Gebruiksaanwijzing BRANDT BC6510SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRANDT BC6510SW. Wij hopen dat dit BRANDT BC6510SW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRANDT BC6510SW te teleladen.


BRANDT BC6510SW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (864 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRANDT BC6510SW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een optimale werking van het apparaat is het beter het ver van warmtebronnen te installeren en moet u ervoor zorgen dat de lucht vrijelijk om het apparaat heen kan stromen (zie Installatie van het apparaat). 02 1 / INSTALLATIE NL INST Aandacht: Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen om bepaalde problemen te voorkomen. Het apparaat moet in een droog vertrek geïnstalleerd worden, ver uit de buurt van een warmtebron. U moet tussen de bovenzijde van het apparaat en een mogelijk hangkastje of-meubel een ruimte van tenminste 10 cm open laten. [. . . ] ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN • Maak de binnenkant van de koelkast schoon met lauw water met bicarbonaat. € 2 uur wachten voordat u de koelkast aanzet zodat de smeermiddelen van de moto-compressor zich kunnen stabiliseren 03 NL 1 / INSTALLATIE ALLATION BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (naar gelang model) OMKEREN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN DE DEUR De openingsrichting van de deur kan omgezet worden : A A De steker van het apparaat moet altijd eerst uit de contactdoos gehaald worden voordat u de openingsrichting gaat omzetten. B B • Hel het apparaat iest naar achteren over en zet er een stut onder zodat het in deze stand blijft staan. € Schroef de spil van het onderste scharnier los en haal dan de deur uit het apparaat en monteer deze opnieuw aan de andere kant. € Zet de deur op de spil van het bovenste scharnier en doe hem dicht. € Breng de spil van het onderste scharnier op zijn plaats aan en schroef hem stevig vast. € Indien uw apparaat is voorzien van een verticaal handvat, moet u dit handvat ook naar de andere zijde toe verplaatsen. c C D D A Thermostaat MONTAGE VAN DE HANDVATEN (naar gelang model) De handvaten zijn aan de binnenzijde van de koelkast aangebracht. De handvaten op de deuren monteren door ze tegenover de gaten te plaatsen en zet ze vervolgens vast met de meegeleverde schroeven volgens het hieronder staande schema. Als de handvaten op hun plaats zijn aangebracht, moet u de meegeleverde schroefafdekplaatjes op de hiervoor voorziene plaatsen aanbrengen. B Rekjes C Groentebak D Flessenrekje VERWIJDEREN VAN DE BOVENPLAAT (naar gelang model) Indien u uw koelkast wenst te installeren onder een aanrecht of werkblad, kunt u indien nodig de bovenplaat eraf halen. De steker van het apparaat moet altijd eerst uit de contactdoos gehaald worden voordat u de bovenplaat gaat verwijderen. € Haal de bovenplaat van de koelkast af door hem aan de achterkant iets op te tillen en dan voorzichtig naar voren te schuiven. 04 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL Let op: Als de deur van de koelkast lang open blijft staan, gaat de temperatuur in de koelkast omhoog. Om de temperatuur naar behoren op te meten, moet u de verklikker aflezen binnen de 30 seconden die volgen op het openen van de deur. Men moet er bovendien rekening mee houden dat de temperatuur niet helemaal gelijk is in de volledige ruimte van de koelkast, en dat is ook de reden waarom er voor ieder soort product een adequate zone is. gEBRUIK VAN DE KOELKAST De thermostaat die in de koelkast is aangebracht , regelt de temperatuur. Om deze temperatuur bij te stellen moet u aan het knopje draaien dat rechts van de kuip is aangebracht. A A D D Tips: • Zet nooit nog warme voedingsmiddelen of vloeistoffen zonder de dop op de fles in de koelkast. • Zet NOOIT vluchtige , ontvlambare of explosieve vloeistoffen zoals oplosmiddelen , alcohol , aceton of benzine in de koelkast. • Vlees en vis moet in folie opgeborgen worden om nare luchtjes te voorkomen. € Laat tussen de verschillende voedingsmiddelen een kleine ruimte open zodat de lucht er goed tussen door kan stromen. [. . . ] VERVANGEN VAN HET GLOEILAMPJE De steker van de koelkast uit de contactdoos halen voordat u het gloeilampje gaat vervangen. € De gloeilamp verwijderen door hem los te schroeven tegen de klok in. € Een nieuwe gloeilamp van hetzelfde vermogen op zijn plaats brengen. € Breng het rooster terug op zijn plaats, steek de steker van het apparaat in de contactdoos en zet het in werking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRANDT BC6510SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRANDT BC6510SW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag