Gebruiksaanwijzing BOSCH WTE86380FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WTE86380FG. Wij hopen dat dit BOSCH WTE86380FG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WTE86380FG te teleladen.


BOSCH WTE86380FG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2390 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WTE86380FG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. Wasgoed sorteren + in de trommel doen Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. 7 Trommel Bedieningspaneel 3-4 maal per jaar of als Filter reinigen/Nettoyez le filtre na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert. Droogautomaat uitschakelen Programmakiezer op Uit/Arrêt zetten. ó Programma verfijning kiezen Status indicaties Resttijd Programmakiezer Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen. Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik! Luchtkoeler Droogautomaat laten afkoelen. [. . . ] vuldeur) optillen kans op afbreken! Technische gegevens F Afmetingen (d x b x h) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar) Gewicht (netto) ca. vulgewicht 6 kg Condenswaterreservoir 4, 2 l Aansluitspanning Aansluitwaarde Zekering zie typeplaatje Typenummer Fabricagenummer Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat. De aangegeven waarden zijn richtwaarden Verbruikswaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. afkoeltijd Wat te doen als . . . Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E Nr. ) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur). Aanwijzingen voor een veilig gebruik Noodsituatie Droogauto maat ALLEEN Droogauto maat NOOIT Gevaren Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!Droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 7 Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc. ) -> kans op vuur/explosie! [. . . ] Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Let op de zekering van de contactdoos Kreukherstellend 3 kg Kastdroog* 800 (ca 40%) 42 600 (ca 50%) 53 * Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121 Gebruik 3. Omschakelen van de aansluitwaarde 10/16 ampère F Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15 W) De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit. nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift op Uit/Arrêt zetten 1 x naar rechts gekozen houden en 3 x naar rechts ampère instellen op Uit/Arrêt zetten eventueel Display meermaals kiezen uit brandt Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken! Optioneel toebehoor Bestelnr. WTZ 1110 F F F F Wasgoed is vochtig. Bevestiging (afhankelijk van het model) 10 A 16 A Defect Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd. Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WTE86380FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WTE86380FG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag