Gebruiksaanwijzing BOSCH WKD28540EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WKD28540EU. Wij hopen dat dit BOSCH WKD28540EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WKD28540EU te teleladen.


BOSCH WKD28540EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1130 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WKD28540EU (1149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WKD28540EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Was-droogcombinatie nl Gebruikers- en installatiehandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Algemene veiigheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Milieu/ besparingsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uw nieuwe was-droogcombinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Voorafgaande aan de eerst keer wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Toets A (Start/Pauze) indrukken. i Het uitgevoerde droogprogramma wordt automatisch door het wasprogramma vastgelegd, programmatabel pagina 30. 17 Programma-einde De was- en droogprogramma's worden automatisch beëindigd. Vuldeur geopend laten, zodat de binnenkant van de was-droogcombinatie kan drogen. Waterkraan sluiten, bij modellen met Aquastop niet nodig. Spoelstop Waneer aan het begin van het wassen de centrifugefunctie gedeactiveerd $ (Zonder eind- centrifugeren = wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen), dan stopt het wasprogramma na het laatste spoelen. Om het spoelwater af te pompen en het wasgoed eventueel te centrifugeren: Druk net zo vaak op toets B (Centrifugeren) totdat het gewenste centrifugetoerental is ingesteld. Programma is afgerond, wanneer verschijnt in het display. i Het maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het gekozen wasprogramma. Wanneer centrifugeren niet plaats moet vinden: Toets B (Centrifugeren) indrukken (Resterende tijd voor afpompen wordt getoond). Vuldeur open laten zodat de binnenkant van de was-droogcombinatie kan drogen. Waterkraan sluiten, bij modellen met Aquastop niet nodig. Kinderslot Om de was-droogautomaat tegen onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies te beveiligen. Activeren/Deactiveren: Toets option (Optie) en set (Instellen) tegelijkertijd indrukken om het kinderslot te activeren resp. Bij geactiveerd kinderslot brandt E in het display. 18 Reiniging en onderhoud Veiligheidsinstructies Elektrocutiegevaar!Heet wassop moet voor het afvoeren afkoelen! Behuizing en bedieningspaneel Trommel Met een zachte, vochtige doek afnemen. Vreemde voorwerpen die zijn achtergebleven verwijderen uit de trommel en van de rubberen afdichting. Ontkalking van de trommel: ­ Gebruik voor het ontkalken van de was-droogcombinatie uitsluitend ontkalkingsmiddelen van de bekende merken met corrosiebescherming voor wasautomaten. . ­ Instructies van de fabrikant omtrent het gebruik en dosering aanhouden. ­ Na het ontkalken en het oplossen van roest in de trommel het programma ' + B Rinse + Spin (Spoelen + centrifugeren) meerdere malen uitvoeren, om alle zuurresten af te voeren. munten, paperclips, naalden, spijkers) roestvlekken hebben veroorzaakt: ­ Chloorvrij reinigingsmiddel gebruiken; instructies van de fabrikant aanhouden. Nooit staalwol gebruiken. Wasmiddellade Bij resten was- of onderhoudsmiddelen: Wasmiddellade tot de aanslag er uit trekken. Op de PUSH gemarkeerde blauwe zone drukken en de wasmiddellade uitnemen. Wasmiddellade weer plaatsen. 19 Pomp Programmakiezer op Off (Uit) zetten. De plint omklappen en naar boven verwijderen. Water afvoeren Aftapslang uit de bevestiging nemen. ­ eventueel moet het aftapreservoir meerdere malen geleegd worden. Aftapslang in de houder plaatsen. Pomp reinigen Pompdeksel vastschroeven. [. . . ] 10 -Indicatielampje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Milieu -toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 -Energieverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 -vriendelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 H D N Deurscharnieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Horizontaal stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Display -Foutmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 -Was-droogcombinatie . . . . . . 26 Noodontgrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17 - Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I -Synthetisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 -toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Inzetstuk voor -Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 vloeibaar wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . 10 Droogprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Hoofdwas -Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WKD28540EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WKD28540EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag