat een logo dat u eraan herinnert dat u het product niet mag weggooien met het huishoudelijk afval. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u dit product gekocht heeft. Voor het eerste gebruik Pak het apparaat uit, verwijder het papier en het plastic. Ga na of er geen stukken verpakking achtergebleven zijn in het apparaat. Alvorens blender aan te sluiten, controleert u of de glazen kom (C) goed bevestigd is op het motorblok (E). Deze blender is voorzien van een veiligheidssysteem dat het mechanisme blokkeert als de kom niet juist bevestigd is. Vul de kom niet tot voorbij het maximumniveau De temperatuur van de te mengen voedingsmiddelen mag niet hoger zijn dan 60°C. [. . . ] Voor echt dikke stukken, wordt aangeraden om de pulse functie "P" te gebruiken. Hiermee kan u met kleine impulsen mixen waardoor de messen niet blokkeren. Zet het apparaat aan en druk verschillende keren op de toets Pulse tot u het gewenste resultaat hebt bereikt. Zet het apparaat uit, verwijder een deel van de voedingsmiddelen en meng een kleinere hoeveelheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRANDT BLE515R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRANDT BLE515R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag