Gebruiksaanwijzing BOSCH WFX140ANL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WFX140ANL. Wij hopen dat dit BOSCH WFX140ANL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WFX140ANL te teleladen.


BOSCH WFX140ANL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2583 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WFX140ANL annexe 2 (3398 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WFX140ANL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wasautomaat nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift Inhoud Gebruiksaanwijzing Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat . 5 5 5 6 7 8 9 10 14 14 15 15 16 16 19 20 20 21 22 22 25 27 29 29 30 31 33 34 2 Tijdens het wassen . Schoonmaken van de buitenkant van het apparaat, het bedieningspaneel en de toevoerslangen . . 35 35 35 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 44 46 46 47 47 52 53 54 54 54 55 56 56 59 60 62 63 64 65 66 Installatie voorschrift Aanhang 3 Met de aankoop van uw nieuwe wasmachine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat. [. . . ] i Wijziging van de starttijd of onmiddellijk starten van het programma is mogelijk. Hiertoe: - De programmakiezer korte tijd op een ander programma zetten - Na het terugzetten van de programmakiezer op het oorspronkelijke programma moeten eventueel een paar of alle andere instellingen opnieuw gekozen worden. i Als het programmaverloop door verdraaien van de programmakiezer gewijzigd wordt of het programma wordt afgebroken, dan wordt ook de voorgeprogrammeerde starttijd afgebroken. Op de indicatie verschijnt de programmaduur van het nieuw gekozen programma. De starttijd moet opnieuw gekozen worden (zie ook het hoofdstuk Programma wijzigen, blz. Vuldeur sluiten. 32 Kinderbeveiliging U kunt uw wasmachine beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies. Bij gekozen kinderbeveiliging: - zijn tijdens het programmaverloop geen wijzigingen mogelijk, - knippert het symbool G, als per ongeluk een programma instelling gewijzigd wordt, - wordt een lopend programma na het uit en inschakelen van het apparaat voortgezet vanaf de plaats waar het onderbroken werd, - is bijvullen van wasgoed tijdens het aflopen van de starttijd mogelijk. Kinderbeveiliging activeren q Programmakiezer op het gewenste programma zetten en naar keuze andere instellingen kiezen. i De toets Start loslaten. Als voorbeeld het programma Kreukherstellend 40 °C: q Toets Start indrukken en ingedrukt houden (ca. q Toets Start loslaten, de kinderbeveiliging is geacti veerd en het symbool blijft branden. Kinderbeveiliging uitschakelen Vóór programmawijzigingen en om programma's met de instelling "---" (zonder eindcentrifugeren) te beëindigen moet de kinderbeveiliging gedeactiveerd worden. i De kinderbeveiliging blijft bij het uitvallen van de stroom intact. 33 Signaal Het akoestische signaal geeft aan: - het in en uitschakelen van de programmaverfijningen (toetsen), - de stand van het programma (bijv. q Toets Start indrukken en de programmakiezer op Bonte was 30 °C zetten. Hierbij de toets Start net zolang ingedrukt houden tot het signaal te horen is. i Bij het inschakelen van de programmaverfijningen klinkt een lang signaal; bij het uitschakelen van de programmaverfijning is de signaaltoon kort. De geluidssterkte van het signaal kan niet gewijzigd worden. Signaal voor het in en uitschakelen van de toetsen Signaal voor de stand van het programma Het in en uitschakelen en de instelling van de geluidssterkte van het signaal kan vóór het starten van het programma of na afloop van het programma plaatsvinden. q Hiertoe de toets Intensief indrukken en ingedrukt houden tot het signaal te horen is en de geluidssterkte van het signaal verandert. De gekozen instelling is in het geheugen opgeslagen. 34 Tijdens het wassen Programma wijzigen Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen: q Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze tijdelijk uitschakelen, zie blz. Bij achteraf kiezen van de voorwas moet de programmakiezer op Uit worden gezet en het programma opnieuw gekozen worden. i Het nieuw ingestelde programma begint met het programma onderdeel waar het vorige programma werd afgebroken, maar met de nieuwe instellingen. 33). Programma afbreken Als u een programma voortijdig wilt beëindigen en het wasgoed eruit wilt halen: q Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze uitschakelen, zie blz. Eventueel een centrifugetoerental kiezen (niet de instelling "---", zonder eindcentrifugeren). i Als een programma bij hoge temperatuur wordt onderbroken, moet Spoelen gekozen worden om het wasgoed af te laten koelen. q Toets Start indrukken. 35 q Indien gewenst de kinderbeveiliging weer inschakelen. [. . . ] De contramoeren van alle vier de voetjes moeten vast tegen de onderkant van het apparaat zijn geschroefd!Attentie Sterke geluidsontwikkeling, vibraties en lopen" kunnen het gevolg zijn van het niet correct stellen van het apparaat! 62 Elektrische aansluiting Attentie Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning. De aansluitwaarde alsmede de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WFX140ANL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WFX140ANL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag