Gebruiksaanwijzing BOSCH WTA140FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WTA140FG. Wij hopen dat dit BOSCH WTA140FG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WTA140FG te teleladen.


BOSCH WTA140FG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WTA140FG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De werking en perfecte staat van elke droogautomaat die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd. Bij vragen, vooral over het opstellen van de droogautomaat, staat onze klantendienst graag te uwer beschikking. Meer informatie en een selectie van onze producten vindt u op onze internetpagina: http://www. bosch-hausgeraete. de Lees deze gebruiksaanwijzing en alle andere bij de droogautomaat gevoegde informatie en handel volgens deze aanwijzingen. Bewaar alle documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaars. 4 Aanwijzingen voor het afvoeren Verpakking afvoeren Verstikkingsgevaar! [. . . ] De programmastatus wordt via de indicatielampjes (LED's) weergegeven. De droger is voorzien van een automatische kreukel-beschermingsfunctie (Losser maken/Einde). Dezewordt actief wanneer de was na het drogen niet direct uit de trommel wordt gehaald. Gedurende een uur draait de trommel in regelmatige tussenpozen verder. Totdat de was wordt verwijderd, blijft hij los, zacht enwollig aanvoelen. 15 Standaardprogramma's Witte en bonte was van katoen of linnen 3-5 kg. De deur kan altijd geopend worden, dit beïnvloedt de starttijd niet. Door het sluiten van de deur en het indrukken van de toets Start wordt het programma voortgezet. Programmakeuzeknop op "Uit" zetten (wissen van de starttijd). Toets Start indrukken en eventueel een nieuwe starttijd instellen (zie boven). 18 Reinigen en onderhouden Droogautomaat reinigen ! Explosiegevaar! Explosiegevaar door oplosmiddelen. Behuizing en bedieningsveld met een mild reinigingsproduct en een zachte doek schoonmaken. Pluiszeef Pluiszeef (filter) na elke droogbeurt reinigen. Een vervuilde filter zorgt voor een langere droogtijd en een hoger energieverbruik. Deur sluiten. 19 Trommelbinnenverlichting ! Gevaar voor elektrische stroom !Voor verwisselen van de gloeilamp de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de stoppenkast uitschakelen. Het kapje van de gloeilamp losschroeven. ! De gloeilamp verwisselen. ! Er mogen alleen 10 W gloeilampen gebruikt worden! Die Kappe einsetzen und festschrauben. ! Gevaar voor elektrische stroom ! Let op dat de pakking goed afsluit. Binnendringend vocht kan tot kortsluiting leiden. 20 Wat te doen als. . . Wat te doen als. . . Zekering inschakelen/vervangen. Droogautomaat start niet. De toets start is niet ingedrukt. Omgevingstemperatuur onder 5°C. Toets indrukken. Programmakeuzeknop op de gewenste positie draaien. Deur dichtdrukken tot het slot met een hoorbaar "klik-klak"-geluid vastklikt. Filter reinigen (pagina 19). Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Droogdoel werd niet bereikt of droogtijd is te lang. Ruimte niet voldoende gelucht. De was voelt vochtiger aan dan ze in werkelijkheid is. Oplossing Voor voldoende ventilatie zorgen. [. . . ] Kies de geschikte afvoerluchtopening na het opstellen van de droogautomaat. Draai de afzuigslang (zie accessoires) of adapter direct in de gewenste afzuigopening. Sluit de andere afvoerluchtopening met het voorhanden kunststofdeksel af. Montage van de afvoerluchtslang Afzuigslang: Bestel-nr. : WTZ 1130 Adapter: 494355 (optioneel) 1 Kunststofdeksel 2 Afvoerluchtslang Leid de afvoerluchtslang zonder knikken in de open lucht. De afvoerluchtslang mag enkel horizontaal of naar boven geplaatst worden en mag nooit doorhangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WTA140FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WTA140FG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag