Gebruiksaanwijzing BOSCH WTA4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WTA4000. Wij hopen dat dit BOSCH WTA4000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WTA4000 te teleladen.


BOSCH WTA4000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2073 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WTA4000 (1254 ko)
   BOSCH WTA4000 annexe 1 (1244 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WTA4000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De werking en perfecte staat van elke droogautomaat die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd. Bij vragen, vooral over het opstellen van de droogautomaat, staat onze klantenservice graag te uwer beschikking. Meer informatie en een selectie van onze producten vindt u op onze internetpagina: http://www. bosch-hausgeraete. de Lees deze gebruiksaanwijzing en alle andere bij de droogautomaat gevoegde informatie en handel volgens deze aanwijzingen. Bewaar alle documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaars. 4 Aanwijzingen voor het afvoeren Verpakking afvoeren ! Verstikkingsgevaar! Verstikkingsgevaar door vouwdozen en folie. [. . . ] Sluiten van de deur (duidelijk hoorbare "klak"). 9 Opbouw toestel 1 2 3 1 Bedieningspaneel 2 Deur met filter binnenin 3 Instelbare toestelvoeten 10 Bedieningsveld Toets start M Voor het starten van het programma Programma-informatie Opgave van washoeveelheden en droogtijden voor gewenst droogresultaat Indicatielampje brandt als het toestel ingeschakeld is Toets voor extra functies (indien gewenst bovenop het programma) Voorzichtig J Voor het voorzichtig drogen Droogtijdkeuzeknop Voor het in- en uitschakelen en voor het kiezen van de droog- en ventilatieduur 11 Aanwijzingen voor de was Symbolen op kleding De volgende symbolen op het textiel in acht nemen: DROGEN Drogen in een droogautomaat toegestaan Uitwringen, aan een waslijn ophangen en drogen Niet uitwringen, nat ophangen en drogen Uitwringen, op een effen vlak leggen en drogen Drogen in een droogautomaat niet toegestaan Drogen bij normale temperatuur Drogen bij lage temperatuur Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen: Luchtdicht textiel (b. v. Gegevens van de fabrikant in acht nemen. 12 Tips om te drogen Principieel geldt voor het drogen: Voor een gelijkmatig droogresultaat: Was volgens het soort weefsel en het droogprogramma sorteren. De restvochtigheid verdeelt zich dan gelijkmatig. 13 Ingebruikneming Drogen Voor u het toestel voor de eerste keer in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen: 1. Was in de lege trommel doen. i Controleren of er zich enkel was in de trommel bevindt. 3. U kunt het lopende droogprogramma door het openen van de deur onderbreken; voortzetten van het programma door: Deur sluiten. Droogtijdkeuzeknop op "Uit"m zetten (wissen van de droogtijd). Toets Start M indrukken. 14 Programma kiezen Kiezen Voor optimale droogresultaten biedt uw droogautomaat verschillende droogtijden en de extra functie Voorzichtig J (pagina 16). Onze droogprogramma's zijn ontworpen om uw was op een voorzichtige manier te behandelen en een minimale hoeveelheid energie te verbruiken. Door de restwarmte na het drogen voelt uw was vochtiger aan dan ze in werkelijkheid is. Voldoet de was na het afkoelen nog niet aan uw wensen, gebruik dan een langere droogtijd of droog uw was na. De volgende tabel geeft de droogtijden voor 5 kg was bij verschillende centrifugeertoerentallen voor het programma Kastdroog aan. Soort was Drooggraad Kastdroog Witte en bonte was 5 kg Kastdroog met voorzichtig Strijkdroog Strijkdroog met voorzichtig Kastdroog Kastdroog met voorzichtig Strijkdroog Strijkdroog met voorzichtig Extra functie Voorzichtig * * Centrifugeertoerental 1200 t/min 800 t/min Droogtijd (min) W 70 110 80 50 60 1000 t/min Kreukherstellend 2, 5 kg * * 25 30 20 25 130 90 110 800 t/min 55 60 40 45 Max. 10 Luchten koud s Afwijkingen van de gemeten waarden kunnen door de kwaliteit van de was, de hoeveelheid was, stroomschommelingen, de temperatuur en de vochtigheid van de omgeving ontstaan. 15 Programma-informatie/-tabel Witte/bonte was 3 - 5 kg Kastdroog Kastdroog met voorzichtig Strijkdroog Strijkdroog met voorzichtig 70 - 110 min 80 - 130 min 50 - 90 min 60 - 110 min Kreukherstellend 1, 5 - 2, 5 kg Kastdroog Kastdroog met voorzichtig Strijkdroog Strijkdroog met voorzichtig 25 - 55 min 30 - 60 min 20 - 40 min 25 - 45 min Extra functie Toets Voorzichtig J Bij temperatuurgevoelig textiel (b. v. De temperatuur wordt verlaagd. i De functie blijft actief tot de toets opnieuw ingedrukt wordt. 16 Reinigen en onderhouden Droogautomaat reinigen ! Explosiegevaar! Explosiegevaar door oplosmiddelen. Behuizing en bedieningsveld met een mild reinigingsproduct en een zachte doek schoonmaken. Pluiszeef Pluiszeef (filter) na elke droogbeurt reinigen. Als een storing niet zelf verholpen kan worden of als een reparatie vereist is: Droogtijdkeuzeknop op uit zetten. 19 Klantenservice Voor u de klantenservice belt, gelieve te controleren of u de storing niet zelf kunt verhelpen. (zie vanaf pagina 18) Bij advies ontstaan er voor u, ook tijdens de garantietijd, kosten als een technicus ingezet wordt. Gelieve aan de klantenservice het productnummer (E-nr. ) en het productienummer (FD) van het toestel op te geven. U vindt deze gegevens in het omkaderde veld van het toestelbord op het deurframe (zichtbaar bij het openen van de deur). E-Nr. _________________ FD ______ Productnummer Productienummer Noteer hier de nummers van uw toestel. Gelieve door het opgeven van het productnummer en het productienummer onnodige verplaatsingen te vermijden. [. . . ] Kies de geschikte afvoerluchtopening na het opstellen van de droogautomaat. Draai de afzuigslang (zie accessoires) of adapter direct in de gewenste afzuigopening. Sluit de andere afvoerluchtopening met het voorhanden kunststofdeksel af. Montage van de afvoerluchtslang Afzuigslang: Bestel-nr. : WTZ 1130 Adapter: 494355 (optioneel) 1 Kunststofdeksel 2 Afvoerluchtslang Leid de afvoerluchtslang zonder knikken in de open lucht. De afvoerluchtslang mag enkel horizontaal of naar boven geplaatst worden en mag nooit doorhangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WTA4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WTA4000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag