Gebruiksaanwijzing BOSCH WFX130AFG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WFX130AFG. Wij hopen dat dit BOSCH WFX130AFG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WFX130AFG te teleladen.


BOSCH WFX130AFG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2670 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WFX130AFG annexe 1 (738 ko)
   BOSCH WFX130AFG annexe 2 (3475 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WFX130AFG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wasautomaat nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift Inhoud Gebruiksaanwijzing Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat . 5 5 5 6 7 8 9 10 15 16 16 17 17 20 21 21 22 23 26 28 30 30 31 33 35 37 37 38 2 Na het wassen . Schoonmaken van de buitenkant van het apparaat, het bedieningspaneel en de toevoerslangen . . 39 40 41 41 41 42 42 43 44 44 44 45 46 48 48 49 50 55 56 57 57 58 59 59 60 63 64 66 67 68 69 70 Installatie voorschrift Aanhang 3 Met de aankoop van uw nieuwe wasmachine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat. [. . . ] Na afloop van de starttijd wordt het programma automatisch gestart; de programmaduur wordt aangegeven. i Wijziging van de starttijd of onmiddellijk starten van het programma is mogelijk. Hiertoe: - De programmakiezer korte tijd op een ander pro gramma zetten - Na het terugzetten van de programmakiezer op het oorspronkelijke programma moeten eventueel een paar of alle andere instellingen opnieuw geko zen worden. i Als het programmaverloop door verdraaien van de programmakiezer gewijzigd wordt of het programma wordt afgebroken, dan wordt ook de voorgeprogrammeerde starttijd afgebroken. Op de indicatie verschijnt de programmaduur van het nieuw gekozen programma. De starttijd moet op nieuw gekozen worden (zie ook het hoofdstuk Programma wijzigen, blz. Vuldeur sluiten. 34 Kinderbeveiliging U kunt uw wasmachine beveiligen tegen het per on geluk wijzigen van de ingestelde functies. Bij gekozen kinderbeveiliging: - zijn tijdens het programmaverloop geen wijzigin gen mogelijk, - knippert het symbool G, als per ongeluk een pro gramma instelling gewijzigd wordt, - wordt een lopend programma na het uit en in schakelen van het apparaat voortgezet vanaf de plaats waar het onderbroken werd, - is bijvullen van wasgoed tijdens het aflopen van de starttijd mogelijk. Kinderbeveiliging activeren q Programmakiezer op het gewenste programma zetten en naar keuze andere instellingen kiezen. i Toets Start/Départ loslaten. Als voorbeeld het programma Kreukherstellend/ Synthétiques 40 ºC: q Toets Start/Départ indrukken en ingedrukt houden (ca. De kinderbeveiliging is geactiveerd en het symbool blijft branden. 35 Kinderbeveiliging uitschakelen Vóór programmawijzigingen en om programma's met de instelling , , ---" (zonder eindcentrifugeren) te beëindigen moet de kinderbeveiliging gedeactiveerd worden. i De kinderbeveiliging blijft bij het uitvallen van de stroom intact. 36 Tijdens het wassen Programma wijzigen Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen: q Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze tijdelijk uitschakelen, zie blz. Bij achteraf kiezen van de voorwas moet de programmakiezer op Uit/Arrêt worden gezet en het programma opnieuw gekozen worden. i Het nieuw ingestelde programma begint met het programma onderdeel waar het vorige programma werd afgebroken, maar met de nieuwe instellingen. 35). 37 Programma afbreken Als u een programma voortijdig wilt beëindigen en het wasgoed eruit wilt halen: q Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze uitschakelen, zie blz. q Programmakiezer op Afpompen/Vidange, Centrifugeren/Essorage B of Spoelen/Rinçage zetten. Eventueel een centrifugetoerental kiezen (niet de instelling "---", zonder eindcentrifugeren). i Als een programma bij hoge temperatuur wordt onderbroken, moet Spoelen/Rinçage gekozen worden om het wasgoed af te laten koelen. i Als een programma bij hoge temperatuur werd onderbroken, dan kan het voorkomen dat de vuldeur vergrendeld blijft tot het apparaat is afgekoeld. 38 Na het wassen i Display: - alle symbolen van de programmastandindicatie zijn verdwenen; de balk is nu volledig gevuld, - de programmaduur op 0 staat, - als u kinderbeveiliging hebt gekozen brandt het symbool G, - als tijdens het wassen een sterke schuimontwikke ling werd vastgesteld, brandt het symbool :. q Programmakiezer op Uit/Arrêt zetten. of Instelling --- (zonder eindcentrifugeren) gekozen i Display: - in de programmastandindicatie werden het sym bool B en de volledig gevulde balk weergegeven, - de programmaduur op , , ---" staat. - als u kinderbeveiliging hebt gekozen brandt het symbool G, - als tijdens het wassen een sterke schuimontwikke ling werd vastgesteld, brandt het symbool :. 39 q Eventueel de kinderbeveiliging deactiveren. q Een speciaal programma Afpompen/Vidange of Centrifugeren/Essorage B kiezen. Na afloop van het speciale programma: q Eventueel de kinderbeveiliging deactiveren. [. . . ] De contramoeren van alle vier de voetjes moeten vast tegen de onderkant van het apparaat zijn geschroefd!Attentie Sterke geluidsontwikkeling, vibraties en lopen" kunnen het gevolg zijn van het niet correct stellen van het apparaat! 66 Elektrische aansluiting Attentie Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning. De aansluitwaarde alsmede de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WFX130AFG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WFX130AFG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag