Gebruiksaanwijzing BOSCH WOT26541NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WOT26541NL. Wij hopen dat dit BOSCH WOT26541NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WOT26541NL te teleladen.


BOSCH WOT26541NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (945 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WOT26541NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wasautomaat nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift Inhoud Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milieubescherming/besparingstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dit is uw wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zomertijd/wintertijd Let er op dat bij het wisselen van zomer-/wintertijd de tijd overeenkomstig moet worden aangepast. Tijd weergeven bij uitgeschakelde machine Ook wanneer de programmakiezer op Uit staat, kunt u de tijd permanent laten weergeven. · Om dit te activeren, de gemarkeerde optietoetsen 6 gedurende ca. · Om dit te deactiveren, eveneens de gemarkeerde optietoetsen 6 gedurende ca. 2 s indrukken. Display 6 17 Instellen van de functies Instellen van de EINDTIJD Met de toets 5 de functie EINDTIJD kiezen en met de toetsen 3 de EINDTIJD instellen. Het display kan in stappen van 15 minuten en met een maximale waarde van 24 uur worden ingesteld. De tijdsduur van het programma wordt bij de actuele tijd opgeteld en de som daarvan wordt afgerond op het eerstvolgende kwartier. Tot aan het einde van het programma: · De geprogrammeerde EINDTIJD blijft vast weergegeven (zonder knipperen en aftellen). · De vier bovenste balken knipperen na elkaar tot de start van het programma. · Tijdens het programma geven de bovenste balken het programmaverloop weer. · Het programma is afgerond wanneer in het display STOP verschijnt. De programmaduur kan afhankelijk zijn van onbalans- en schuimherkenning. Display Instellen UITGESTELDE START Met de toets 5 de functie UITGESTELDE START kiezen en met de toetsen 3 de duur van de UITGESTELDE START per uur instellen, van 24 uur tot 1 uur. 3 Display 5 Afloop UITGESTELDE START: · De UITGESTELDE START wordt per uur, van 24 uur tot 1 uur, en vervolgens per minuut van 59 minuten tot 1 minuut weergegeven. · De vier bovenste balken knipperen na elkaar tot aan het einde van de UITGESTELDE START. Met de toets 5 kunt u kiezen tussen de weergave van EINDTIJD en UITGESTELDE START. 18 Instellen van de functies Weergave van de resterende tijd: De RESTERENDE TIJD wordt in uren en minuten weergegeven: · Afhankelijke van de programmakeuze, wordt de betreffende programmaduur weergegeven. Info: wanneer bij het vorige programma de functie EINDTIJD gekozen, dan blijft deze opgeslagen. Display · Aan het einde van een UITGESTELDE START het programma begint. , zodra Tot aan het einde van het programma: · De RESTERENDE TIJD wordt per minuut afgeteld. · De vier bovenste balken tonen na elkaar het programmaverloop. Het programma is afgerond wanneer in het displayveld STOP verschijnt. Selectie van weergave van de resterende tijd: Met de toets 5 de functies RESTERENDE TIJD selecteren. · Wanneer de wasautomaat met EINDTIJD is geprogrammeerd, dan wordt de RESTERENDE TIJD tijdens het programma weergegeven. · branden voor aanvang van het programma de RESTERENDE TIJD en het symbool . · knippert gedurende een paar seconden het symbool Daarna schakelt het display naar UITGESTELDE START. Zodra het programma start, verschijnt in het display de RESTERENDE TIJD. Display 5 5 Kinderbeveiliging afhankelijk van het model U kunt uw wasmachine tegen onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligen en het ongewenst wijzigen van een programma voorkomen. · Druk voor het activeren tegelijkertijd op de aangegeven optietoetsen 6 . [. . . ] · De wasautomaat krijgt geen stroom: - Controleer of de aansluitstekker in het stopcontact zit. · De transportbeveiligingen zijn niet volledig verwijderd: - Controleer of alle transportbeveiligingen zijn verwijderd. (zie hoofdstuk VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTBEVEILIGINGEN) · De vloer is niet horizontaal. · Het onbalans controlesysteem heeft een slechte verdeling van de was in de trommel vastgesteld: - Het wasgoed opnieuw sorteren en opnieuw Centrifugeren kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WOT26541NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WOT26541NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag