Gebruiksaanwijzing BOSCH WFW2831

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH WFW2831. Wij hopen dat dit BOSCH WFW2831 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH WFW2831 te teleladen.


BOSCH WFW2831 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4887 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH WFW2831 (4823 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH WFW2831

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] wasmachine nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift Inhoud Uw Bosch wasautomaat . 20 Programmaverfijningen - Extra's 21 Controle en sturingssystemen . 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 43 44 44 45 49 50 51 52 52 53 54 54 55 56 57 58 58 59 60 61 2 Uw Bosch wasautomaat Met de aankoop van uw nieuwe Bosch wasmachine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat. Uw wasmachine onderscheidt zich door een spaarzaam verbruik van energie, water en wasmiddel. [. . . ] De keuze van het einde van het pro gramma vindt plaats in stappen van 30 minuten. q Toets klaar om . . . . " indrukken tot de tijd wordt aangegeven waarop het pro gramma moet eindigen. i Het gekozen einde van het program ma wordt automatisch aangepast als door grote belading, sterke onbalans of ernstige vertroebeling verlenging van het programma noodzakelijk is. Nadat de toets Start/Stop" is ingedrukt, verschijnt op het display Uitgestelde start". 29 Basisinstellingen wijzigen U kunt de basisinstellingen Signaal, Kinderbeveiliging en Dagtijd na elke programmakeuze wijzigen. Na elke voorgenomen wijziging kunt u q een verder basisinstelling wijzigen of q met de toetsen terug" en afbreking" naar het programmablad terugkeren. q Instellen van de dagtijd zoals onder Klok instellen" beschreven, zie blz. 10 en verder. Dagtijd Signaal Het akoestische signaal geeft de start en het einde van het programma, bedie ningsfouten en storingen aan. U kunt de geluidssterkte van het akoesti sche signaal bepalen of het signaal uit schakelen. q Toets Extra's" indrukken. 30 q Toets Instellingen" indrukken. q De geluidssterkte van het signaal met de toetsen - Signaal" of Signaal +" instellen, bijv. i De toets - Signaal" zet het geluid zachter of schakelt het signaal uit ( Signaal: 0----"), de toets Signaal +" schakelt het signaal in of zet het geluid harder (maximale ge luidssterkte: Signaal: ----4"). q Toets terug" indrukken. Kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat U kunt uw wasmachine beveiligen tegen een per ongeluk veranderen van de inge stelde functies en ongewenst wijzigen van het programmaverloop voorkomen. Een actieve kinderbeveiliging/vergrende ling van het apparaat heeft onderstaande gevolgen: - een lopend programma wordt na het uit en inschakelen van het apparaat voortgezet vanaf de positie waar het werd onderbroken. - Na het inschakelen van het apparaat en sluiten van de vuldeur zijn alle bedieningselementen geblokkeerd en de vuldeur is vergrendeld. 31 Kinderbeveiliging /vergrendeling van het apparaat activeren Kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat tijdelijk opheffen q Toets Extra's" indrukken. q Kinderbeveiliging/vergrendeling van het apparaat door de toets Kinder beveiliging +" activeren. i Bij actieve kinderbeveiliging/vergren deling van het apparaat verschijnt na het starten het symbool $" op het display. q Toets Start/Stop" indrukken en inge drukt houden (4 seconden) tot de indi catielampje Start/Stop" knippert. i Bij indicatie Pauze" is de kinderbevei liging / vergrendeling van het apparat tijdelijk opgeheven. i De kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat wordt bij een volgen de druk op de toets Start/Stop" weer geactiveerd. De kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat is helemaal opgeheven. i Bij helemaal opgeheven kinderbeveili ging / vergrendeling van het apparaat gaat het symbool $" op het display uit. Kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat helemaal opheffen (geen programma actief) Kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat helemaal opheffen (programma actief) q Toets Start/Stop" indrukken en inge drukt houden (4 seconden) tot de indi catielampje Start/Stop" knippert. q Toets Extra's" of de toets met extra symbool/symbolen indrukken. De kinderbeveiliging / vergrendeling van het apparaat is helemaal opgeheven. 32 Basisinstellingen herstellen U kunt de gewijzigde basisinstellingen (behalve de dagtijd) herstellen. [. . . ] De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning. De aansluitwaarde alsmede de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Overtuig u ervan dat - de stekker in het stopcontact past, - de diameter van de elektrische leiding groot genoeg is, q Contramoer 1 met een schroefsleutel losdraaien. De contramoeren van alle vier de voetjes moeten vast tegen de onderkant van het apparaat zijn geschroefd! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH WFW2831

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH WFW2831 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag