Gebruiksaanwijzing BOSCH WOL2430NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WOL2430NL. Wij hopen dat dit BOSCH WOL2430NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WOL2430NL te teleladen.


BOSCH WOL2430NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WOL2430NL annexe 1 (4936 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WOL2430NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] bosch-hausgeraete. de Inhoud Gebruiksaanwijzing Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat . 3 4 5 6 8 10 11 Wasgoed voorbereiden, sorteren en in de trommel doen . 18 20 23 25 26 28 33 37 38 2 Lees deze gebruiksaanwijzing en alle andere meege leverde informatie over uw wasmachine door en handel zoals is beschreven. Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat. Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. [. . . ] Neem de maximale belading per textielsoort in acht; het asgoed direct na het centrifugeren uit de trommel halen. Extra spoelen Een extra spoelbeurt; de wastijd wordt navenant ver lengd. Snel Verkorting van de wastijd - slechts 2 spoelbeurten voor licht vervuild wasgoed. Aanbevolen hoeveelheid belading: tot maximaal 3 kg. Centrifuge toerentalkiezer Basisinstelling (De centrifuge toerentalkiezer wijst naar boven) Het wasgoed wordt in het programma Witte was en bonte was" met het maximale centrifuge toerental gecentrifugeerd. Bij de programma's Kreukherstellend", Fijne was" en Wol" wordt automatisch met een lager toerental gecentrifugeerd, onafhankelijk van de stand van de centrifugetoerentalkiezer - voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed. 21 Maximale centrifuge toerentallen Omwentelin gen per mi nuut WOL2450 1200 800 600 800 800 800 Programmaverfijningen Omwentelin gen per mi nuut WOL2050 1000 800 600 800 800 800 Soort wasgoed / Speciale programma's Witte was en bonte was Kreukherstellend Fijne was Wol Spoelen Centrifugeren Spoelstop Voor fijne was en vitrage. Voordat het wasgoed eruit gehaald kan worden moet het programma Afpompen" of Centrifugeren 4 " gekozen worden. Het automatische onbalans controlesysteem zorgt door meermaals aanloop centrifugeren voor een ge lijkmatige verdeling van het wasgoed. Om vervilten te voorkomen worden in het wolprogramma maar twee aanlooppogingen gedaan en bij een heel ongungstige verdeling van het wasgoed wordt aansluitend niet ge centrifugeerd. Onbalans controlesysteem 22 Wassen q Vuldeur openen. Starten van het programma q Programmakiezer op het gewenste programma zetten (zie ook het aparte programma overzicht). Het indicatielampje startklaar" brandt. q Het gewenste centrifuge toerental of Spoelstop" kiezen. q Indien nodig de toets(en) voor programmaverfijnin gen indrukken. 23 q XsToet Start" indrukken. Het indicatielampje in bedrijf" brandt tijdens het hele programmaverloop. Programmaverloop veranderen Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen: q Programmakiezer op Uit" zetten. Het indicatielampje in bedrijf" brandt, het nieuwe programma loopt. Afbreken van het programma Als u een programma voortijdig wilt beëindigen: q Programmakiezer op Uit" zetten. Bij Centrifugeren" het gewenste toerental kiezen (niet Spoelstop"). Het indicatielampje in bedrijf" brandt 24 Na afloop van het programma Het indicatielampje klaar" brandt. q Programmakiezer op Uit" zetten en indien gewenst, q Een speciaal programma ( Afpompen", Centri fugeren" of Spoelen") kiezen. q Na afloop van het speciale programma de pro grammakiezer op Uit" zetten. Wasgoed uit de trommel halen q Kraan dichtdraaien. (bij apparaten met Aqua Stop alleen bij langere afwezigheid) q Deksel en trommeldeksel openen. Als het deksel niet geopend kan worden: 2 minuten wachten (de veiligheidsfunctie werkt nog) of er is nog water in de wasmachine nadat u Spoelstop" had gekozen. Het programma Afpompen" of Centrifugeren" kie zen of de programmakiezer op Uit" zetten. q Deksel open laten staan zodat de binnenkant van de wasmachine kan drogen. 25 Speciale programma's Inweken q Trommel vullen met wasgoed van dezelfde kleur. q Wasmiddelbakje II vullen met inweekmiddel volgens de gegevens op de verpakking. Het inweeksop wordt voor het wassen gebruikt. Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn. Poedervormig stijfsel volgens de gegevens op de verpakking eerst oplossen. [. . . ] Het onbalans controlesysteem probeert de onbalans op teheffen door meermaals aanloop centrifugeren. Grote en kleine stukken wasgoed Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen om de onbalans door elkaar wassen om de onbalans te verlagen. Het schuimherkenningssysteem heeft een extra spoelbeurt bijgeschakeld om het schuim te verminderen. Bij de volgende was de dosering van het wasmiddel verminderen. 35 Storing Geen goed wasresultaat. Oorzaak Het wasgoed is vuiler dan werd verondersteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WOL2430NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WOL2430NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag